XTPL osiągnął pięciokrotny wzrost sprzedaży produktów i usług

| Gospodarka Aktualności

Firma XTPL, dostarczająca rozwiązania nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji, opublikowała wyniki finansowe za 2022 rok. Dane ukazują skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług przekraczający 10,0 mln zł, czyli niemal 5 razy więcej w ujęciu rok do roku. Udział sprzedaży komercyjnej w przychodach ogółem wzrósł do blisko 80%, co świadczy o udanej transformacji spółki z organizacji o profilu R&D w firmę z branży deep-tech skutecznie sprzedającą produkty i usługi międzynarodowym przedsiębiorstwom.

XTPL osiągnął pięciokrotny wzrost sprzedaży produktów i usług

Komercjalizacja wszystkich trzech linii biznesowych spółki przełożyła się na realizację celu finansowego i zbilansowanie wyniku na poziomie przepływów pieniężnych netto, które w 2022 roku wyniosły 1,5 mln zł, rosnąc o 7,4 mln zł r/r. Saldo gotówki na dzień 31.12.2022 wzrosło do 6,0 mln zł, stanowiąc bezpieczny poziom dla dalszego rozwoju XTPL. W 2022 roku XTPL wygenerował 12,8 mln zł przychodów ogółem, czyli blisko 3 razy więcej w r/r.

Spółka może uniezależniać się od pozyskiwanych dotacji, które dalej są istotne i wspierają działania w zakresie B+R, nie będąc jednak kluczowym dla dalszego rozwoju XTPL źródłem finansowania. EBITDA w całym 2022 roku, przy wyłączeniu kosztu programu motywacyjnego, zanotowała dodatni poziom i wyniosła 0,4 mln zł, rosnąc o 4,9 mln zł w ujęciu rok do roku. Osiągnięte wyniki przełożyły się na zredukowanie straty netto o blisko 4,5 mln zł, dzięki czemu strata za 2022 rok wyniosła 2,1 mln zł w porównaniu do 5,7 mln zł w roku 2021. W 2023 roku XTPL dążyć będzie do wygenerowania zysku netto w całym 12-miesięcznym okresie.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące.

W ramach pierwszej linii biznesowej XTPL realizuje 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego 3 projekty znajdują się na zaawansowanych etapach i obejmują wszystkie 3 strategiczne dla spółki obszary - zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Od ponad roku XTPL współpracuje z notowaną na Nasdaq izraelską spółką Nano Dimension w obszarze nanocząstek metalicznych do drukowanych płytek PCB.
Drugim zaawansowanym projektem jest wdrożenie przemysłowe dla partnera z Tajwanu. W 2022 roku nastąpiła akceptacja rozwiązania technologicznego XTPL i decyzja o rozpoczęciu budowy prototypu urządzenia, które zawierać będzie moduł drukujący spółki. Ostatnią fazą ewaluacji projektu będzie testowanie urządzenia na linii produkcyjnej klienta końcowego.
Trzeci zaawansowany projekt to wybór XTPL przez HB Technology z Korei Płd. do kolejnego etapu prac nad zastosowaniem technologii spółki u końcowego klienta, którym jest jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (Flat Panel Display).

Drugą linię biznesową tworzą urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS), które są demonstratorem technologii XTPL. W 2022 roku zawartych zostało łącznie 7 umów na te urządzenia, a od początku roku 2023 (do dnia publikacji sprawozdania) potwierdzonych zostało kolejnych 5 zamówień. Odbiorcami są głównie ośrodki badawcze, jednak najważniejszym zamówieniem w 2022 roku była sprzedaż urządzenia dla firmy z tzw. Wielkiej Piątki przedsiębiorstw z branży ICT (Information Communication Technologies). To pierwszy klient przemysłowy i pierwsze zamówienie z USA.
Sprzedaż urządzeń wspiera zbudowana przez XTPL sieć międzynarodowych dystrybutorów, z których najwięcej zamówień zrealizował dotąd Yi Xin Technology, chiński dystrybutor specjalizujący się w technologiach addytywnych.

Trzecią linią biznesową XTPL są nanotusze przewodzące prąd elektryczny. W 2022 roku spółka zawarła 32 umowy sprzedaży i dostarczenia produktu, co stanowi wzrost o ⅔ w porównaniu do roku 2021. Odbiorcy to po 50% przemysł i środowiska akademickie.
Rozwój tuszy, prowadzony w ramach działań o charakterze B+R, to nie tylko tusze na bazie nanocząstek srebra, ale również miedzi i złota, które mogą w przyszłości stanowić kolejny element rosnącej oferty XTPL z potencjałem do komercjalizacji.

XTPL ma 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do kwietnia 2023 roku.

W 2021 roku wartość branży elektroniki drukowanej wyniosła 47,1 mld dolarów (+14,5% r/r), a na rok 2025 IDTechEx prognozuje poziom 63,3 mld dolarów. Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 wynoszący 9,0%. Według Transparency Market Research, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania ma w latach 2021-2031 wynieść ok. 31%.

źródło: XTPL S.A.