Sonel - lepsze wyniki mimo pandemii

| Gospodarka Aktualności

Sonel jest producentem przyrządów pomiarowych przeznaczonych m.in. dla elektroenergetyki. Pandemia nie miała znaczącego wpływu na działalność grupy w I półroczu. Sonel, który jest podmiotem dominującym w grupie, odnotował przejściowe braki w dostawach materiałów z Chin i Włoch, ale nie zaburzyły one ciągłości produkcji. Dzięki temu firma wypracowała w I półroczu 62 mln zł przychodów, wobec 51,5 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 8,7 mln zł, w porównaniu do 4,2 mln w analogicznym okresie 2019 roku.

Sonel - lepsze wyniki mimo pandemii