Kompleksowe testy laboratoryjne EMC w ofercie EAE Elektronik

| Prezentacje firmowe Artykuły

Pozytywny wynik badań odporności na zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne (ESD) urządzeń ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw branży EMS, chcących zagwarantować bezawaryjność i wysoką jakość produktów. Rozszerzenie oferty o laboratorium EMC to wynik chęci kompleksowego zaspokajania potrzeb kontrahentów przy zachowaniu konkurencyjności cenowej. Często wymaga tego specyfikacja produktu np. dla branży AGD, systemów nadzorowania baterii lub lotnictwa. W EAE Elektronik specjalistyczne laboratorium pomiarowe funkcjonuje od kilku lat, proponując szeroki zakres testów inżynierskich oraz produkcyjnych.

Kompleksowe testy laboratoryjne EMC w ofercie EAE Elektronik

Badanie laboratoryjne to jeden z elementów usługi kontraktowego montażu, jaką firma oferuje kompleksowo. Począwszy od projektowania układów elektronicznych i obudów, a kończąc na myciu i selektywnym lakierowaniu PCB, montaż w technologiach powierzchniowej i przewlekanej stanowi kluczowe zadania realizowane przez przedsiębiorstwo. Wszystkie procesy wykonywane są zgodnie z międzynarodowym standardem produkcyjnym IPC-A-610E. Miesięczne zdolności montażowe wynoszą 10 mln elementów SMD oraz 300 tys. THT. Każdy etap montażu optymalizowany jest pod kątem zapewnienia najwyższej efektywności i jakości.

Dwie linie technologiczne SMT wyposażone są w urządzenia do automatycznej inspekcji optycznej. System AOI umożliwia weryfikację zmontowanych obwodów pod kątem obecności komponentów, ich polaryzacji, zwarć, jakości lutowania, a nawet równoległości ułożenia względem powierzchni PCB. Zmontowane moduły poddawane są testom funkcjonalnym, ICT oraz środowiskowym, zgodnie z życzeniem klienta. Wykrycie problemów na dowolnym etapie produkcji uruchamia działania korygujące.

Laboratorium EAE Elektronik dysponuje stanowiskiem do badań odporności na wyładowania elektrostatyczne, wyposażonym w symulator Dito firmy EM Test. To obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych symulatorów ESD, umożliwiających badania zgodnie z normą IEC 61000-4-2. Wykorzystując wysokiej klasy generator UCS 500N, przeprowadzamy badania na zaburzenia przewodzone BURST i SURGE, krótkie przerwy, zapady i zaniki napięcia zasilania. EAE Elektronik posiada również analizator widma oraz sztuczną sieć firmy Hameg, umożliwiającą testy zakłóceń przewodzonych, generowanych do sieci zasilającej przez testowane urządzenia. Poprawne funkcjonowanie badanych elementów w trudnych warunkach – zawilgocenia czy wysokiej temperatury, również podlega weryfikacji. Zakończenie testów skutkuje wygenerowaniem szczegółowego raportu.

EAE Elektronik specjalizuje się w realizacji średnich i dużych serii produkcyjnych, jednak każdy zlecony projekt rozpatrywany jest indywidualnie. Zakres testów ustalany jest z klientem. Pracownicy EAE Elektronik oferują pomoc w przygotowaniu obiektu do badań. Prowadzą doradztwo techniczne przy identyfikacji przyczyn wystąpienia braku zgodności z wymaganiami EMC oraz przy ich eliminacji. Możliwe jest również przeprojektowanie urządzeń, tak by spełniały warunki EMC określone w dyrektywach UE. Firma oferuje krótkie terminy oczekiwania oraz konkurencyjne ceny.

EAE Elektronik

Zobacz również