Kobiety w świecie inżynierii

| Gospodarka Aktualności

Firma Farnell uruchomiła doroczną, globalną ankietę na temat sytuacji kobiet w inżynierii. Ankieta prowadzona wraz ze społecznością element14 pozwoli uzyskać bezpośrednie informacje od wszystkich należących do społeczności inżynierskiej, rozjaśni kwestie rozwoju karier, a także szerzej rozumianych wyzwań i możliwości w branży elektronicznej. Wskaże również jakie bariery obecnie uniemożliwiają osiągnięcie równości oraz w jaki sposób konsekwentnie ograniczać dyskryminację w pracy.

Kobiety w świecie inżynierii

Ankietę można wypełnić od Międzynarodowego Dnia Kobiet w Inżynierii, tj. 23 czerwca. Badanie potrwa 2 miesiące - do soboty, 20 sierpnia. Ankieta została zaprojektowana tak, by pozyskać bezpośrednie opinie od różnych osób funkcjonujących w branży elektronicznej. Organizatorzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób ograniczyć praktyki dyskryminacyjne w firmach, kreując odpowiednią wizję na przyszłość. Wyniki ankiety zostaną ogłoszone we wrześniu 2022 roku.

W ramach ubiegłorocznej ankiety udało się pozyskać odpowiedzi od 370 osób. Większość z nich mieściła się w kategorii wiekowej od 25 do 54 lat i nieco ponad połowa z nich deklarowała więcej niż 10-letnie doświadczenie w branży elektronicznej. Ankieta pokazała, że o ile kobiety w inżynierii zyskują wsparcie od wszelkich płci, to i tak są wciąż niedoreprezentowane i doświadczają różnego stopnia dyskryminacji. Według wszystkich respondentów, najważniejszym celem nowoczesnych kadr jest uzyskanie w pełni równego traktowania, niezależnie od płci. Tegoroczna ankieta odpowie, czy wspomniany, pozytywny trend się utrzymuje.

Wybrane wnioski z ubiegłorocznej edycji Globalnej Ankiety firmy Farnell na temat Kobiet w Inżynierii:

  • Niezależnie od płci, wszyscy ankietowani mają podobne poglądy na temat korzyści, jakie obecność kobiet wnosi do branży inżynierskiej oraz wierzą, że kwestia nierówności nie powinna zostać zignorowana. Awansowanie większej liczby kobiet na stanowiska liderskie, na których mogą one prezentować się jako wzorce do naśladowania i jako mentorki dla innych kobiet, pomoże wzmocnić wdrażanie zasad równości oraz zmniejszyć obecnie nierówności i seksizm w pracy.
  • Badanie pokazało dużą zgodę co do wielu kwestii, ale też pozwoliło odkryć kilka kluczowych różnic. Pomimo, że kobiety wskazują wysokie wynagrodzenie, jako jedną z zalet pracy na stanowisku inżynierskim, nadal wierzą, że różnica w płacach pomiędzy płciami jest problemem.
  • Jednym z niezwykle ważnych odkryć było stwierdzenie, że kobiety mniej martwią się o konieczność podróżowania ze względu na pracę, niż wydawałoby się przedstawicielom innych płci. Jedynie 15% ankietowanych kobiet sugerowało, że ograniczenie ilości podróży zawodowych pozytywnie wpłynęłoby na ich work-life balance i na perspektywy kariery, podczas gdy wśród wszystkich uczestników ankiety, odsetek ten wynosił 25%. Taki wynik sugeruje, że jedna z barier podawanych za przeszkodę w rozwoju karier kobiet w inżynierii ulega redukcji.
  • Niezależnie od płci, zdecydowanie przeważające były odpowiedzi zachęcające kobiety do bycia bardziej pewnymi siebie, do wiary we własne możliwości oraz do podejmowania wyzwań, związanych z pracą na stanowisku inżynierskim. Niektóre z czynników, uważanych za najważniejsze by kobieta mogła cieszyć się karierą w świecie inżynierskim, obejmowały możliwość pracy nad różnorodnymi projektami, zaangażowanie w tworzenie technologii następnej generacji oraz utrzymywanie dobrej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Aby wziąć udział w nowej Globalnej Ankiecie na temat Kobiet w Inżynierii, organizowanej przez firmę Farnell, należy odwiedzić stronę https://www.surveymonkey.co.uk/r/FarnellWiE2022.

źródło: Farnell