Relpol S.A. - oferta polskiego producenta przekaźników

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma specjalizuje się w produkcji przekaźników miniaturowych, przemysłowych, interfejsowych, instalacyjnych, czasowych i programowalnych. W ostatnim czasie rozszerzyła ofertę o dwie serie przekaźników w wykonaniach specjalnych: przekaźniki z przeźroczystymi obudowami oraz z powiększoną przerwą zestykową i wzmocnioną izolacją. Nowością są przekaźniki RS35 i RS50 zaprojektowane do zastosowań w systemach solarnych.

Relpol S.A. - oferta polskiego producenta przekaźników

Nowe wykonania przekaźników RM84, RM85, RM87, RM83, RM92, RM94 - wersje specjalne z przeźroczystymi obudowami

Oferta miniaturowych przekaźników elektromagnetycznych została poszerzona o wersje specjalne z przeźroczystymi obudowami. Poszerzenie obejmuje podstawowe wykonania przekaźników: RM84, RM85, RM87 oraz RM83, RM92, RM94. Zastosowanie w przekaźnikach przeźroczystych obudów umożliwia wzrokową obserwację ich pracy oraz ułatwia lokalizację uszkodzeń w układach elektrycznych. Wersje specjalne przekaźników RM84, RM85, RM87 z przeźroczystymi obudowami dostępne są wyłącznie w wykonaniu IP40/RTII.

Temperatura otoczenia pracujących przekaźników zawiera się w przedziale od -40°C do +70°C. Pomiędzy przekaźnikami wymagane jest stosowanie odstępów montażowych wynoszących minimum 5mm. Przekaźniki z przeźroczystymi obudowami na końcu kodów zamówieniowych mają oznaczenie "-01". Przykład kodowania: RM84-2012-35-1024-01.

Nowe wykonania przekaźników RM84, RM85, RM87 - wersje specjalne z powiększoną przerwą zestykową i ze wzmocnioną izolacją

Relpol wprowadził do oferty specjalne wersje przekaźników RM84, RM85, RM87 z zestykami zwiernymi o powiększonej przerwie zestykowej, którą określa się jako oddzielenie pełne. Napięcie probiercze przerwy zestykowej wynosi 2000VAC. Napięcie probiercze pomiędzy cewką i stykami wynosi 5000VAC, a typ izolacji określono jako wzmocniony. Przekaźniki z powiększoną przerwą zestykową na końcu kodów zamówieniowych będą miały oznaczenie "(51)".

Przykład kodowania: RM85-2021-35-1024 (51). Możliwe jest zamówienie przekaźników z powiększoną przerwą zestykową i przeźroczystą obudową. Kody zamówieniowe takich przekaźników będą miały na końcu oznaczenie "...-01 (51)". Przykład kodowania: RM85-2021-35-1024-01 (51).

Nowość - RS35, RS50: przekaźniki przemysłowe do systemów solarnych

Relpol S.A. wprowadził do oferty nowe przekaźniki elektromagnetyczne przeznaczone do zastosowań w solarnych systemach konwersji energii słonecznej na energię elektryczną, systemach akumulacji tej energii oraz elektrycznych układach zasilania energią słoneczną. Nowe przekaźniki cechuje wysoka zdolność łączeniowa zestyków. Znamionowy prąd obciążenia RS35 wynosi 35A/250VAC (AC1) i 35A/24VDC (DC1). Dla serii RS50 zdolność łączeniowa wynosi odpowiednio: 48A/250VAC i 48A/24VDC - dla każdego zestyku.

Maksymalna moc łączeniowa zestyku dla przekaźników RS35 wynosi 8750VA (AC1) i 90W (DC1), a dla RS50 jest to 12500VA (AC1) i 90W (DC1). Przekaźniki mają po dwa zestyki zwierne z przerwami zestykowymi minimum 1,75mm (przerwy o tzw. oddzieleniu pełnym - napięcie probiercze 2500VAC). Napięcie probiercze pomiędzy cewką i stykami wynosi 5000VAC (typ izolacji: wzmocniona).

Na uwagę zasługuje bardzo mały znamionowy pobór mocy cewek tych przekaźników, wynoszący około 0,48W oraz niewielkie gabaryty: 40×25×49,2mm. Przekaźniki RS35 i RS50 są przeznaczone do bezpośredniego lutowania w obwodach drukowanych. Spełniają wymogi norm PN-EN 60730-1 (VDE 0631, część 1) i PN-EN 60335-1 (VDE 0700, część 1).

Relpol SA
www.relpol.pl/pl

Zobacz również