JM Elektronik – zaufaj naszym kompetencjom!

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma JM Elektronik, znana na rynku jako jeden z najbardziej doświadczonych polskich dystrybutorów elementów elektronicznych, już 8 lat temu zaoferowała usługę montażu wchodzącą w skład kompleksowej obsługi logistycznej w zakresie elektroniki dla producentów urządzeń elektronicznych. W roku 2010 zrealizujemy blisko 500 zleceń produkcyjnych, w ramach których dostarczymy naszym klientom blisko 200 tysięcy zmontowanych płytek drukowanych.

JM Elektronik – zaufaj naszym kompetencjom!

Nasze rozwiązanie to nie wyłącznie montaż usługowy, a raczej cały system logistyczny pozwalający realizować swoją działalność bez nieefektywnych inwestycji w moce produkcyjne, bez rozbudowy magazynu podzespołów, magazynu półproduktów i wyrobów gotowych, bez rozszerzania kadr związanych z produkcją i z zaopatrzeniem. Oferta skierowana jest do producentów urządzeń, którzy chcą koncentrować się na tym, co dla klienta końcowego jest kluczowe.

Montaż elektroniki podobnie jak logistyka są procesami standardowymi. Aby jednak mogły być prowadzone efektywnie i skutecznie, muszą być bardzo dobrze planowane i zorganizowane, wyposażenie musi być intensywnie wykorzystywane, a pracownicy bardzo dobrze wyszkoleni. Wszelkie pozorne oszczędności powodują niedomaganie procesu, a w konsekwencji straty, opóźnienia, wysokie koszty. Nasza specjalizacja na polu elektroniki profesjonalnej pozwala nam inwestować znaczne środki w potrzebne aktywa, obciążające jednak w minimalnym stopniu jednostkowy koszt usługi.

Wielu klientów przekonało się, że outsourcing montażu elektroniki jest znacznie bardziej efektywny od samodzielnej produkcji. Wiedzą o tym nawet najwięksi producenci masowych produktów, którzy z definicji nie posiadają własnych fabryk, a jednak ich produkty użytkujemy każdego dnia. Telefony komórkowe, telewizory, komputery, kasy fiskalne, elektronika samochodowa - niemal zawsze produkowane są w outsourcingu.

Nasze możliwości

Specjalizujemy się w montażu w partiach 100-9999 urządzeń na miesiąc i są to raczej urządzenia bardziej zaawansowane, jak drukarki fiskalne, mierniki wilgotności, systemy GPS/GPRS, aparatura medyczna, systemy zabezpieczeń energetycznych, sterowniki przemysłowe. Dzięki koncentracji wydzielonej komórki na montażu elektronicznym rozwijamy i ciągle doskonalimy naszą działalność, oferując coraz bardziej zaawansowane elementy procesu.

Rozwijamy proces, edukując często klientów w zakresie nowych możliwości i metod. Dzięki intensywnemu wykorzystaniu wyposażenia możemy sobie pozwolić na znakomite obniżenie całościowych kosztów obciążających producentów, a związanych z logistyką i produkcją. Nasze motto: "Jakość jest naszym podstawowym kryterium", jednoznacznie wskazuje, czego można się spodziewać, współpracując z firmą JM Elektronik.

Nie chodzimy na skróty, nie szukamy pozornych oszczędności, nie ryzykujemy. W usługowym montażu elektroniki realizowanym przez JM Elektronik kontrola jakości jest prowadzona wieloetapowo, a rejestracja wykonanych czynności oraz zużytych materiałów pozwala odtwarzać w razie potrzeby również historię każdej wyprodukowanej u nas płyty.

Realizujemy m.in. następujące procedury kontrolne: kontrola jakości nałożenia pasty 2½D, automatyczna kontrola optyczna (AOI) post reflow, kontrole międzyoperacyjne wg zatwierdzonego planu, testy funkcjonalne - na testerach dostarczonych przez klienta lub zbudowanych przez JM Elektronik, finalna kontrola jakości, identyfikacja operatorów dla wszystkich operacji w procesie, kontrola jakości lutowania (BGA, MLF) w promieniach Roentgena (X-Ray), testy w komorze klimatycznej do wygrzewania, szoków termicznych, przyspieszonych testów starzeniowych.

Wdrożyliśmy system śledzenia produkcji w toku klasy MES - pozwalający na bieżąco określać stopień realizacji zlecenia oraz archiwizować informacje o wszystkich wykonanych w obrębie zlecenia czynnościach, wiążąc je z operatorem, który daną czynność wykonywał. System wykorzystuje kody kreskowe z numerem seryjnym umieszczone na każdej produkowanej płycie. Certyfikowany system zapewnienia jakości wg ISO 9001:2008 jest podstawowym narzędziem w naszej pracy. Jako jedni z pierwszych w branży w Polsce otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający skuteczne wdrożenie już w roku 2000. Od tej pory system ten stale rozwijamy i udoskonalamy.

JM Elektronik
www.jm.pl

Zobacz również