Bornico ma automatyczny separator PCB

| Gospodarka PCB

Separacja zmontowanych pakietów PCB po procesie produkcji jest często przez producentów elektroniki i firmy EMS zaniedbywana i niedoceniana. Wydawałoby się, że wystarczy pakiet "połamać" i gotowe.

Bornico ma automatyczny separator PCB

Niestety przy takim podejściu może dochodzić do pękania komponentów, wpływając finalnie na niezawodność produktu. Oprócz jakości dochodzi oczywiście czasochłonność operacji. W większości projektów czas procesu separacji w stosunku do innych operacji jest właściwie zaniedbywalny, ale w niektórych będzie znacząco wpływał na koszt montażu i finalnie na cenę modułu, decydując o sukcesie rynkowym produktu.

Aby uniknąć negatywnego oddziaływania na jakość separacji płytek, firma Bornico zainwestowała w automatyczny separator PCB realizujący precyzyjne frezowanie na automacie dwustolikowym z jonizatorem zapobiegającym elektryzowaniu i narażeniom ESD. Co istotne, separacja odbywa się nie tylko po liniach prostych, ale również po dowolnych łukach, co może być ważne w projektach, w których płytki PCB nie są prostokątne.