Rohde & Schwarz na targach Automaticon 2011

| Prezentacje firmowe Artykuły

Rohde & Schwarz to europejski producent elektroniki do zastosowań profesjonalnych oferujący swoje rozwiązania na całym świecie. Dostarcza aparaturę kontrolno-pomiarową na pasmo w.cz. i mikrofalowe, urządzenia radiowotelewizyjnej techniki nadawczej, środki łączności radiowej specjalnego przeznaczenia oraz systemy monitoringu na zakres częstotliwości radiowych.

Rohde & Schwarz na targach Automaticon 2011

Ponieważ współczesna automatyka wkracza coraz śmielej w obszar techniki bezprzewodowej i sięga po coraz wyższe częstotliwości, obecność R&S na targach Automaticon 2011 jest całkowicie usprawiedliwiona. Innym powodem obecności firmy jest fakt, że Automaticon odgrywa coraz ważniejszą rolę na targowej mapie Polski, a jego zakres tematyczny wciąż się poszerza. W tej rozszerzonej formule mieszczą się z powodzeniem produkty pomiarowe R&S obejmujące precyzyjną i niezawodną aparaturę pomiarową w takich kategoriach, jak:

  • analizatory widma i wektorowe analizatory sygnałów,
  • generatory sygnałów z modulacjami cyfrowymi,
  • mierniki mocy sygnałów radiowych i mikrofalowych,
  • testery urządzeń do komunikacji bezprzewodowej.

Aparatura pomiarowa R&S sprawdza się w testach i pomiarach parametrów urządzeń bezprzewodowych pracujących w standardach WLAN/Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, MIMO, RFID/NFC, 60GHz band, Ultra-Wideband (UWB), ZigBee, DECT i innych. Poniżej podano przykłady urządzeń pomiarowych R&S, które znajdują zastosowanie w obszarze techniki bezprzewodowej stosowanej również w nowoczesnej automatyce.

Podręczny analizator widma R&S FSH

Tak jak podstawowym narzędziem pracy elektronika w zakresie niskich częstotliwości jest multimetr łączący w sobie funkcje woltomierza, amperomierza i omomierza, tak podstawowym narzędziem pracy elektronika w zakresie w.cz. jest przyrząd łączący w sobie funkcje analizatora widma, analizatora obwodów, generatora sygnałowego i miernika mocy. Taką właśnie funkcjonalność zapewnia analizator FSH. Dostępny jest w wykonaniach pracujących w pasmach od 9/100 kHz do 3/3,6/6/8/18 GHz.

Jest przystosowany do pracy w terenie - zawiera akumulator gwarantujący 4 godziny pracy bez zewnętrznego zasilania i odporną na uszkodzenia obudowę. Może być wyposażony w generator śledzący, umożliwiający analizę charakterystyk filtrów, kabli, wzmacniaczy itp.

W skład przyrządu może wchodzić mostek kierunkowy (VSWR bridge) do pomiarów współczynnika odbicia i WFS. Przyrząd można przekształcić w miernik mocy po podłączeniu zewnętrznego czujnika. FSH w połączeniu z anteną kierunkową stanowi doskonałe narzędzie do lokalizacji źródeł emisji zaburzeń elektromagnetycznych, które mogą powodować problemy przy uruchamianiu łącza radiowego.

www2.rohde-schwarz.com/product/FSH4/8.html
www2.rohde-schwarz.com/product/FSH3/6/18.html

Analizator anten i kabli R&S ZVH

Nie ma komunikacji bezprzewodowej bez anten. Na potrzeby pomiarów przeprowadzanych przy instalacji różnego rodzaju systemów antenowych, np. w sieciach WLAN/Wi-Fi i stacjach bazowych telefonii komórkowej, R&S opracował przenośny analizator anten i kabli ZVH. Jest to przyrząd przeznaczony do pomiaru współczynnika odbicia, WFS i tłumienności kabla (z jednego końca) oraz umożliwiający lokalizację miejsca uszkodzenia kabla antenowego.

Po podłączeniu zewnętrznego sensora ZVH może pracować w trybie miernika mocy. Przy pracy w terenie często ważna jest dokładna lokalizacja analizowanego obiektu. Podłączany do ZVH moduł odbiornika GPS pozwala na dołączenie do zarejestrowanych wyników pomiarów również współrzędnych geograficznych miejsca ich wykonania. Użytkownik ZVH, który po jakimś czasie stwierdzi, że przydatna byłaby funkcja analizatora widma, ma możliwość dokupienia tej opcji i uzyskania analizatora o funkcjonalności i parametrach podobnych do FSH.

www2.rohde-schwarz.com/product/ZVH.html

Analizator widma R&S FSC

Analizator widma FSC jest polecany do zastosowań w laboratorium lub w serwisie, gdzie nie jest wymagane zasilanie bateryjne. Występuje w czterech odmianach na pasmo do 3 GHz lub do 6 GHz z trakingiem lub bez. W niewielkiej obudowie zmieścił się analizator o parametrach spotykanych w przyrządach wyższej klasy: czułość z przedwzmacniaczem wynosi -160 dBm / 1Hz, a niepewność pomiaru poziomu 1dB.

Analizator zawiera interfejsy LAN i USB umożliwiające komunikację z komputerem PC i zapis danych na zewnętrznej pamięci USB. Do analizatora FSC jako traking zewnętrzny dobrze pasuje parametrami i wielkością obudowy opisany poniżej generator sygnałowy SMC.

www2.rohde-schwarz.com/product/FSC.html

Generator sygnałowy R&S SMC100A

Gdy zachodzi potrzeba przetestowania łącza radiowego, w którym antena nadawcza i odbiorcza są od siebie oddalone tak, że nie ma możliwości połączenia kablowego i użycia analizatora z trakingiem, niezbędne staje się użycie osobnego źródła sygnału i osobnego odbiornika.

W takim przypadku jako źródło sygnału można wykorzystać np. najtańszy w ofercie R&S generator SMC100A podpięty do anteny nadawczej, a jako odbiornik jeden z analizatorów widma FSH lub FSC opisanych wyżej. Generator R&S SMC100A jest oferowany w dwóch opcjach częstotliwościowych na pasmo od 9 kHz do 1,1 GHz lub do 3,2 GHz. Maksymalny poziom sygnału wyjściowego to +17 dBm. Generator dostarcza sygnał CW lub z modulacjami AM, FM, PM i impulsową.

www2.rohde-schwarz.com/product/SMC100A.html

Generator wektorowy R&S SMBV100A

Opisany wyżej generator SMC to syntezer wprawdzie cyfrowy, ale oferujący tylko wymienione modulacje "analogowe". Jeśli potrzebny jest sygnał z modulacjami cyfrowymi, takimi jak QPSK czy QAM, niezbędny jest generator z modulatorem I/Q wytwarzający sygnał zmodulowany jednocześnie w amplitudzie i w fazie. Takim generatorem jest SMBV100A oferowany na zakresy 3 GHz i 6 GHz. Stosowane współcześnie modulacje wektorowe dają sygnał o szerokim paśmie widmowym.

Dlatego w przypadku generatorów wektorowych bardzo ważnym parametrem jest maksymalna dostępna szerokość pasma sygnału zmodulowanego, która dla SMBV może wynosić 60 MHz lub 120 MHz zależnie od rodzaju modułu generatora pasma podstawowego (baseband), a nawet powyżej 500 MHz w przypadku stosowania zewnętrznego źródła sygnałów modulujących I/Q. Dla porównania, pasmo takich sygnałów jak WLAN, Wi-MAX i LTE wynosi około 20 MHz.

www2.rohde-schwarz.com/product/SMBV100A.html

Oscyloskopy R&S RTM/RTO

W ubiegłym roku R&S wprowadził do oferty oscyloskopy - przyrządy mniej kojarzone z dotychczasowym profilem radiowym firmy, ale niezbędne w pracy każdego konstruktora elektronika i w ostatnich latach szybko zagospodarowujące coraz wyższe pasma częstotliwości. Aktualnie w ofercie znajdują się dwie rodziny oscyloskopów cyfrowych R&S: RTM na pasmo 500 MHz oraz RTO na pasma 1 GHz i 2 GHz.

Oscyloskopy R&S bazują na szybkich układach FPGA i ASIC, pozwalających m.in. na radykalne skrócenie czasu martwego obserwacji oraz na implementację wydajnych algorytmów FFT i w pełni cyfrowego układu wyzwalania. Obie rodziny oferują nowatorskie rozwiązania w zakresie interfejsu użytkownika, dodatkowo rozszerzone w modelu RTO o ekran dotykowy.

www.scope-of-the-art.com

Zapraszamy serdecznie czytelników "Elektronika" do odwiedzenia stoiska Rohde & Schwarz na targach Automaticon 2011.

Jarosław Kwiatkowski
Rohde & Schwarz

www.rohde-schwarz.com