Komponenty do produkcji kontraktowej z pełnym traceability

| Prezentacje firmowe Artykuły

Rynek dystrybucji komponentów elektronicznych nieustannie ewoluuje, a czasy, gdy rynek należał do tradycyjnych dystrybutorów, odeszły już w niepamięć. Obecnie producenci elektroniki kupujący komponenty i ich producenci oczekują od dostawców znacznie większego zakresu usług i pełnego wsparcia dla tworzonego projektu od momentu powstania zarysu koncepcji po produkcję seryjną. Z tego powodu zdolność dystrybutorów do zapewnienia pełnego spektrum usług i wsparcia staje się jednym z najważniejszych czynników determinujących sukces, zwłaszcza na rynku kontraktowej produkcji elektroniki (CEM).

Komponenty do produkcji kontraktowej z pełnym traceability

Usługowe firmy zajmujące się produkcją kontaktową mają specyficzne wymagania w zakresie zaopatrzenia w podzespoły elektroniczne i dystrybutorzy, którzy chcą sprostać ich potrzebom muszą dopasować łańcuch zaopatrzenia i kanały zamówień do ich potrzeb.

Handlowcy pracujący w firmach kontaktowych typowo chcą nabywać komponenty w większych ilościach i są zainteresowani uzyskaniem jak najniższych cen. Nie znaczy to jednak, że zagadnienia związane z jakością, dostępnością produktów oraz szybkością obsługi nie są brane pod uwagę. One także mają znaczenie i wpływają na proces decyzyjny.

W ostatnich dwóch latach firma Farnell element14 poczyniła znaczące inwestycje w zakresie rozbudowy posiadanych stanów magazynowych, których celem ma być poprawa jakości i warunków realizacji zamówień odbiorców o małej i średniej wielkości, którzy kupują elementy do partii prototypowych jak i produkcji seryjnej. Ta część odbiorców wymaga też stworzenia specjalnie dobranych pod ich potrzeby usług, z czego najważniejsza wydaje się dzisiaj pełna identyfikowalność podzespołów (traceability).

W ostatnich latach wzrosła konkurencja i zwiększył się stopień globalizacji łańcucha dostaw, co wywołuje wiele obaw o bezpieczeństwo zaopatrzenia z uwagi na podrabiane podzespoły. Mamy też coraz więcej regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska, przy jednoczesnej presji ze strony klientów na dostarczanie coraz większego spektrum usług związanych z zaopatrzeniem po niższych cenach.

W miarę jak rośnie stopień wykorzystanie outsourcingu w branży elektronicznej, kontraktowi producenci elektroniki także przykładają wiele wagi do tego, aby posiadać pełną wiedzę na temat swoich komponentów i udostępniać ją swoim klientom. Zdolność do zapewnienia pełnej identyfikacji elementów w łańcuchu dostaw i możliwości udostępniania tych danych współpracującym podmiotom na ich życzenie będzie w niedalekiej przyszłości odgrywać istotną rolę w utrzymaniu obecnych klientów i pozyskaniu nowych kontraktów przez poszczególne firmy dystrybucyjne.

W celu zapewnienia pełnej identyfikowalności podzespołów, Farnell element14 znakuje podzespoły datą i kodem partii, jak również nanosi etykiety z kodami kreskowymi i notatki na temat wysyłki produktów na większość popularnych elementów półprzewodnikowych i pasywnych

Regulacje prawne takie jak RoHS i WEEE dodatkowo wzmacniają znaczenie posiadania traceability w przedsiębiorstwach, gdyż jest to podstawa prawna do wystawiania deklaracji zgodności. W rzeczywistości, pełna identyfikowalność elementów jest dziś podstawowym wymogiem każdej firmy produkcyjnej w sektorze motoryzacyjnym, medycznym, wojskowym i lotniczym. W razie wystąpienia problemów identyfikowalność pomaga złagodzić odpowiedzialność producenta – daje lepszy wgląd w to, gdzie tkwi problem, które inne produkty są także zagrożone i pozwala na ograniczenie skali wymaganych akcji serwisowych.

Duża dynamika zjawisk dziejących się na rynku produkcji elektroniki, relatywnie krótki czas życia produktów, konieczność równoległej produkcji kilku różnych serii urządzeń i wysoki poziom specjalizacji utrudnia zapewnienie pełnej traceability w produkcji. Problemem jest też wysoka miniaturyzacja elementów, co niestety przekłada się na większą liczbę problemów z jakością, a wymagania prawne narzucają producentom konieczność uchwycenia i zachowania wielu informacji o tym, co dzieje się w trakcie procesu produkcyjnego oraz także po tym, jak produkty zostały już wprowadzone na rynek.

    Najczęstsze pytania związane z traceability obejmują:
  • czy produkt, który trafił do serwisu, został zmontowany z wadliwych komponentów?
  • czy podczas produkcji urządzenia zastosowano procesy, które są zgodne z wymaganymi standardami?
  • czy cała partia produkcyjna ma wadę, czy też problem jest ograniczony do określonej partii komponentów lub partii wyrobów?
  • jaka jest ogólna historia produkcji dla danej płytki drukowanej lub modułu?
  • czy można mieć pewność, że w łańcuchu dostaw nie pojawiły się żadne elementy podrabiane?

Podzespoły można zamówić w opakowaniach różnych typów i wielkości w formie akceptowanej przez urządzenia pick and place

W związku z tym, w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności podzespołów, Farnell element14 znakuje datą i kodem partii maksymalnie 600 tys. jednostek magazynowych, jak również nanosi w pełni zautomatyzowanym procesie etykiety z kodami kreskowymi i notatki na temat wysyłki produktów najbardziej popularnych elementów półprzewodnikowych i pasywnych od wszystkich głównych dostawców.

W ramach usług specjalnie przygotowanych dla producentów kontraktowych Farnell element14 przygotował wiele elastycznych opcji w zakresie pakowania elementów tak, aby były one gotowe do użycia w produkcji natychmiast i dostosowane do wymagań technicznych maszyn pick and place. W ramach tego częściowe i ilościowe zamówienia są przygotowywane na szpulach, tackach oraz pojemnikach. W naszych magazynach trzymamy ponad 21 tysięcy pełnych opakowań fabrycznych elementów półprzewodnikowych w obudowach SMD. Mamy też puste taśmy i maszyny do przepakowywania i przygotowywania mniejszych ilości dzięki którym możemy dostarczyć mniejsze ilości pod kątem montażu automatycznego dla kolejnych 79 tys. typów podzespołów. Te usługi wzmacnia specjalnie przygotowany po kątem producentów mechanizm elastycznej wyceny obejmujący 90 tys. produktów.

Ponieważ Farnell element14 uzyskuje ponad połowę swojej sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych, firma zainwestowała także w opracowanie nowych mechanizmów działania stron internetowych, które ukierunkowane są na to, aby dużo szybciej i prościej kupujący mogli znaleźć i kupić to, czego potrzebują.

Każdy taki aspekt systemu transakcyjnego został przeprojektowany, aby cały proces zakupu uczynić znacznie bardziej prostym i szybszym. Znacznie szybciej można się obecnie zarejestrować i przejrzeć interaktywny katalog online. Wszystkie te działania zostały zaprojektowane tak, jak oczekiwali tego klienci. Jednym z największych usprawnień jest dodanie możliwości przesłania listy materiałów (BOM) bezpośrednio do strony transakcyjnej. Przesyłając swój arkusz BOM z programu Excel, można praktycznie w pełni stworzyć zamówienie. To sprawia, że kupowanie i porównywanie cen, które zawsze było niewdzięcznym zajęciem i zajmowało wiele czasu, stało się proste i jednoznaczne.

Phil Gee - dyrektor OEM/CEM w Farnell element14Warto dodać, że nawet duże ilości komponentów przeznaczone do produkcji seryjnej Farnell element14 wysyła tego samego dnia, a usługi przepakowywania nie wiążą się z dodatkowymi kosztami. Warto zainteresować się ofertą firmy pod kątem produkcyjnym, bo tak samo jak zmienia się branża dystrybucyjna, tak również ewoluują możliwości najkorzystniejszego zaopatrzenia się w komponenty: pod dobrych cenach, bez żadnego kompromisu co do jakości i z pełną traceability.

Więcej o ofercie firmy Farnell element 14 dla producentów kontraktowych elektroniki można przeczytać na pl.farnell. com/contract-manufacturing-services.

Phil Gee, Director,
dyrektor OEM/CEM w Farnell element14