logo

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.

Herbaciana 9, Reguły 05-816

Informacje z firmy
Kalendarium

O FIRMIE

Firma LAB-EL, obecna na rynku od 1989 roku, oferuje elektroniczne przyrządy i systemy kontrolno-pomiarowe służące do pomiarów, rejestracji, sygnalizacji przekroczeń wartości progowych, sterowania i regulacji takich wielkości fizycznych, jak wilgotność i temperatura powietrza, ciśnienie powietrza, prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny i inne. Oferta obejmuje przyrządy o dowolnej konfiguracji, począwszy od przenośnych i stacjonarnych termohigrometrów i termometrów, przez rozbudowane systemy monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach, regulatory – sterowniki przemysłowe, aż po stacje meteorologiczne.

Wraz z przyrządami są oferowane świadectwa wzorcowania z akredytowanych laboratoriów.

ZNAKI JAKOŚCI

ISO 9001:2000 – SGS – Switzerland SA, od 07.03.2003 PN-EN ISO/ IEC 17025:2001 (akredytacja Laboratorium):

  • Polskie Centrum Akredytacji, AP 067, od 04.06.2004
  • Polskie Centrum Akredytacji, AB 679, od 10.01.2006

OFEROWANE PRODUKTY

Mierniki warunków środowiskowych:

termometry, mierniki wilgotności gazów i materiałów, anemometry, barometry, mierniki promieniowania słonecznego, dwutlenku węgla, wielofunkcyjne do klimatyzacji i wentylacji, stacje meteorologiczne, wiatromierze, deszczomierze, loggery

Regulatory i sterowniki: specjalizowane (np. do pieczarkarni) i uniwersalne (przemysłowe). Akredytowane usługi adiustacji i wzorcowania oraz badania mikroklimatu pomieszczeń

Usługi laboratorium:

  • Wzorcowanie higrometrów, termometrów, psychrometrów, termohigrometrów, barometrów, ciśnieniomierzy różnicowych, komór klimatycznych i termostatycznych np. lodówek, cieplarek (Laboratorium akredytowane AP067)
  • Badania mikroklimatu pomieszczeń: magazynów, chłodni itp. (Laboratorium akredytowane AB679)
  • Wzorcowanie wilgotnościomierzy materiałów stałych, pirometrów

PRZYKŁADOWE PRODUKTY

LB-532 – Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia z interfejsem USB

Rejestrator LB-532 jest precyzyjnym rejestratorem wielu parametrów klimatu, takich jak temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, natężenie oświetlenia w zakresie widzialnym. Zasilany jest z wymienialnej długowiecznej baterii litowej, która umożliwia nieprzerwaną pracę urządzenia przez wiele lat. Dane gromadzone w pamięci urządzenia po dołączeniu przez USB do komputera prezentowane są przez program logger w postaci wykresów i dokumentowane w raportach pdf. Bieżące wyniki pomiarów a także stan, w jakim znajduje się urządzenie, prezentowane są na czytelnym wyświetlaczu LCD.

LB-523 – Termometr i higrometr z internetem bezprzewodowym Wi-Fi

Termohigrometr Wi-Fi LB-523 jest bezprzewodowym rejestratorem wilgotności względnej i temperatury. Rejestrator wyposażony jest w interfejs Wi- Fi i USB. Wykorzystuje do pomiaru temperatury termorezystor Pt-1000, a do pomiaru wilgotności czujnik pojemnościowy. Wyniki pomiarów prezentowane są na czytelnym, ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.

Termohigrometr przemysłowy z wyświetlaczem LB-710A

Termomhigrometr LB-710A jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Dane pomiarowe prezentowane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD. Termohigrometr może być dołączony do dowolnego wielokanałowego rejestratora LB-480 lub LB-490. Rejestratory zapisują w pamięci wyniki pomiarów z wszystkich dołączonych przyrządów. Mają programowane progi alarmowe, co pozwala na sygnalizacje stanów zagrożenia. Poprzez interfejs Ethernet lub GSM/GPRS wysyłają zebrane pomiary do programu LBX, który zapewnia wizualizację, archiwizację i sygnalizację alarmową. Zestaw tych urządzeń pozwala na zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych i tworzenie dużych systemów monitoringu klimatu w zakładach przemysłowych.

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).