Polska na 15 miejscu pod względem liczby patentów

| Gospodarka Artykuły

W 2017 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynęło 3678 wniosków patentowych, nieco mniej niż w poprzednich dwóch latach. Najważniejsze dziedziny, w których dokonuje się zgłoszeń patentowych w Polsce, to różnorodne procesy przemysłowe, transport, chemia, procesy budowlane, budowa maszyn, metalurgia, a także biotechnologia.

Polska na 15 miejscu pod względem liczby patentów

Wymieniona liczba daje nam 15 pozycję na liście Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, co może wydawać się wynikiem niezłym, jednak wg danych Urzędu Patentowego RP do wdrożenia trafia zwykle tylko kilkanaście procent udzielonych patentów. Ponadto najwięcej patentów zgłaszają polskie wyższe uczelnie i instytuty naukowe (np. ITME), a nie prywatne firmy, co jest wyróżnikiem innych państw.

W publikowanych przez urząd statystykach krajowy sektor elektroniki wypada niestety bardzo słabo. Można powiedzieć, że część prywatna branży, związana z krajowymi firmami, w zasadzie nie patentuje swoich rozwiązań.