EAE Elektronik - laboratorium EMC

| Prezentacje firmowe Artykuły

Już od kilku lat w EAE Elektronik funkcjonuje specjalistyczne laboratorium pomiarowe. Dla wytwarzanych w przemyśle elektronicznym i elektrycznym urządzeń badania odporności na zakłócenia elektromagnetyczne mają kluczowe znaczenie - pozwalają określić, czy dane urządzenie, pod wpływem ciągłych lub impulsowych zakłóceń, zachowuje swoje podstawowe funkcje, działa poprawnie. Dyrektywa EMC dopuszcza nieznaczną utratę właściwości technicznych urządzenia w toku badania oraz pewne odstępstwa od poziomu zgodności parametrów użytkowych, jednak nie dopuszcza utraty funkcji do poziomów niższych niż zdefiniowane przez producenta, toteż każdy produkt z przeznaczeniem do użytku powinien zostać poddamy badaniom EMC.

EAE Elektronik - laboratorium EMC

Spełnienie norm EMC dla producentów często staje się problematyczne, szczególnie wtedy, gdy testy przeprowadzane są kilkakrotnie. Nasze laboratorium nie ma akredytacji, ale dzięki specjalistycznej aparaturze kontrolno-pomiarowej z powodzeniem realizujemy badania zarówno gotowych urządzeń, jak i podzespołów. Po każdym przeprowadzonym teście przygotowujemy raport, pozwalający dokładnie zapoznać się z wynikami szczątkowymi, wskazujemy sposoby i możliwości poprawy jakości badanych obiektów.

W laboratorium dysponujemy profesjonalnym, dokładnym sprzętem niezbędnym do:

  • pomiaru zaburzeń przewodzonych (od 150 kHz do 30 MHz),
  • pomiaru zaburzeń impulsowych - generatory ESD, BURST i SURGE,
  • stworzenia warunków badań odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania.

Dokonujemy badań odporności sprzętu elektronicznego według następującej specyfikacji:

  • badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych BURST (PN-EN 61000-4-4:2010) - test odporności na narażenia EFT/B realizuje się przez wygenerowanie serii pewnej liczby zakłóceń impulsowych, podawanych z generatora probierczego, sprzężonych odpowiednio do linii zasilania oraz wejść sterujących i sygnałowych badanego obiektu.
  • test odporności na udary SURGE (PN-EN 61000-4-5:2010) - badanie urządzenia pod kątem odporności na udary napięciowe i prądowe. Realizowane jest przez poddawanie sprzętów elektronicznych silnym, nagłym zmianom napięcia w obwodzie.
  • badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD (PN-EN 61000-4-2:2009) - testowanie odporności na wyładowania elektryczności statycznej jest realizowane za pomocą poddawania urządzenia serii pojedynczych impulsów z generatora probierczego, dozowanych na określone w planie testu punkty rozmieszczone na powierzchni testowanego obiektu.
  • badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia (PN-EN 61000-4-11:2007) - mają one na celu określenie funkcjonalności urządzenia przy krótkotrwałych i nagłych zmianach wartości napięcia sieci zasilającej.

Zakres testów odporności jest ustalany ze zleceniodawcą, w odniesieniu do wymagań dotyczących środowiska przeznaczenia urządzeń. Wyniki stanowią wstępną, ale konkretną podstawę do oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy EMC oraz uzyskania certyfikatów dopuszczających.

Prowadzimy również inne dodatkowe działania sprawdzające, m.in. poprawność działania urządzeń oraz pojedynczych elementów w podwyższonej temperaturze otoczenia (do 250°C) i testowanie prototypów.

EAE Elektronik spółka z o.o.
www.eae-elektronik.pl

Zobacz również