SI2PEM trafił w potrzeby rynku

| Gospodarka Pomiary

Instytut Łączności - PIB podsumował pierwszy rok działania projektu SI2PEM, czyli systemu informacyjnego o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne. Jest to publiczna baza danych zawierająca informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku, prowadzona przez Ministra Cyfryzacji. System powstał w ramach projektu realizowanego przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

SI2PEM trafił w potrzeby rynku

Od momentu uruchomienia systemu SI2PEM, tj. od 20 lipca 2021 roku, stronę si2pem.gov.pl odwiedziło ponad 77 tys. osób, które wygenerowały ponad 1 mln różnego rodzaju zdarzeń, np. sprawdzili PEM w swoim otoczeniu, pobrali raporty z pomiarów PEM, a także sprawdzili zgłoszenia instalacji dotyczące stacji bazowych telefonii komórkowej. Zespół specjalistów z Instytutu Łączności – PIB, w porozumieniu z KPRM, pracuje nad utrzymaniem i dalszym rozwojem systemu SI2PEM.