Sonel stawia sobie nowe cele

| Gospodarka Aktualności

Nowa strategia rozwoju firmy Sonel zakłada wzrost sprzedaży do 135 mln w 2024 roku, przy jednoczesnym utrzymaniu współczynnika zwrotu z inwestycji na poziomie ponad 17%. Spółka zapowiada transformację cyfrową oferty produktowej, sprzedaży i procesów wewnętrznych, rozwój na rynku e-commerce oraz eksportu czy wprowadzenie nowych produktów. Ważnymi kierunkami rozwoju są obszary elektromobilności, fotowoltaiki oraz wykorzystania wodoru w magazynach energii.

Sonel stawia sobie nowe cele

Sonel ma świadomość, że dotąd przyrząd pomiarowy był tylko narzędziem do wykonywania pomiarów. Oprócz funkcji podstawowych, dzisiejszy klient potrzebuje również takich, które zwiększą jego efektywność, pozwolą zapanować nad ilością generowanych danych oraz skutecznie zaplanować pracę. Dlatego będzie inwestować w rozwiązania chmurowe pozwalające na gromadzenie i interpretację danych w ten sposób.

W ofercie pojawią się mierniki do badania bezpieczeństwa oraz wydajności instalacji PV, a dodatkowo analizatory magazynów energii elektrycznej, które są niezbędne dla stabilności i rozwoju rozproszonych systemów zasilania. Kolejną linią produktów rozwijanych w ciągu najbliższych dwóch lat będą urządzenia pomiarowe dla e-mobility i dla ładowarek AC oraz DC, a także analizatory silników elektrycznych. Popyt na tego typu urządzenia wzrośnie w związku z elektryfikacją transportu i ciągłym rozwojem przemysłu.