Bornico - najbardziej kompleksowe usługi produkcyjne w kraju

| Prezentacje firmowe Artykuły

Pierwsza dekada XXI wieku to w praktyce zarządzania produkcją czasy zdominowane przez trend zwany offshoringiem, czyli przeniesieniem wybranych części biznesu przedsiębiorstwa poza granicę kraju przy zachowaniu tej samej grupy klientów. Wiele firm z branży elektronicznej z USA i Europy, w tym z Polski, przenosiło całość lub część swoich operacji głównie na Daleki Wschód.

Bornico - najbardziej kompleksowe usługi produkcyjne w kraju

Poszukiwanie oszczędności oraz nowych rynków zbytu było podstawowym celem reorganizacji przedsiębiorstw. Niestety offshoring oprócz pozytywnych cech niesie ze sobą wiele zagrożeń oraz jest źródłem różnorakich problemów, jak utrata kontroli nad własnością intelektualną oraz jakością, inercja procesów decyzyjnych, w tym wdrażanie zmian, kontrola łańcucha dostaw, czasy i koszty logistyki itp.

Przy rosnących kosztach pracy w gospodarkach Dalekiego Wschodu oraz na skutek nacisków politycznych w USA i Europie tendencja do przenoszenia produkcji i innych operacji coraz bardziej słabnie, a od pewnego czasu przeradza się w trend odwrotny, zwany inshoringiem. Inshoring (lub onshoring, backshoring) jest określany jako przeciwieństwo offshoringu.

Polega na outsourcingu procesów biznesowych przedsiębiorstwa na obszarze kraju. Inshoring ma uzasadnienie ekonomiczne wtedy, gdy zagraniczni dostawcy procesów nie są konkurencyjni wobec dostawców krajowych, np. w wyniku wzrostu kosztów pracy na rynkach zewnętrznych lub spadku cen danej usługi w gospodarce wewnętrznej. Innymi cechami przemawiającymi na rzecz inshoringu, zamiast offshoringu, są też zapewnienie jakości i innowacji.

Kompleksowość i jakość

Patrząc na sytuację na rynku europejskim widzi się, że ta tendencja jest coraz wyraźniejsza i wiele firm, poszukując swojej recepty na przewagę konkurencyjną, koncentruje uwagę na znalezieniu optymalnych rozwiązań organizacyjnych, konstrukcyjnych, logistycznych tak w obrębie swoich organizacji, jak i przy współpracy z lokalnymi firmami, w tym biurami projektowymi i producentami.

Dla branży elektronicznej (zresztą nie tylko w tej branży) bardzo istotną sprawą w przypadku produktu, który ma stać się sukcesem rynkowym tak pożądanym w dobie kryzysu, jest kompleksowe podejście do tematu i przemyślana całościowa koncepcja nie tylko marketingowa, ale również ta związana bezpośrednio z samym produktem - swoista mieszanka 4P - pomysł, projekt, przygotowanie do produkcji, produkcja, które można uzupełnić o programowanie, pakowanie i jeszcze kilka innych.

Ta swoista układanka to realna potrzeba klientów zlecania firmom zewnętrznym opracowania rozwiązań całościowych, które maksymalizują szansę na przygotowanie optymalnego projektu - produktu. Przy tak sprecyzowanych wymaganiach widać, że idealnym połączeniem byłaby organizacja, która łączy w sobie biuro inżynierskie oraz zakład produkcyjny.

Taki związek jest główną strategią działalności Zakładu Elektronicznego Bornico, a nasze hasło "Od pomysłu do gotowego wyrobu" na co dzień jest wdrażane w życie przy opracowywaniu i realizacji kolejnych projektów naszych klientów od przeszło dwudziestu lat. Ideę tę firma jest w stanie realizować dzięki doświadczeniu pracowników i posiadanemu parkowi maszynowemu.

Ścisła współpraca konstruktorów i działu produkcyjnego na każdym etapie realizacji projektu pozwala uniknąć wielu błędów, popełnianych, gdy projekt wraz z dokumentacją powstaje w oderwaniu od realiów produkcyjnych. Dobór elementów, ich rozłożenie na płytkach czy chociażby kształt formatek, z zachowaniem wymogów technologicznych, umożliwia powstanie optymalnego pod kątem produkcyjnym wyrobu.

To z kolei minimalizuje ryzyko wystąpienia niepożądanych defektów i co najważniejsze znacznie obniża koszty produkcji, dając w efekcie lepszy i tańszy produkt, który może z powodzeniem konkurować na rynku.

Atuty Bornico

Bezdyskusyjnie największym atutem firmy jest potencjał intelektualny. Doświadczony zespół konstruktorów, działający od początku istnienia firmy, jest w stanie zrealizować każdy projekt od zalążka pomysłu do uruchomienia produkcji. Lata doświadczeń dają możliwość podjęcia się wykonania różnego rodzaju zleceń, od prostych układów, aż po kompleksowe rozwiązania systemów na wielu płytkach PCB.

Integralną częścią projektów jest również oprogramowanie. W tej dziedzinie inżynierowie Bornico mają również ogromne doświadczenie. W aplikacjach wdrożonych przez firmę zastosowanie znalazła szeroka gama procesorów od najprostszych 8- i 16-bitowych mikrokontrolerów, aż po procesory 32-bitowe oraz procesory specjalizowane i sygnałowe.

W związku z ogólnym trendem - chęcią coraz lepszej prezentacji danych czy integracji z innymi systemami, aplikacja coraz częściej uruchamiana jest pod kontrolą systemu operacyjnego. W naszym przypadku zwykle do tego celu wykorzystywany jest Linux. Daje to ogromne możliwości zaimplementowania istniejącego oprogramowania - gotowych rozwiązań sieciowych, szyfrowania, serwerów grafiki oraz wielu innych dostępnych modułów programowych.

Dzięki temu złożony czasem projekt może być zrealizowany w dość krótkim czasie, a w związku z tym w konkurencyjnej cenie. Projektowanie w oparciu o założenia przedstawione przez klienta to nie tylko schematy, projekty płytek czy programy.

To również, a czasem głównie przygotowanie wyrobu tak, aby spełniał wymagania prawne, w tym wymagania norm europejskich. Już na etapie projektu należy zadbać, aby konstrukcja zapewniała, że nie ma żadnych przeszkód, aby w końcowej fazie oceny zgodności z dyrektywami europejskimi można było wyrób oznaczyć znakiem CE i wystawić deklarację zgodności.

Produkuj u nas

Produkcja w zakładzie Bornico to oczywiście głównie montaż elementów elektronicznych we wszystkich powszechnie stosowanych technologiach zarówno w zakresie montażu powierzchniowego, jak i przewlekanego. Montaż odbywa się zgodnie z wymaganiami normy IPC-A-610D. Silną stroną firmy jest możliwość równoległej produkcji różnorodnych produktów na potrzeby projektów realizowanych w całości przez firmę oraz typowych usług montażowych CEM.

Elementy do montażu mogą być elementami powierzonymi, ale firma prowadzi również kompletację elementów, uwalniając klienta od potrzeby utrzymywania własnych magazynów. Oprócz montażu na życzenie klienta mogą być przeprowadzane testy funkcjonalne, wgrywanie oprogramowania, uruchamianie, montaż mechaniczny oraz pakowanie.

Należy zwrócić uwagę, że w Bornico powstają również gotowe produkty OEM, które zapakowane trafiają bezpośrednio do odbiorcy finalnego. Podsumowując: połączenie nowoczesnych technologii, ogromnego potencjału intelektualnego, wieloletniego doświadczenia oraz stosowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001 jest gwarantem oferowanych przez firmę usług na najwyższym światowym poziomie.

O tym, że nie są to puste słowa, świadczy fakt, że moduły elektroniczne wyprodukowane w firmie Bornico, zainstalowane w różnych urządzeniach, pracują w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, a usługi tak projektowe, jak i montażowe świadczone są dla klientów zza wschodniej i zachodniej granicy.

Maciej Bornikowski
Zakład Elektroniczny Bornico

www.bornico.com.pl