logo

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.

Herbaciana 9, Reguły 05-816

Informacje z firmy
Kalendarium

Firma LAB-EL, obecna na rynku od 1989 roku, oferuje elektroniczne przyrządy i systemy kontrolno-pomiarowe służące do pomiarów, rejestracji, sygnalizacji przekroczeń wartości progowych, sterowania i regulacji takich wielkości fizycznych, jak wilgotność i temperatura powietrza, ciśnienie powietrza, prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny i inne. Oferta obejmuje przyrządy o dowolnej konfigu­racji, począwszy od przenośnych i stacjonarnych termohigrometrów i termometrów, przez rozbudowane systemy monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach, regulatory – sterowniki prze­mysłowe, aż po stacje meteorologiczne.

Wraz z przyrządami są oferowane świadectwa wzorcowania z akre­dytowanych laboratoriów.

Znaki jakości

PN-EN ISO 9001:2015 – SGS Polska Sp. z o.o., od 07.03.2003

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (akredytacja laboratorium):

– Polskie Centrum Akredytacji, AP 067, od 04.06.2004

– Polskie Centrum Akredytacji, AB 679, od 10.01.2006

Oferowane produkty

Mierniki warunków środowiskowych:

termometry, pirometry (w tym termometry bezkontaktowe do walki z epidemią COVID-19), higrometry, termohigrometry, anemometry, barometry, ciśnieniomierze różnicowe, czujniki pyłów PM2.5, czujni­ki gazów CO2 , O2, NO2, CO, SO2 i O3, światłomierze, czujniki zalania wodą, czujniki ruchu, czujniki meteorologiczne.

Rejestratory, regulatory i sterowniki:

rejestratory danych, loggery, bateryjne rejestratory niskich tempera­tur do dystrybucji szczepionek, sterowniki do klimatyzacji.

Systemy pomiarowe IoT:

stacjonarne i mobilne, z transmisją danych przewodową, Ethernet i bez­przewodową: Wi-Fi, Bluetooth, GSM i 433 MHz, oprogramowanie SCADA

Usługi laboratorium:

  • Wzorcowanie: higrometrów, termometrów, pirometrów, anemo­metrów, psychrometrów, termohigrometrów, barometrów, ciśnie­niomierzy różnicowych, komór klimatycznych i termostatycznych np. lodówek, cieplarek (Laboratorium akredytowane AP 067)
  • Badania: pomiary mikroklimatu pomieszczeń, magazynów, chłodni itp. (Laboratorium akredytowane AB 679)

Przykładowe produkty

LB-532 – Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia z interfejsem USB

Rejestrator LB-532 jest precyzyjnym rejestratorem wielu parametrów klima­tu, takich jak temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, natężenie oświetlenia w zakresie wi­dzialnym. Zasilany jest z wymienialnej długowiecznej baterii litowej, która umożliwia nieprzerwaną pracę urządze­nia przez wiele lat. Dane gromadzone w pamięci urządzenia po dołączeniu przez USB do komputera prezentowa­ne są przez program logger w postaci wykresów i dokumentowane w rapor­tach pdf. Bieżące wyniki pomiarów a także stan, w jakim znajduje się urządzenie, prezentowane są na czytelnym wyświetlaczu LCD.

LB-523 – Termometr i higrometr z internetem bezprzewodowym Wi-Fi

Termohigrometr Wi-Fi LB-523 jest bezprzewodowym rejestratorem wilgotności względnej i tempe­ratury. Rejestrator wyposażony jest w interfejs Wi-Fi i USB. Wy­korzystuje do pomiaru tempera­tury termorezystor Pt-1000, a do pomiaru wilgotności czujnik po­jemnościowy. Wyniki pomiarów prezentowane są na czytelnym, ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.

Termohigrometr przemysłowy z wyświetlaczem LB-710A

Termomhigrometr LB-710A jest prze­znaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Dane pomiarowe prezentowane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD. Termohigrometr może być dołączony do dowolnego wielokanałowego rejestratora LB-480 lub LB-490. Rejestratory zapisują w pa­mięci wyniki pomiarów z wszystkich dołączonych przyrządów. Mają progra­mowane progi alarmowe, co pozwala na sygnalizacje stanów zagrożenia. Po­przez interfejs Ethernet lub GSM/GPRS wysyłają zebrane pomiary do progra­mu LBX, który zapewnia wizualizację, archiwizację i sygnalizację alarmową. Zestaw tych urządzeń pozwala na zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych i tworzenie dużych systemów monitoringu klimatu w zakładach przemysłowych.

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie