Nowe multimetry firmy Tektronix z funkcją wykresów trendów

| Prezentacje firmowe Artykuły

Multimetry serii DMM to nowe produkty firmy Tektronix, które zostały wyposażone w szereg dodatkowych funkcji ułatwiających analizę statystyczną sygnałów i wspomagających zobrazowanie długoterminowych trendów.

Nowe multimetry firmy Tektronix z funkcją wykresów trendów

Typowe pomiary za pomocą tych 6,5-cyfrowych multimetrów – pomiar napięcia, rezystancji i prądu – są wykonywane z podstawową dokładnością do 0,0024% dla napięcia stałego, rozdzielczością 100pA i 10μA, co zapewnia wystarczające parametry pomiaru dla współczesnych układów elektronicznych. Dodatkowo można użyć multimetrów DMM4050/4040 do pomiaru częstotliwości i okresu, a także do wykonania testów ciągłości obwodu i testu diod.

DMM4050 może również mierzyć temperaturę i pojemność. Różnorodność funkcji pomiarowych sprawia, że jeden przyrząd zastępuje termometr, miernik pojemności, licznik, tester ciągłości obwodów i tradycyjny multimetr, oszczędzając koszty i miejsce na stanowisku pomiarowym. Unikatowy dwufunkcyjny wyświetlacz w miernikach DMM umożliwia pomiar dwóch różnych parametrów tego samego sygnału przy jednym połączeniu z badanym układem.

Aby ocenić czynniki wpływające na jakość sygnału, takie jak dryf, sporadyczne stany nieustalone lub stabilność, można oglądać wyniki pomiarów w postaci wykresu trendu w czasie rzeczywistym lub histogramu, korzystając z graficznego trybu wyświetlania. Można także oceniać statystycznie mierzone parametry, śledząc ich zmienność w funkcji czasu.

Funkcje statystyczno- -analityczne

Zależnie od rodzaju wykonywanego pomiaru, parametry sygnału mogą się zmieniać przypadkowo. Mierząc sygnał wielokrotnie przez kilka minut, godzin lub dni, można oszacować ilościowo te zmiany. Za pomocą funkcji TrendPlot można przedstawić graficznie trend mierzonej wielkości w funkcji czasu, wybierając krótki lub dłuższy przedział.

Funkcja TrendPlot może być użyta w pomiarach napięcia stałego, prądu stałego, częstotliwości, rezystancji i temperatury. W przypadku napięć i prądów zmiennych na wykresach będą użyte ich wartości skuteczne. Dzięki zintegrowanym funkcjom statystycznym, można po przyciśnięciu jednego przycisku odczytywać wartość średnią i standardowe odchylenie z pomiaru, a także śledzić minimalne i maksymalne wartości mierzone.

Obliczenia statystyczne są dostępne w pomiarach napięcia stałego i zmiennego, napięcia zmiennego w dB, prądu stałego i zmiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, okresu oraz temperatury. Aby graficznie zaprezentować wartość średnią i odchylenie standardowe serii pomiarów, można skorzystać z funkcji histogramu, wyświetlającej rozkład zmierzonych wartości.

Większa funkcjonalność

Konstrukcja multimetrów DMM miała na celu osiągnięcie łatwej i przyjaznej obsługi, czyli cech, o które dba firma Tektronix. Dedykowane przyciski na płycie czołowej przyrządu zapewniają szybki dostęp do często używanych funkcji, zmniejszając czas wprowadzania nastaw. Nie ma obecnie potrzeby przeszukiwania menu ekranowego w celu wyboru żądanej funkcji przyrządu.

Port USB na przednim panelu w modelach DMM4040/4050 ułatwia przechowywanie wyników pomiarów i nastaw przyrządu w podłączanym module pamięci. Do multimetru można także podłączyć PC, korzystając z interfejsów LAN, RS-232 lub GPIB umieszczonych na tylnej ściance. W komplecie z przyrządem jest dostarczany kabel przejściowy USB/ RS-232, co ułatwia podłączenie go do portu USB w komputerze.

Opatentowany rozdzielacz wtyków wykorzystywany przez funkcję pomiaru rezystancji 2×4 umożliwia wykonanie 4-przewodowego pomiaru rezystancji za pomocą tylko dwóch przewodów, a nie czterech. Dostępne są specjalne przewody pomiarowe umożliwiające takie połączenie. Przy pomiarach rezystancji tą metodą uzyskuje się znakomitą rozdzielczość i dokładność, zachowując jednocześnie wygodę posługiwania się dwoma przewodami pomiarowymi. Oprócz znanych ze swej jakości serwisu i wsparcia, Tektronix zapewnia dla każdego multimetru serii DMM trzyletni okres standardowej gwarancji.

Tespol
www.tespol.com.pl

Zobacz również