Liczba polskich patentów wzrosła o 19%

| Gospodarka Artykuły

W 2016 r. liczba patentów przyznawanych polskim spółkom i placówkom naukowym przez Europejski Urząd Patentowy wzrosła o 19%. W ubiegłym roku urząd ten przyznał polskim instytutom badawczym i przedsiębiorstwom 180 patentów (w 2015 roku było to 151). Uzyskany wynik to dotychczas najlepszy polski rezultat. Liczba polskich zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego, na podstawie których przyznawane są przyszłe patenty, spadła jednak o 27,9% w porównaniu z 2015 rokiem.

Liczba polskich patentów wzrosła o 19%

W wyraźnym odróżnieniu od większości państw europejskich polską działalność patentową w 2016 r. napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe - stanowiły 6 z 8 największych wnioskodawców. Najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w Europejskim Urzędzie Patentowym był Uniwersytet Jagielloński - 12 zgłoszeń, następnie firma farmaceutyczna Polpharma - 10 zgłoszeń, producent okien dachowych Fakro - 6 oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+, także 6. Po cztery zgłoszenia patentowe zgłosiły: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W odniesieniu do 10 najważniejszych obszarów technologii w Europejskiej Organizacji Patentowej liczba polskich zgłoszeń odnotowała największy wzrost w sektorach elementów mechanicznych i transportu. Sektor transportu w 2016 r. odpowiadał za 8% ogółu polskich zgłoszeń patentowych co sprawia, że wraz z inżynierią lądową jest najważniejszym sektorem technologicznym w Polsce. Największy spadek liczby zgłoszeń odnotowano w sektorach przemysłowych: dla pomiarów o 66% i maszyn elektrycznych - o 57%.

Zobacz również