EM TEST - kurs na stały wzrost!

| Prezentacje firmowe Artykuły

EM Test - producent urządzeń do testów EMC, lider rynku techniki pomiarowo-badawczej EMC oraz dostawca innowacyjnych symulatorów zaburzeń i anomalii w sieciach zasilania, w 2012 roku świętował 25-lecie istnienia. Rocznice są dobrą okazją na przypomnienie osiągnięć przedsiębiorstwa, tym bardziej że jubileusz firma EM Test świętowała już jako włączona w strukturę globalnego koncernu Ametek.

EM TEST - kurs na stały wzrost!

Wejście w strukturę dużego koncernu notowanego na NYSE było świadome i bardzo długo przygotowywane przez założycieli firmy EM Test i stało się naturalną konsekwencją wzrostu firmy. Taką decyzją kierownictwo zapewniło dalszy rozwój przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu biznesowego know-how, struktury i zaplecza finansowego oraz dobrej pozycji i renomy koncernu. Nie bez wpływu na decyzję ze strony inwestora było osiągnięcie przez EM Test pułapu lidera i globalnego gracza w dziedzinie badań odporności na zaburzenia przewodzone EMC.

Kierownictwu obu firm przyświecał nadrzędny cel harmonijnego połączenia. Synergia wzmocni i tak już silną pozycję na świecie EM Test, który z własnym działem badawczo-rozwojowym i słynącymi z wysokiej trwałości, unikalnymi produktami dla wszystkich branż przemysłu elektronicznego, w tym odnawialnych źródeł energii, pojazdów o napędzie elektrycznym, będzie utrzymywała rozwój i postęp na niezmienionym poziomie.

25 lat na świecie...

Firma EM Test została założona w 1987 roku równocześnie w Niemczech w Kamen w okolicy Dortmundu i Szwajcarii w okolicy Bazylei przez doświadczony w tematyce EMC zespół 3 inżynierów: Uwe Flor, Germano Taddio oraz Harald Kunkel. Ich celem było konstruowanie i produkcja innowacyjnych generatorów na bazie najnowszych technologii i różniących się zdecydowanie od konkurencji, gdzie uwaga prowadzącego badania skierowana jest na obiekt poddany testom, a nie na symulator.

Od samego początku działalności firma wyznaczała trendy i stosowała najnowsze rozwiązania w obszarze zjawisk EMC i prawidłowego testowania urządzeń. Przykładem może być zaprezentowany w 1989 roku generator z elektronicznym kluczem do testów BURST, wprowadzony na rynek w 1990 roku pierwszy w pełni automatyczny system do badań elektroniki samochodowej, a w pięć lat później pierwszy generator kompaktowy 6 kV z wbudowaną siecią sprzęgająco-odsprzęgającą.

Obecnie firma wprowadza na rynek rocznie od 3 do 5 całkowicie nowych rozwiązań w dziedzinie badania odporności na zaburzenia EMC i pomiarów anomalii w sieci energetycznej.

Od 2009 roku laboratoria kalibracyjne EM Test uzyskały akredytację pod numerem SCS 114 w zakresie wielkości elektrycznych. W 2010 roku częścią EM Test stała się firma Luthi, która od 1967 roku produkowała elementy odprzęgające i sprzęgające do badań EMC.

Ostatnie nowości produktowe to wydanie wszystkich wersji oprogramowania dokumentująco-sterującego z zgodnego z Windowsem 8 w wersji 32- i 64-bitowej, OCS 500N6Fx kompaktowy generator szybkich przebiegów oscylacyjnych tłumionych wg IEC 61000-4-18, CWS 500N4.x generator niskich częstotliwości zgodny do badania liczników energii wg IEC 61000-4-19, system do badania elektroniki samochodowej zawierającej komponenty gromadzące energię wg nowych wymagań ONZ Reg. 10 rev. 4 oraz system Netwave dla aplikacji samolotowych i wojskowych wg DO 160 i MIL STD.

...i 5 lat własnego przedstawicielstwa w Polsce

Istniejące od 2008 roku przedstawicielstwo w kraju jest wewnętrznym działem firmy. Początkowo tworzył je jeden inżynier sprzedaży i doradztwa technicznego, ale kadra szybko powiększyła się wraz z wzrostem udziału w rynku do zespołu liczącego pięć osób z Polski, zatrudnionych w różnych działach EM Test, zarówno w siedzibie głównej w Niemczech i w lokalnym przedstawicielstwie Warszawie. Zespół specjalistów zatrudnionych przez producenta urządzeń do pracy w działach doradztwa sprzedaży, pomocy technicznej, akredytowanym laboratorium wzorcującym i serwisie, zapewnia optymalną, stale doskonalą obsługę klientów w Polsce w języku ojczystym.

Gwarantowany postęp i nowoczesność

Oferta sprzętu pomiarowo-badawczego firmy EM Test zawiera konstrukcje oparte na najnowszych technologiach i ulega ciągłemu uzupełnieniu. Nowe rozwiązania wprowadzane są zawsze z uwzględnieniem praktyki laboratoryjnej i wskazówek udzielanych przez referencyjne laboratoria EMC. W kilku flagowych produktach firmy można znaleźć rozwiązania zmodyfikowane dzięki wskazówkom pochodzącym od klientów z Polski. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zastosowań produktów, duży nacisk kładziony jest na spójność obsługi urządzeń i ich intuicyjność.

Identyczną obsługę mają generatory i oprogramowanie do badania odporności dla wszystkich branż przemysłu zgodnie z normami (IEC 61000-4-2, -4, -5,,-6, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -16, -17, -27, -28, -29), systemy badawcze EMC dla przemysłu samochodowego (ISO 7637-2,-3, ISO 16750-2, ISO 11452-4, ISO 10605, LV 124), systemy do pomiarów emisji harmonicznych oraz wahań napięcia (IEC 61000-3-2,-3,-11,-12), a także wielofunkcyjne programowalne źródła AC i DC o mocach od 3 kVA do 90 kVA. W generatory wbudowane są wszelkie potrzebne i wymagane normami funkcje, a także wpisane biblioteki z parametrami normatywnych testów.

Łatwość obsługi bezpośrednio z panelu czołowego od lat cechuje urządzenia produkcji EM Test. Uzupełnieniem hardware jest oferowane oprogramowanie pracujące w środowisku Windows XP, Vista, 7 i 8. Oprogramowanie EM Test pozwala zarządzać własną dokumentacją przeprowadzonych testów, zarówno na etapie planowania testów i po ich zakończeniu, zamieszczać wyniki z dowolnych zewnętrznych urządzeń pomiarowych do monitorowania EUT.

Wszystkie urządzenia EM Test oferowane są z 24-miesięczną gwarancją i kalibracją fabryczną. Konsekwentna polityka firmy, polegająca na samodzielnym konstruowaniu z uwzględnianiem kierunków rozwoju normalizacji, pozwala oferować klientom pakiety aktualizacji sprzętu i oprogramowania nawet do 10 lat od daty produkcji urządzenia. Wysoka jakość produktów umożliwia także klientom na korzystanie z programu przedłużania gwarancji.

Specjalnie dla naszych klientów

Działalność usługowa EM Test koncentruje się na wykonywaniu kalibracji generatorów EMC we własnym akredytowanym laboratorium wzorcującym, wsparciu technicznym laboratoriów badawczych, szkoleniach oraz warsztatach w zakresie problematyki EMC. Tematyka kursów obejmuje normy międzynarodowe i producentów, projektowanie urządzeń w kontekście EMC, praktyka laboratoryjna i doświadczenia badawcze. Dopełnieniem oferty usług jest wypożyczalnia urządzeń pomiarowo-badawczych.

EM Test oddział w Polsce
www.emtest.com/pl

Zobacz również