Miernik elektryczności statycznej ESVM 1000

| Prezentacje firmowe Artykuły

W ofercie Lafot Elektronik pojawił się nowy miernik będący niezwykle użytecznym narzędziem przeznaczonym do oceny skuteczności ochrony przed ESD obecnej w danym procesie produkcyjnym. Mikroprocesorowy woltomierz ESVM 1000 niemieckiej firmy Wolfgang Warmbier pozwala określić, czy wrażliwa na wyładowania elektrostatyczne elektronika jest właściwie przed nimi chroniona.

Miernik elektryczności statycznej ESVM 1000

Przeznaczenie urządzenia

Fot. 1. Miernik ładunków elektrostatycznych ESVM 1000 firmy Wolfgang Warmbier

Występowanie ładunków elektrostatycznych jest jak wiadomo rzeczą bardzo powszechną. Zjawiska elektrostatyczne towarzyszą również wszelkim czynnościom związanym z produkcją urządzeń elektronicznych. Zadaniem każdego koordynatora ESD jest dążenie do całkowitego wyeliminowania tych zjawisk z obszaru roboczego zwanego strefą EPA (strefa chroniona przed wyładowaniem elektrostatycznym).

O ile stosunkowo łatwo jest kontrolować zagrożenia pochodzące od personelu, o tyle trudniejsze w praktyce jest zapobieganie transferowi ładunków mających swe źródło w samym procesie. Na stanowiskach montażowych znaleźć można z reguły rozmaite pojemniki i opakowania służące do składowania elementów nieelektronicznych.

Fot. 2. Niewielkiej wielkości sonda pomiarowa zapewnia wysoką precyzję pomiarów

Z elektryzujących się tworzyw wykonane są również niektóre elementy składowe produkowanych urządzeń. Elementów tych, jako niezbędnych do realizacji procesów, nie da się ze strefy EPA wyeliminować, można natomiast określić skalę stwarzanego przez nie zagrożenia. Pomiary potencjału elektrostatycznego pozwalają wykryć ładunki indukujące się na wrażliwych elementach i odpowiednio wcześnie zareagować.

Dzięki wprowadzeniu określonych zmian w procesie minimalizuje się ryzyko uszkodzeń będących skutkiem wyładowań wg tzw. modelu naładowanego przyrządu (CDM). Bezkontaktowy miernik ESVM 1000 jest idealnym instrumentem do badania ładunków zgromadzonych na pojedynczych półprzewodnikach, złączach i innych niewielkich obiektach. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie użycie konwencjonalnego miernika pola elektrostatycznego jest utrudnione bądź obarczone znacznym błędem pomiarowym.

Specyfikacja miernika

Fot. 3. Miernik może wykorzystywać sondy pomiarowe różnego typu, pozwalające na dopasowanie ich do specyfiki badanej aplikacji

Miernik elektryczności statycznej ESVM 1000 jest mikroprocesorowym woltomierzem przeznaczonym do bezkontaktowego pomiaru ładunków elektrostatycznych na bardzo małych obiektach. Pomiar polega na tzw. bocznym sondowaniu wymienną elektrodą zaopatrzoną w sensor wysokiej rozdzielczości.

Zapewnia on dokładność pomiarową rzędu 1% zakresu pomiarowego, który wynosi ±1 kVDC (AC dla funkcji peak). Zalecana odległość czujnika od badanego przedmiotu to 2,5 mm ±1 mm. Urządzenie ma czteroliniowy wyświetlacz LCD, na którym ukazana jest wartość aktualnie mierzonego napięcia oraz wartości szczytowe. Funkcja alarmu pozwala wykorzystywać miernik do monitoringu procesu.

Sondę można na przykład umieścić ponad przesuwającymi się na taśmie płytkami. Gdy wartość mierzonego potencjału elektrostatycznego przekracza zdefiniowany zakres, na wyjściu woltomierza pojawia się sygnał alarmowy do zatrzymania linii. Miernik ma również wyjście analogowe do podłączenia oscyloskopu, a zasilany jest napięciem stałym 15 V z zasilacza sieciowego.

Dariusz Basiński
Lafot Elektronik

www.lafotelektronik.com

Zobacz również