Pierwszy na świecie certyfikat wojskowy dla bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu

| Gospodarka Aktualności

Zaawansowany technologicznie bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu AWHero RUAS (Rotary Uncrewed Aerial System) koncernu Leonardo otrzymał podstawowe certyfikaty wojskowe od włoskiej DAAA (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità), czyli Dyrekcji ds. Uzbrojenia Lotniczego i Zdatności do Lotu. Jest to pierwszy na świecie certyfikat wojskowy dla RUAS w klasie 200 kg.

Pierwszy na świecie certyfikat wojskowy dla bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu

Certyfikacja wojskowa obejmuje operacje z pokładów okrętów i podkreśla solidność kryteriów projektowych AWHero, torując drogę do dalszego rozwoju, integracji i weryfikacji rozszerzonych zdolności zaprojektowanych i planowanych dla tego systemu. Wydany certyfikat jest oparty na elementach uznanego na całym świecie standardu STANAG4702.

System AOero RUAS był wykorzystany podczas ćwiczeń obronnych i bezpieczeństwa w ramach unijnego programu nadzoru morskiego na okrętach, w ramach inicjatywy OCEAN2020 - strategicznego programu badawczego Europejskiego Funduszu Obrony w zakresie technologii nadzoru morskiego i bezpieczeństwa morskiego, obejmującego 43 organizacje w całej Europie, pod kierownictwem firmy Leonardo.

Zespół Leonardo Australia został zakwalifikowany do przejścia do kolejnej fazy SEA129 Faza 5 programu nabycia morskiego bezzałogowego systemu lotniczego mającego na celu dostarczenie zdolności do prowadzenia wywiadu, nadzoru, rozpoznania i kierowania na cel dla Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej (Royal Australian Navy - RAN).

Leonardo jest jedyną firmą w Europie, która jest w stanie dostarczyć kompletne rozwiązania poprzez zaprojektowanie i rozwinięcie wszystkich elementów systemów bezzałogowych: platform, czujników, systemów misji, stacji kontrolnych, oferując zdolności w zakresie certyfikowanego niskiego ryzyka, wysokiej skuteczności i pełnej integracji. Firma jest kluczowym partnerem i uczestnikiem ważnych europejskich programów dronów - koncern opracował systemy i technologie bezzałogowe, w tym funkcje przeciwdronowe i systemy bezzałogowego zarządzania ruchem (UTM).

źródło: Leonardo

Zobacz również