logo

NCAB Group Polska

Jana Pawła II 66, Piaseczno 05-500

Produkty
Kalendarium

ZRÓWNOWAŻONA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA – NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Naszą misją jest produkcja obwodów drukowanych dla wymagających klientów – terminowo, bez żadnych wad i przy możliwie najniższym koszcie całkowitym. Nasze podejście uwzględnia perspektywę długoterminową i pokazuje, w jaki sposób koszty, jakość, zminimalizowane ryzyko i kwestie ochrony środowiska uzupełniają się. W ścisłej współpracy z naszymi klientami możemy opracowywać zrównoważone produkty i zmniejszać negatywny wpływ na środowisko. Od wielu lat jakość i zarządzanie ochroną środowiska stanowią ważne wartości dla NCAB Group. W 2014 r. podjęliśmy decyzję o stosowaniu standardu ISO 26000 – międzynarodowej normy w zakresie odpowiedzialności społecznej, która ma wytyczać kierunek naszej dalszej pracy. Wynikiem tej decyzji jest strategia obejmująca wymiar etyczny, społeczny i środowiskowy, w sposób jednoznaczny określająca priorytety zrównoważonej działalności biznesowej. NCAB Group ściśle współpracuje z zakładami produkującymi dla nas obwody drukowane. Wierzymy, że współpraca oparta na partnerstwie jest elementem niezbędnym do osiągnięcia wysokiej jakości i zrównoważonej produkcji. Wszystkie zakłady produkujące dla nas obwody drukowane zostały zatwierdzone w naszym procesie selekcji dostawców, w ramach którego zakład będący potencjalnym partnerem podlega ocenie z perspektywy jakości i ochrony środowiska. Co więcej, zakład produkcyjny musi mieć certyfikat ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego), przedłożyć dokumentację dotyczącą wydobycia minerałów na terytoriach objętych konfliktami zgodnie z ustawodawstwem USA (ustawa Dodda Franka), przestrzegać przepisów UE dotyczących zawartości substancji w surowcach (RoHS i REACH) oraz lokalnych regulacji w zakresie jakości wód, emisji do wód oraz gospodarki odpadami. Ponadto musi też podpisać nasz Kodeks postępowania. W 2009 r. wdrożyliśmy Kodeks postępowania, który stanowi część umów podpisywanych z każdym z naszych zakładów produkcyjnych. Inspiracją dla wymagań określonych w Kodeksie było 10 zasad Global Compact ONZ, które obejmują: prawa człowieka, standardy pracy, zniesienie pracy dzieci, zarządzanie środowiskowe, etyka i własność intelektualna. Grupa NCAB oczekuje od wszystkich swoich zakładów produkcyjnych i pracowników przestrzegania Kodeksu postępowania Grupy. Aby uzyskać więcej informacji, proszę pobrać Kodeks postępowania ze strony NCAB Group www.ncabgroup.com.

NCAB Group stwarza optymalne warunki dzięki swej sile nabywczej i wiedzy na temat produkcji obwodów drukowanych. Utrzymujemy pełną własność procesu produkcyjnego poprzez obecność zarówno u klienta, jak i w fabryce. Nie jesteśmy właścicielami fabryk, ale jesteśmy „właścicielami” tego, co najważniejsze: relacji zarówno z klientem, jak i zakładem produkcyjnym. Z tego powodu nie jesteśmy zależni ani od technologii, ani od inwestycji.

Dlatego też możemy oferować:

PCB na czas, bez defektów, przy najniższym koszcie całkowitym.

Prezentacje o firmie w serwisie ElektronikaB2B

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
NCAB Group Polska
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).