Powstał serwis SI2PEM informujący o natężeniu pola EM

| Gospodarka Aktualności

Instytut Łączności - PIB uruchomił serwis SI2PEM informujący o natężeniu pola elektromagnetycznego w określonym miejscu. Jest on dostępny pod adresem www.si2pem.gov.pl. Na interaktywnej mapie Polski prezentuje wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) z dokładnością do 1 m.

Powstał serwis SI2PEM informujący o natężeniu pola EM

SI2PEM pozwala w prosty sposób sprawdzić jakie natężenie pól elektromagnetycznych wytwarzają instalacje radiokomunikacyjne w Polsce, przede wszystkim należące do operatorów telefonii komórkowej. Jest odpowiedzią na m.in. pojawiające się w Polsce głosy o przekraczaniu dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku i niewystarczającej kontroli emisji PEM. Projekt został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i kosztował ponad 11 mln zł.

Głównym elementem SI2PEM jest rozbudowana baza danych o instalacjach radiowych i wynikach pomiarów pól elektromagnetycznych. Gromadzi informacje o pomiarach PEM prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz dane z rejestrów instalacji i pozwoleń radiowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Trafiły do niej też informacje od operatorów telekomunikacyjnych na temat istniejących stacji oraz przeprowadzanych na zlecenie operatorów pomiarów PEM.

Zobacz również