logo

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Estkowskiego 6, Poznań 61-755

Informacje z firmy
Kalendarium

Łukasiewicz – PIT obejmuje swoim zakresem badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze elektroniki, automatyki i robotyki, technik automatycznej identyfikacji, lokalizacji oraz monitorowania, a także w zakresie technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

Ponadto, prowadzimy prace B+R oraz wykonujemy badania i pomiary w obszarze technologii radiowych oraz kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prace z zakresu logistyki dotyczą głównie zagadnień z obszaru przepływu dóbr w systemach makrologistycznych, łańcuchach logistycznych i przedsiębiorstwach.

W ramach prowadzonej działalności, świadczymy usługi m.in. z zakresu:

 • opracowywania, adaptowania, doskonalenia metodyk i narzędzi projektowania, wdrażania, usprawniania oraz przebudowy procesów logistycznych;
 • opracowywania nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i organizacyjnych;
 • projektowania aplikacji użytkowych;
 • przeprowadzania konsultacji projektowych urządzeń elektronicznych i elektrycznych;
 • przygotowywania materiałów merytorycznych na potrzeby upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w szczególności na potrzeby szkoleń, publikacji, konferencji, seminariów, marketingu;
 • opracowywania nowych rozwiązań technicznych, metodyk badawczych i stanowisk pomiarowych;
 • projektowania i wykonywania prototypowych aplikacji informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania sztucznej inteligencji;
 • wykonywania badań zgodności z wymaganiami norm, specyfikacji technicznych, dyrektyw UE i przepisów krajowych;
 • projektowania CAD/CAM oraz wytwarzanie prototypowych rozwiązań mechanicznych, w tym z zakresu automatyki i robotyki stanowiących elementy składowe opracowywanych rozwiązań;
 • wykonywania badań i testowania systemów identyfikacyjnych, lokalizacyjnych, monitorujących oraz mobilnych,
  projektowania, prototypowania i produkcji małoskalowej układów elektronicznych, aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów.

Realizowane w obszarze logistyki i nowoczesnych technologii prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszą efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, systemów gospodarczych i całych łańcuchów dostaw. Obszar aktywnie wykorzystuje ekspercką wiedzę oraz interdyscyplinarne kompetencje, projektując wspólnie z klientami nowe rozwiązania i produkty, wychodzące naprzeciw potrzebom rynku.

Rozwiń opis firmy
Zapytania ofertowe
Skontaktuj się z firmą Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny za pomocą systemu zapytań ofertowych

Prezentacje o firmie w serwisie ElektronikaB2B

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).