Jest nowa wersja przewodnika po procesie oceny produktów

| Gospodarka Aktualności

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowany „Niebieski przewodnik”, Blue Guide, o charakterze poradnika na temat stosowania przepisów i regulacji UE w procesie oceny produktów. Zawiera on wyjaśnienia i porady dotyczące obowiązujących przepisów mających zastosowanie do zabawek, przyrządów pomiarowych, sprzętu radiowego, sprzętu elektrycznego niskiego napięcia, wyrobów medycznych i innych rodzajów produktów. Tematyka obejmuje też poruszanie się po unijnych systemach oceny zgodności, wymogów dotyczących oznakowania CE oraz działań w zakresie nadzoru rynku. Zgodnie z komunikatem prasowym Komisji obecny przegląd stanowi „istotną aktualizację” poprzednich wydań, uwzględniając specyfikę unijnego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku (2019/1020).

Jest nowa wersja przewodnika po procesie oceny produktów

 

Zobacz również