Masters oraz Instytut Łączności nawiązują współpracę

| Gospodarka Aktualności

Firma Masters oraz Instytut Łączności – PIB nawiązali współpracę w zakresie Internetu Rzeczy oraz 5G, transferu technologii i wdrażania projektów badawczo rozwojowych, a także prowadzenia badań. Dzięki współpracy Działu Badań i Rozwoju Masters oraz Instytutu Łączności możliwości rozwoju projektów telecom znacznie się poszerzą.

Masters oraz Instytut Łączności nawiązują współpracę

Instytut Łączności – PIB jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową, która prowadzi projekty o dużym znaczeniu dla państwa. Dodatkowo od kilkudziesięciu lat zajmuje się badaniem urządzeń i rozwojem technik wspierających telekomunikację. W instytucie pracują zespoły specjalistów w dziedzinie komunikacji radiowej, sieci telekomunikacyjnych, sieci szerokopasmowych, technik satelitarnych oraz oprogramowania dla telekomunikacji.

Instytut zajmuje się największymi wyzwaniami współczesnej łączności: siecią 5G (identyfikuje korzyści i bariery wdrożenia 5G dla wybranych rynków i środowisk implementacji, testuje sieci 5G w pilotażowej instalacji miejskiej, wspomaga regulacje dla sieci 5G w Polsce), polem elektromagnetycznym (projekt SI2PEM) oraz cyberbezpieczeństwem sieci i urządzeń. Jest jednym z liderów Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub) wybranych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a także przeprowadza prace badawczo-rozwojowe dotyczące jednoźródłowych badań mediów (telewizji, radia i internetu).

Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności wraz z działem Badań i Rozwoju Masters podejmą współpracę w obszarach:

  • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (w tym badania laboratoryjne) oraz promowania wiedzy w obszarze Internetu Rzeczy i technik komunikacyjnych 4G/Cat.M/Nb-IoT/5G;
  • współpracy w zakresie transferu technologii oraz wdrożenia projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych na linii nauka-gospodarka.

źródło: Masters