Mniej patentów z Polski w 2019 roku

| Gospodarka Aktualności

W 2019 roku Polska zanotowała niemal 10-procentowy spadek zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Polscy wynalazcy okazali się natomiast bardziej skuteczni - w ubiegłym roku pozyskali 231 praw do ochrony wynalazków, czyli o 2,2% więcej niż w 2018 r. Patrząc w szerszej perspektywie, a więc biorąc pod uwagę ostatnie 10 lat, wyraźnie widać większe zainteresowanie Polaków zabezpieczaniem własności intelektualnej.

Mniej patentów z Polski w 2019 roku

W 2010 r. zgłosili do EPO 205 wniosków patentowych, w ubiegłym 469. Spadek liczby zgłoszeń w ubiegłym roku świadczy o mniejszej dostępności pieniędzy unijnych przeznaczonych na badania i rozwój, gdyż wiele z działań związanych z patentami jest opłacanych z zachęt i dofinansowania badań i rozwoju. Polska zajmuje 26. miejsce na świecie, jeśli chodzi o liczbę wniosków patentowych złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) tj. 3 wnioski na tysiąc złożonych pochodzą z naszego kraju.

 
Firmy z największą liczbą złożonych wniosków patentowych w 2019 roku do EPO

 

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie