Testery produkcyjne Rohde & Schwarz

| Prezentacje firmowe Artykuły

Marcowy numer „Elektronika” towarzyszy targom Automaticon 2010, w których licznie uczestniczą producenci elektroniki, zarówno jako wystawcy, jak i odwiedzający targi. Pierwsi szukają odbiorców swoich produktów, a drudzy zaawansowanych narzędzi, które podnoszą jakość produkcji i w dłuższej perspektywie obniżają koszty. Do takich narzędzi zaliczają się też przyrządy pomiarowe i testery produkcyjne, bez których nie sposób prowadzić współczesnej produkcji elektronicznej.

Testery produkcyjne Rohde & Schwarz

Fot. 1. Tester produkcyjny GT3040 wykonany przez R&S GEDIS

Firma Rohde & Schwarz oferuje zautomatyzowane systemy pomiarowo- testujące ATE do testów ICT i testów funkcjonalnych (FCT) bazujące na modułach R&S TSVP Open Test System Versatile Platform. Elementy składowe platformy R&S TSVP to różnego rodzaju moduły (karty) pomiarowe, testujące, przełączające i pomocnicze montowane w obudowach (chassis), które mogą być z kolei montowane w stojakach standardu 19”. Przykładowe moduły TSVP to:

  • Digital Multimeter (DMM) and In- Circuit Test,
  • Signal Routing and Switching,
  • Communication and digital I/O,
  • Arbitrary Signal Generator,
  • Signal Analyzer.

Systemy ATE znajdują zastosowanie głównie w środowisku przemysłowym jako składnik zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Testery R&S mają ugruntowaną pozycję w branży samochodowej i wśród producentów telefonów komórkowych. W jednym i w drugim obszarze występuje rosnąca potrzeba wykonywania testów funkcjonalnych z udziałem sygnałów o wysokich częstotliwościach.

W takim przypadku platforma TSVP może być integrowana również z tradycyjnymi przyrządami pomiarowymi R&S typu generator sygnałowy lub analizator widma. Do tego celu stosuje się często specjalne wersje „produkcyjne” klasycznych przyrządów pomiarowych R&S, w których np. brak jest panelu sterowania i ekranu.

Fot. 2. Fragment łoża igłowego zapewniającego kontakt z testowanym modułem

Przyrządy takie kontrolowane są przez interfejs LAN lub GPIB. Przykładem może tu być wektorowy generator sygnałowy R&S SMATE lub wektorowy analizator obwodów R&S ZVT. Testery produkcyjne oparte na platformie R&S TSVP są opracowywane, wykonywane i wyposażane w oprogramowanie pod zamówienie klienta. Zajmuje się tym wydzielona, ale wchodząca w skład grupy R&S fi rma Gedis.

Główną zaletą testerów GT3000 wytwarzanych w Gedis na bazie platformy R&S TSVP jest konstrukcja zapewniająca bezpośrednie połączenie skrzynki modułów TSVP z łożem testującym. Brak połączeń kablowych pozwala na zwiększenie górnej częstotliwości granicznej sygnałów testujących w testach funkcjonalnych i daje mniejszą wrażliwość na zaburzenia EM.

Tester produkcyjny będący złożonym systemem pomiarowym musi podlegać podobnie jak każdy przyrząd pomiarowy okresowej kalibracji. Wysyłka testera do laboratorium kalibracyjnego jest bardzo kosztowna, z tego względu testery R&S Gedis mają funkcję In-System Calibration umożliwiają kalibrację bez demontażu, w ich miejscu pracy.

Fot. 3. Przykład testera integrującego platformę TSVP i klasyczne przyrządy pomiarowe R&S

W tym celu producent wysyła okresowo do klienta walizkowy kalibrator, którym użytkownik samodzielnie przeprowadza kalibrację testera. Implementacja testera ATE wymaga napisania oprogramowania sterującego przebiegiem testów według zadanej specyfikacji. Użytkownik może to zadanie zlecić specjalistom z R&S GEDIS lub napisać program samodzielnie, korzystając z dostarczanej aplikacji.

W praktyce zaleca się pierwsze uruchomienie z oprogramowaniem producenta, które łatwo później zaadaptować do innych testów. Podobnie jest z adapterem pomiarowym typu „łoże igłowe”. Użytkownik może zamówić adapter razem z testerem, a później samodzielnie go modyfi kować pod względem rozkładu „igieł” lub wykonać zupełnie nową, własną wersję.

Jarosław Kwiatkowski
Rohde & Schwarz – przedstawicielstwo w Polsce
więcej o testerach R&S GEDIS na stronie:
www.gedis-online.de

Zobacz również