Ocena systemów automatycznej kontroli optycznej

| Prezentacje firmowe Artykuły

Co jest potrzebne do obliczenia czasu programowania i kosztów

Ocena systemów automatycznej kontroli optycznej

Stołowe stanowisko inspekcyjne AOI SI-V100 firmy Sony

System automatycznej kontroli optycznej (AOI) potencjalnie zapewnia solidne metody kontroli procesu, gdyż może zidentyfikować jego zagadnienia w sposób spójny i bezstronny. Jednym z głównych problemów jest zapewnienie krótkiego czasu opracowania nowego programu, obniżającego koszty i skracającego czas jego wdrożenia. Drugim ważnym zagadnieniem jest poprawność programu, eliminująca potrzebę wykrywania i usuwania błędów. Wszyscy dostawcy AOI dążą do tworzenia dobrych programów w coraz krótszym czasie.

W wielu ocenach jedynie początkowy czas programowania jest używany do określania kosztów programowania dla systemu. Jednak czy takie podejście jest wystarczające dla odzwierciedlenia całkowitego czasu programowania i kosztów? Czy program szybko wygenerowany daje bardzo wysoki poziom wiarygodności testu? Odpowiedź brzmi: nie. Poniżej podano przykład tego, co zdarza się w rzeczywistości. Zaznaczmy, że taka sytuacja nie występuje w systemach AOI produkowanych przez Sony.

Próbka użyta do oceny ma 500 punktów testowych. Na testowanym AOI program jest wdrożony, użyty do testu i przechodzi pozytywnie w 100%. Aby szybko zweryfikować brak błędów, usuwa się zmontowane płytki PCB i zastępuje takimi samymi nie zmontowanymi, a program jest uruchamiany ponownie. Oczywiście można się spodziewać, że bez elementów i lutów system pokaże 100% błędów. Ale w tym przypadku system AOI przechodzi prawie 30 kroków testowych i około 6% z nich to błędy.

Po tym przykładzie nasuwa się kilka pytań:

  • Czy program pokazujący 100% pozytywnych wyników jest rzeczywiście poprawny?
  • Jeśli program z błędami jest wdrażany do produkcji, ile czasu potrzeba na poprawki?
  • Jak długo będzie trwało sprawdzanie błędnych wyników?
  • Ile czasu zostanie stracone na linii produkcyjnej?
  • Jak niezawodny i powtarzalny jest ten system AOI przy sprawdzaniu dopuszczalnych odchyleń w ramach procesu?

Właściwszą metodą pomiaru czasu programowania i kosztów przy ocenie systemu AOI jest uwzględnienie całego wysiłku potrzebnego do opracowania programu początkowego, wykrywania i usuwania błędów oraz strat tym spowodowanych. Jest to właśnie całkowity nakład wprowadzania programu, a zatem całkowity koszt programowania.

Kiedy pomnożymy ten koszt przez liczbę produktów, które będą programowane w przyszłości staje się oczywiste, że używając tylko czasu początkowego do zdefiniowania czasu programowania, koszty te mogą poważnie zaniżać prawdziwy czas i koszt tworzenia programu Szybkie tworzenie programu często wydaje się być najbardziej efektywną drogą.

Z drugiej strony, może lepszy jest system wymagający więcej czasu na tworzenie początkowego programu testowego, który będzie jednak solidny i wolny od błędów. Ta opcja wydaje się bardziej opłacalna ze względu na mniejsze koszty związane ze zużyciem płytek, komponentów oraz czasu straconego na poprawianie programu.

Artur Oporski
Ambex

www.ambex.pl

Zobacz również