logo

AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k.

Jerozolimskie 146C, Warszawa 02-305

Firma AM Technologies została wyodrębniona ze struktur Działu Aparatury Pomiarowej Hewlett-Packard Polska. Swą działalność rozpoczęła we wrześniu 1999 roku.

Kluczem do sukcesu firmy jest indywidualne podejście do klienta oraz profesjonalizm, wynikające z doświadczenia i wysokich kwalifikacji zespołu. Naszym celem jest ciągła poprawa satysfakcji klientów poprzez poprawę świadczonych usług oraz ich pełną zgodność z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi.

OFEROWANE PRODUKTY I USŁUGI

AM Technologies prowadzi autoryzowaną sprzedaż i serwis urządzeń światowych liderów w branży pomiarowej:

 • Keysight Technologies - przyrządy ogólnego zastosowania oraz aparatura pracująca w zakresie m.cz., w.cz. i mikrofal (tj. oscyloskopy, częstościomierze, multimetry, analizatory widma i sieci, mierniki mocy, generatory, wzorce częstotliwości, systemy do pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej). Mikroskopy sił atomowych i nanoidentyfikacja.
 • FLUKE Calibration - wzorce i kalibratory wielkości elektrycznych i fizycznych (temperatury, ciśnienia i przepływu), tj. precyzyjne multimetry, kalibratory wielofunkcyjne, kalibratory do oscyloskopów, wzorce czasu i częstotliwości, systemy akwizycji danych, piece, termostaty i komórki punktów stałych do wzorcowania czujników temperatury, zadajniki i mierniki ciśnienia (obciążnikowo-tłokowe oraz elektroniczne z przetwornikami kwarcowymi).
 • Viavi Solutions (dawniej JDSU) - przyrządy i systemy dla telekomunikacji: testery sieci i komponentów optycznych (w tym reflektometry, mierniki mocy, źródła światła), podręczne analizatory sieci Ethernet do 100 G/400 G, rozwiązania do przechwytywania i analizy ruchu sieciowego, urządzenia do badania stacji bazowych i sygnałów RF, systemy do geolokalizacji i utrzymywania jakości sieci.
 • IXIA (Keysight) - rozwiązania do testowania sieci, urządzeń oraz usług w warstwach L2-L7 i o przepływnościach do 400 G, w tym: generatory i analizatory ruchu sieciowego, emulatory protokołów i usług, testery zabezpieczeń, systemy do monitorowania jakości sieci i platformy do pomiarów Wi-Fi.
 • Form Factor - stacje i akcesoria do pomiaru struktur półprzewodnikowych.
 • ETS Lindgren, AH Systems - anteny pomiarowe, filtry.
 • Saab Grintek Defence i Sysdel - specjalistyczne urządzenia i systemy pomiarowe ELINT.
 • SIGOS - system do aktywnego monitorowania jakości usług w sieciach komórkowych i stacjonarnych, testowania usług roamingowych oraz wykrywania nadużyć w sieci (Fraud, Billing, SIM Box Detection, OTT Bypass i Revenue Assurance).
 • Microlease - krótko- i długoterminowe wypożyczanie telekomunikacyjnego sprzętu pomiarowego.

Firma zajmuje się także tworzeniem oprogramowania i integracją specjalistycznych systemów pomiarowych.

OBSŁUGA KLIENTA

AM Technologies organizuje techniczne szkolenia, seminaria i prezentacje adresowane do klientów i partnerów handlowych. Firma wspomaga rozwój polskich uczelni i jednostek naukowo- badawczych. Jest członkiem Komitetu Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk oraz wspomaga działanie Fundacji Rozwoju Radiokomunikacji i Multimediów w Polsce.

JAKOŚĆ

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz Certyfikat Zarządzania Środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09, wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., w zakresie projektowania, tworzenia, integracji i wdrażania systemów pomiarowych i radioelektronicznych, dostarczania i serwisu urządzeń pomiarowych.
 • Certyfikat Systemu Zarządzania, potwierdzający spełnienie wymagań WSK, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., w zakresie wywozu, transferu wewnątrzunijnego, usługi pośrednictwa, pomocy technicznej, przywozu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000 r. ze zmianami.
 • Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań AQAP 2110:2016 wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości w zakresie projektowania systemów pomiarowych i radioelektronicznych oraz dostarczania i serwisu urządzeń.
 • Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań AQAP 2210:2015 wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości w zakresie wytwarzania, powielania, utrzymywania, instalacji i serwisu oprogramowania.
 • Koncesja MSWiA na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli "Tajne".

Prezentacje o firmie w serwisie ElektronikaB2B

Inne publikacje o firmie

wczytaj więcej

Zapytanie ofertowe
Dotyczy firmy
AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k.
Treść zapytania *
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
E-mail *
Telefon
Usługa przesyłania zapytań ofertowych jest bezpłatna i nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie zadającego pytanie. Administratorem danych osobowych jest AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi i jest ograniczone czasowo do jej wykonania. Podstawa prawna: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).