Nokia przejmie Infinerę i sprzeda biznes sieci podmorskich

| Gospodarka Aktualności

Nokia ogłosiła zawarcie umowy przejęcia firmy Infinera - globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie otwartych sieci optycznych i zaawansowanych półprzewodników optycznych. Infinerę wyceniono na 6,65 dolara za akcję, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa w wysokości 2,3 mld dolarów.

Nokia przejmie Infinerę i sprzeda biznes sieci podmorskich

Stanowi to 28% premię w stosunku do ceny zamknięcia akcji Infinery w dniu 26 czerwca 2024 r. oraz 37% premię w stosunku do 180-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem. W co najmniej 70% zapłata będzie miała formę gotówkową. Połączenie ma przyspieszyć osiągnięcie przez firmę dwucyfrowej marży operacyjnej w segmencie sieci optycznych. Nokia przewiduje jednorazowe koszty integracji w wysokości około 200 milionów euro. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2025 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez akcjonariuszy Infinery oraz uzyskania zgód regulacyjnych i antymonopolowych, a także innych zwyczajowych warunków zamknięcia.

Fuzja ma na celu poprawę rentowności i skali działalności, umożliwiając szybszy rozwój nowych produktów i rozwiązań. Transakcja jest zgodna ze strategią Nokii, która przewiduje wzmocnienie pozycji firmy jako lidera technologicznego w dziedzinie sieci optycznych oraz zwiększenie ekspozycji na szybko rozwijający się segment klientów internetowych.

Przejęcie, wraz z niedawno ogłoszoną sprzedażą sieci podmorskich, skoncentruje infrastrukturę sieciową Nokii wokół trzech silnych filarów: sieci stacjonarnych, sieci IP i sieci optycznych. Nokia dąży do osiągnięcia jednocyfrowego wzrostu organicznego w całym segmencie infrastruktury sieciowej i zamierza poprawić marżę operacyjną do średniego i wysokiego poziomu.

Sprzedaż działalności związanej z sieciami podmorskimi

W osobnym oświadczeniu Nokia ujawniła zamiar sprzedaży Alcatel Submarine Networks (ASN) państwu francuskiemu za 350 mln euro, przy jednoczesnym zachowaniu 20% udziałów. Transakcja ta pozwoli Nokii skupić się na kluczowych rynkach i poprawić rentowność swojej grupy biznesowej zajmującej się infrastrukturą sieciową. Oczekuje się, że sprzedaż ASN zostanie sfinalizowana pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r., z zastrzeżeniem przeprowadzenia formalnych konsultacji z francuską radą zakładową ASN oraz innych zwyczajowych warunków zamknięcia i zgód regulacyjnych.

Oczekuje się, że restrukturyzacja zmniejszy sprzedaż netto Network Infrastructure o około 1 mld euro, ale przewiduje się, że zwiększy marżę zysku operacyjnego o 100-150 punktów bazowych. Nokia stwierdziła, że nie ma to wpływu na jej wcześniej ujawnione prognozy finansowe.

źródło: Telecoms Tech