logo

FastLogic Sp. z o.o.

Radwańska 56/ 2, Łódź 93-574

Produkty
Kalendarium

FastLogic jest certyfikowanym dostawcą oryginalnych projektów elektronicznych (CEM/ODM) dla klientów zagranicznego i krajowego przemysłu. Firma działa na rynku od 2012 r. i jej profilem działalności są nie tylko wdrożenia nowych produktów (NPI), reprojektowanie istniejących, ale również badania i rozwój prowadzone w obszarze elektroniki i informatyki, co podkreśla akademicki rodowód spółki i stanowi istotną część prowadzonej działalności. Obszar kompetencji sprzętowych zespołu obejmuje zarówno systemy elektroniczne opar­te na nowoczesnych, szybkich układach cyfrowych FPGA, DSP i SoC, jak też rozwiązania analogowe i mocy. W obszarze informatyki firma ma bogate doświadczenie dotyczące projektowania i implementacji oprogramowania niskopoziomowego dla systemów wbudowanych. Zespół programistów posiada wysokie kompetencje w zakresie systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (RTOS), Embedded Linux, przetwarzania sygnałów, szyfrowania i cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego magazynowania danych i wysoko niezawodnego ste­rowania, np. urządzeń medycznych.

Od kilku lat FastLogic ma certyfikaty ISO9001:2015 oraz ISO27001:2017 i dąży do ciągłego doskonalenia i inwestuje za­równo w rozwój kompetencji ludzkich, jak i infrastrukturę laborato­ryjno-warsztatową. Liczba egzemplarzy zaprojektowanych w firmie i wyprodukowanych urządzeń przekracza obecnie 1,5 mln sztuk.

Zarząd spółki ogromną wagę przykłada do szeroko rozumianej etyki prowadzenia biznesu.

Oferta

FastLogic oferuje profesjonalne usługi w zakresie badań, rozwoju oraz wdrożenia urządzeń elektronicznych i oprogramowania dla tychże systemów. Wyróżnikiem firmy są projekty trudne, złożone, wymagające wysokich dziedzinowych kompetencji technicznych. Przykładem mogą być tutaj projekty zawierające szybkie interfejsy cyfrowe DDRx, linki szeregowe 25Gb/s, PCIExpress Gen3/Gen4, dla których w procesie wytwórczym niezbędne jest wykonanie sy­mulacji i pomiarów zagadnień integralności sygnałów i mocy. Firma ma licencje dla trzech platform EDA: Altium, Mentor oraz Cadence.

FastLogic dysponuje własnym, dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym, w którym prowadzone są prace uruchomieniowe, testy, a także analizy z zakresu badań precertyfikacyjnych. Labo­ratorium dysponuje wysokiej klasy sprzętem pomiarowym umoż­liwiającym: pomiary w paśmie do 3,5 GHz (diff i single), pomiary RF do 3 GHz skojarzone w dziedzinie czasu do diagnozowania problemów EMC, pomiary RF w polu bliskim i dalekim do 6 GHz, analizę sygnału mocy, itd.

Dla szczególnie zaawansowanych technologicznie projektów FastLogic wykorzystuje profesjonalną stację BGA-Rework ERSA HR600/2 umożliwiającą szybki półautomatyczny montaż in situ nawet najbardziej złożonych układów.

Rozwiń
Zapytania ofertowe
Skontaktuj się z firmą FastLogic Sp. z o.o. za pomocą systemu zapytań ofertowych

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
FastLogic Sp. z o.o.
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie