Innowacyjność na wysokim poziomie - liczba wniosków patentowych w Europie rośnie

| Gospodarka Aktualności

Europejski Urząd Patentowy (EPO) otrzymał w 2022 r. 193 460 zgłoszeń, co oznacza wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego i jednocześnie nowy rekord. Opublikowany pod koniec marca indeks patentowy EPO 2022 pokazuje, że liczba zgłoszeń patentowych w zeszłym roku nadal rosła, po wzroście o 4,7% w 2021 r., który nastąpił po niewielkim spadku (-0,6%) w roku 2020.

Innowacyjność na wysokim poziomie - liczba wniosków patentowych w Europie rośnie

Rosnąca liczba wniosków patentowych - co jest wczesnym wskaźnikiem inwestycji firm w badania i rozwój - ukazuje, że ​​innowacyjność utrzymała się w ubiegłym roku na wysokim poziomie pomimo niepewności gospodarczej na całym świecie.

Boom w technologiach cyfrowych, bateriach i półprzewodnikach

Komunikacja cyfrowa (o 11,2% więcej wniosków w stosunku do 2021 r.) w 2022 r. po raz kolejny była dziedziną, w której zgłoszono największą liczbę wniosków patentowych, tuż za nią uplasowała się technologia medyczna (+1,0%) i technologia komputerowa (+1,8%). Duży wzrost liczby zgłoszeń patentowych w technologiach cyfrowych dotyczy wielu innych dziedzin, takich jak opieka zdrowotna, transport i rolnictwo.

Maszyny, urządzenia i energia elektryczna (+18,2%), czyli obszar obejmujący wynalazki związane z czystą energią, rozwijał się najszybciej wśród dziesięciu najważniejszych dziedzin technologii. Było to częściowo napędzane boomem w technologiach akumulatorowych (o 48,0% więcej wniosków patentowych).

Silny wzrost odnotowały również obszary półprzewodników (+19,9%) i technologii audiowizualnych (+8,1%), choć z mniejszej bazy. Aktywność patentowa w branży farmaceutycznej rosła (+1,0%), wyprzedzając transport (-2,6%) i po raz pierwszy w ostatniej dekadzie przebijając się do pierwszej piątki dziedzin technologicznych. Nadal rozwijała się też biotechnologia (+11,0%).

Silny wzrost liczby wniosków patentowych pochodzących z Chin i USA

W 2022 r. pod względem krajów pochodzenia zgłoszeń patentowych w EPO, w pierwszej piątce znalazły się Stany Zjednoczone (stanowiące jedną czwartą wszystkich), Niemcy, Japonia, Chiny i Francja. Do wzrostu liczby wniosków w 2022 r. przyczyniły się głównie zgłoszenia z Chin (+15,1% w porównaniu z 2021 r.), których liczba w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła ponad dwukrotnie, oraz w mniejszym stopniu zgłoszenia z USA (+2,9%) i Korei (+10,0%).

 
Ranking krajów zgłaszających wnioski patentowe - liczba wniosków w 2022 roku

Chociaż liczba zgłoszeń patentowych pochodzących z 39 krajów Europejskiej Organizacji Patentowej (83 955) była na tym samym poziomie co w 2021 r. (83 894, czyli +0,1%), ich udział w całości zmalał o kolejny punkt procentowy, do nieco poniżej 44%. Rosnący udział zgłoszeń do EPO pochodzących spoza Europy podkreśla atrakcyjność europejskiego rynku technologicznego dla firm z całego świata.

Jeśli chodzi o trendy technologiczne, gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń patentowych ze Stanów Zjednoczonych w dziedzinie komunikacji cyfrowej oraz maszyn, urządzeń i energii elektrycznej. Firmy europejskie złożyły mniej wniosków w dziedzinie komunikacji cyfrowej, ale znacznie więcej wniosków w dziedzinie technologii komputerowych, technologii medycznej i biotechnologii. Liczba zgłoszeń patentowych z Chin wzrosła w większości głównych dziedzin technologicznych.

Trendy krajowe w Europie - niemieckie firmy składają mniej wniosków, a Irlandia, Szwajcaria i Belgia znacznie więcej

Zgłoszeń patentowych złożonych przez firmy z Niemiec, kraju wiodącego w Europie pod względem liczby wniosków patentowych, ubyło w ubiegłym roku o 4,7%, głównie z powodu spadków w takich obszarach, jak transport (w tym motoryzacja), maszyny/urządzenia/energia elektryczna i chemia organiczna. Wzrosła liczba zgłoszeń z większości innych wiodących europejskich krajów, w tym z Francji (+1,9%), Szwajcarii (+5,9%) i Holandii (+3,5%). Wśród innych krajów europejskich z ponad 1000 wniosków rocznie, największy wzrost och liczby odnotowano w Irlandii (+12,3%), Belgii (+5,0%) i Austrii (+3,4%). Jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń patentowych na mieszkańca, liderem ponownie była Szwajcaria, a za nią uplasowały się niektóre kraje skandynawskie.

 
Liczba wniosków patentowych z danego kraju na milion mieszkańców

Huawei na szczycie zgłaszających patenty

Wiodącymi podmiotami ubiegającymi się o patent w EPO w 2022 r. były firmy Huawei (nr 1 w 2021 r.), a następnie LG (przesunięcie z 3. miejsca w 2021 r.), Qualcomm (skok z 7. na 3. miejsce), Samsung i Ericsson. W pierwszej dziesiątce znalazły się cztery firmy z Europy, dwie z Korei, dwie z USA i po jednej z Chin i Japonii.

Co piąty wniosek patentowy składa mała firma

Patenty interesują nie tylko duże firmy. Znaczna część wniosków pochodzi od mniejszych podmiotów. W 2022 r. co piąty wniosek patentowy do EPO z Europy pochodził od indywidualnego wynalazcy, albo małego lub średniego przedsiębiorstwa (mniej niż 250 pracowników). Kolejne 7% pochodziło z uniwersytetów i publicznych organizacji badawczych.

zdjęcie tytułowe: Rufus46, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

źródło: European Patent Office