Assel - kompetentne usługi produkcyjne

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma Assel została założona w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na usługi kontraktowego montażu elektroniki i elektromechaniki (CEM, Contract Manufacturing Services). Branża ta rośnie w Polsce w wyniku przenoszenia produkcji, przede wszystkim z Europy Zachodniej, ale także z innych części świata. Jednym z powodów, dla których Polska stała się atrakcyjna dla outsourcingu produkcyjnego, jest wysoka jakość oferowanych usług, kompleksowa oferta oraz konkurencyjne ceny, także członkostwo w UE.

Assel - kompetentne usługi produkcyjne

Zlecanie produkcji ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala kontrahentom skupić się na innych obszarach własnej działalności, takich jak badania i rozwój biznesu, a zarządzanie produkcją przekazać w ręce ekspertów. Zasoby niezbędne do prowadzenia działalności wytwórczej to nie tylko potrzeby lokalowe, ale również konieczność budowy zespołu produkcyjnego, posiadającego odpowiednie kompetencje, park maszynowy wymagający ciągłych inwestycji oraz finansowanie całego łańcucha dostaw materiałów. Częstym efektem outsourcingu są oszczędności i redukcja kosztów, przy jednoczesnym podniesieniu jakości i zwiększeniu elastyczności.

Początkowo głównym kierunkiem przenoszenia usług produkcji kontraktowej były Chiny i inne kraje Dalekiego Wschodu. Jednak doświadczenia ostatnich lat w tym zakresie pokazały, że oszczędności często bywają iluzoryczne. Pojawiające się problemy logistyczne, bariery czasowe i kulturowe oraz brak odpowiedniej ochrony praw autorskich nie zawsze są rekompensowane ograniczeniem kosztów.

Warto z nami współpracować

Firma Assel jest partnerem dla firm, które potrzebują niezawodnych i elastycznych usług produkcyjnych. Nasze podejście do biznesu jest praktyczne, przejrzyste i ma na celu stworzenie synergii z klientami. Wszystkie rozwiązania, które proponujemy, są dostosowane indywidualnie do potrzeb klientów i ich działalności. W ramach usług produkcyjnych Assel organizuje, planuje i zarządza całym łańcuchem dostaw materiałów, według potrzeb klienta. Realizujemy usługi w zakresie montażu płyt PCBA, a także skomplikowanego montażu finalnego, wykorzystującego różne typy materiałów, w tym mechaniczne, hydrauliczne, wiązki kablowe, plastik, gumy i inne. Realizujemy zlecenia o bardzo różnej charakterystyce, projekty o różnych stopniach skomplikowania.

Naszymi klientami są firmy związane z szeroko rozumianym przemysłem w tym okrętowym i samochodowym. Realizujemy zamówienia dla firm działających w branżach związanych z systemami bezpieczeństwa i kontroli dostępu, automatyką i systemami sterowania, a także działające na rynku elektroniki konsumenckiej.

W firmie Assel proces planowania zakupów materiałowych i organizacja procesu produkcyjnego oparte są o nowoczesne rozwiązania informatyczne. Solidne i sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw jest wyjątkowo istotne, gdy zarządza się na co dzień zakupami setek lub tysięcy materiałów ze wszystkich stron świata. System informatyczny wspomaga nas w optymalizacji zużycia materiałów, co przekłada się na ograniczenie kosztów. Nasza globalna baza dostawców jest wciąż rozwijana. Kupujemy szeroki wachlarz materiałów między innymi w zakresie elektroniki, mechaniki, plastików, gum czy hydrauliki. Warto dodać, że rocznie firma Assel realizuje ponad dwanaście tysięcy zamówień na zakup materiałów u blisko tysiąca dostawców na ponad 20 tysięcy typów materiałów i komponentów.

Dla wielu klientów prowadzących działalność biznesową jedną z najważniejszych wartości jest elastyczność działania i możliwość szybkiego reagowania na zmieniający się popyt na rynku. W tym zakresie Assel oferuje elastyczne zarządzanie posiadanymi mocami produkcyjnymi, umożliwiające zwiększenie wolumenu nawet o 30-50% w bardzo krótkim czasie. Za pomocą wykorzystywanego systemu informatycznego Assel jest w stanie na bieżąco planować i kontrolować stan aktualnie realizowanych zleceń, ich zaawansowanie oraz w elastyczny sposób zarządzać nimi, dostosowując do zmieniających się potrzeb klientów. Ponadto, zarządzamy dokumentacją produktu oraz śledzimy i wprowadzamy zmiany w produkcie. Assel stworzył unikatowe oprogramowanie oraz powołał zespół odpowiedzialny za nadzór nad dokumentacją klienta oraz wprowadzanie zmian inżynierskich, mając świadomość, jak są one istotne. W ten sposób budujemy wartość dodaną dla naszych klientów.

Pewność, zaufanie, rzetelność

Jakość jest dla firmy Assel kluczowa. Niezależnie, czy odnosimy się do procesu montażu czy weryfikacji wejściowej materiału, kładziemy ogromny nacisk na jakość wszystkich aspektów naszych usług. Dzięki filozofii "zero tolerancji" dla defektów, eliminujemy problemy u źródła, wykorzystując metodologię 8D i PDCA. Używany w firmie Assel system nadzoruje na bieżąco materiały, jakie są aktualnie wykorzystywane na liniach montażowych, ich poziom zużycia, a także rejestruje historię materiału. W zależności od wymagań klienta prowadzimy również pełną identyfikowalność produktu na każdym etapie produkcji.

Bardzo istotne dla zapewnienia wysokiej jakości są warunki, w jakich świadczone są usługi. Assel zapewnia doskonałe zaplecze produkcyjne, nadzorowane wg zasad ochrony ESD i MSD w klimatyzowanych i kontrolowanych pod względem wilgotności pomieszczeniach. Proces produkcyjny realizowany jest w oparciu o standard 5S. Zbudowaliśmy wiele linii i komórek montażowych, dostosowanych indywidualnie do projektów naszych klientów.

Usługi montażu kontraktowego w firmie Assel prowadzimy zgodnie ze światowymi standardami. Assel może się pochwalić również wdrożonymi standardami ISO 9001, ISO14001 oraz ISO 22301 - standard zarządzania ciągłością działania niezależnie od okoliczności. W całej firmie Assel wdrożony został szereg narzędzi jakościowych takich jak: PPAP, FMEA, Pareto, plany kontrolne, RCA, FTA, CP, Ishikawa, 3way5why, 5W2H.

Firma dysponuje ok. 14 tys. m² powierzchni. Pozwala to nam na wydzielanie powierzchni produkcyjnych i magazynowych, zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta.

Jesteśmy zorientowani na dostarczanie indywidualnych oraz kompleksowych rozwiązań, zbudowanych specyficznie pod potrzeby klienta, który wymaga zaawansowanego wsparcia inżynieryjnego, wysokiej elastyczności oraz profesjonalnej obsługi.

Przegląd oferty

  Firma Assel oferuje swoim klientom usługi w zakresie:
 • montażu finalnego urządzeń i integracji systemów - łączących różne technologie - mechanikę, elektronikę, pneumatykę, automatykę,
 • montażu elektroniki SMT i THT (wydajność 700 tys. komponentów SMT na godzinę, automat montażowy THT) axial i radial,
 • fali lutowniczej w atmosferze azotu,
 • zalewania urządzeń i lakierowania,
 • testów i inspekcji - m.in. AOI, AXI, SPI, ICT, RoHS,
 • testów środowiskowych - klimatycznych, szoku klimatycznego, starzenia, wygrzewania,
 • testów funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami klienta lub na bazie własnych opracowanych algorytmów zatwierdzanych przez klienta,
 • budowy urządzeń testujących na życzenie klienta,
 • programowania urządzeń zgodnie z wymaganiami klienta przy zapewnieniu klientowi całkowitej ochrony danych
 • traceability zgodnie z wymaganiami klienta,
 • wsparcia we wszechstronnym doborze materiałów: elektronika, mechanika, wiązki kablowe, plastiki, gumy, hydraulika,
 • weryfikacji i autoryzacji źródła materiału: eliminacja podróbek lub nieoryginalnych materiałów elektronicznych.

Assel sp. z o.o.

Zobacz również