logo

SCHURTER Electronics Sp. z o.o.

Grochowska 306/ 308, Warszawa 03-840

Informacje z firmy
Kalendarium

Firma SCHURTER została założona w 1933 roku przez Heinricha Schurtera. Od 1990 roku całą działalność przemysłową połączono pod szyldem SCHURTER Holding AG z siedzibą w Lucernie (Szwaj­caria). Firma działa w skali całego świata (60 przedstawicielstw krajowych i 220 dystrybutorów) i jest liderem innowacji oraz pro­ducentem komponentów elektrycznych i elektronicznych. Szeroka paleta produktów obejmuje standardowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń przeciwzwarciowych, wtyków i gniazd do urządzeń, przełączników, produktów EMC, systemów wejściowych oraz usługi EMS. Poza tym dział systemów wejściowych zajmuje się wytwarza­niem panelowych komputerów przemysłowych.

Klienci

Producenci sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, apa­ratury, instrumentów, urządzeń dla przemysłu telekomunikacyjnego, przedsiębiorstwa działające w obszarze produkcji urządzeń, techno­logii medycznej, automatyzacji przemysłowej, inżynierii samochodo­wej, technologii energii odnawialnych, lotnictwa i kosmonautyki oraz producenci sprzętu hobbystycznego, domowego i ogrodowego.

Produkty

Dział komponentów firmy SCHURTER obejmuje produkty z kate­gorii: ochrona obwodu, złącza, przyciski oraz EMC. Asortyment obejmuje: bezpieczniki, oprawki bezpieczników, wyłączniki prze­ciwzwarciowe, przełączniki napięcia, wtyki i gniazda IEC, sieciowe przewody przyłączeniowe, przyciski metalowe i klawiatury, przyciski montowane na płytkach drukowanych oraz na panelu przednim, przełączniki stosowane w transporcie publicznym, wskaźniki stanu, 1- i 3-fazowe filtry sieciowe z wtyczkami sieciowymi i bez wtyczek sie­ciowych, filtry sinusoidalne, dławiki, transformatory impulsowe. Dział rozwiązań oferuje kontrahentom kompleksowe pakiety rozwiązań, aby w pełni sprostać nawet najbardziej wygórowanym wymogom klientów. Dział systemów wejściowych obejmuje następujące jed­nostki: ekrany i panele dotykowe, klawiatury membranowe i inne.

Certyfikaty

Produkty mają wszystkie krajowe znaki kontroli, takie jak: UL, CSA, VDE (ENEC10), METI, CCC, KTL, PSE.

Firma stosuje systemy zarządzania jakością, środowiskiem i per­sonelem certyfikowane według ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001. Praca jest zorganizowana według metody SIX SIGMA i EFQM.

Know-how w zakresie produkcji

SCHURTER oferuje kompletne rozwiązania, od pierwotnej kon­cepcji aż po dostawę systemów gotowych do montażu. Nasze kompetencje obejmują projektowanie, odlewanie ciśnieniowe two­rzyw sztucznych, metalurgię, galwanizację, montaż za pomocą zautomatyzowanych systemów robotycznych, obróbkę ekranów dotykowych i klawiatur membranowych w pomieszczeniach steryl­nych, produkcję systemów obudów, montaż płytek drukowanych, projektowanie i wytwarzanie produktów EMC, sitodruk i wytwarzanie materiałów nawojowych.

Rozwiń
Zapytania ofertowe
Skontaktuj się z firmą SCHURTER Electronics Sp. z o.o. za pomocą systemu zapytań ofertowych

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
SCHURTER Electronics Sp. z o.o.
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).