XTPL nawiązał współpracę z firmą Osram

| Gospodarka Optoelektronika

XTPL - polska firma zajmująca się ultraprecyzyjnym drukowaniem nanomateriałów - oraz Osram Opto Semiconductors podpisały umowę inicjującą wykorzystanie technologii XTPL w oświetleniu LED. Realizacja podpisanego porozumienia ma na celu potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez XTPL oraz ocenę możliwości zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych związanych z produkcją przyszłych generacji elementów oświetleniowych.

XTPL nawiązał współpracę z firmą Osram