Zestawy edukacyjne dla uczelni i szkół technicznych

| Prezentacje firmowe Artykuły

Kształcenie specjalistów z różnych dziedzin techniki, a także nauczanie na kierunkach o ogólnym profilu, jak na przykład fizyka, wymaga wyposażenia pracowni studenckich w zestaw odpowiednich urządzeń, umożliwiających zapoznanie się ze zjawiskami fizycznymi, procesami technicznymi i technologicznymi, a także z różnorodną aparaturą wykorzystywaną w prowadzeniu badań i eksperymentów. Uczelnie wyższe i szkoły zawodowe prowadzące kierunki techniczne i ogólne coraz częściej korzystają z gotowych, wyspecjalizowanych zestawów edukacyjnych do wyposażania pracowni studenckich.

Zestawy edukacyjne dla uczelni i szkół technicznych

Odpowiednio przygotowana i sprofilowana pod kątem procesu nauczania aparatura jest dużą pomocą dla osób prowadzących zajęcia, a studentom zapewnia bezpośredni kontakt ze zjawiskami technicznymi oraz miernictwem. Poniżej prezentujemy wybrane ciekawe zestawy tego typu wybrane z szerokiej oferty firmy HIK Consulting.

Zestawy edukacyjne są najbardziej ekonomiczną metodą pozyskiwania właściwego wyposażenia pracowni studenckich w odpowiednią aparaturę do ćwiczeń, zwłaszcza obecnie, gdy rozwój techniki jest coraz szybszy i powoduje konieczność zapewnienia zaplecza sprzętowego dla procesu nauki, dzięki któremu będzie można wspierać procesy dydaktyczne w zakresie zagadnień podstawowych, a także w zupełnie nowych zakresach zagadnień odpowiadających na potrzeby rynkowe.

Warto zauważyć, że właściwe i nowoczesne wyposażenie pracowni uczelnianych przyciąga chętnych do uczelni, przyśpiesza naukę, czyniąc ją bardziej atrakcyjną i efektywna. Zestawy edukacyjne zawierają często gotowe scenariusze ćwiczeń, co jest pomocne dla prowadzących ćwiczenia. W oparciu o gotowe rozwiązania i propozycje można dalej rozwijać i modyfikować zakresy ćwiczeń, praktycznie bez ograniczeń.

Podstawy Elektroniki

 • Technika pomiarowa: Mierniki Edukacyjne i Akcesoria, Czujniki Edukacyjne, Edukacyjne Mierniki i Generatory w.cz., Mostki Pomiarowe, Obwody RLC,

Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)

 • Badanie Odporności i Emisji, Oprogramowanie Symulacyjne: Elektronika oraz Telekomunikacja

Zagadnienia łączności

 • Zestawy Antenowe, Zestawy Mikrofalowe
 • Łączność Bezprzewodowa 2G/4G, Telekomunikacja i Radiolokacja

Sygnały Cyfrowe

 • Sieci Telekomunikacyjne: System GSM, Technologia Bluetooth, Komunikacja Satelitarna
 • Sieci Komputerowe: Sieć LAN oraz WLAN, Techniki Modulacji, Mikroprocesory

Automatyka Przemysłowa

 • Dydaktyczne Urządzenia Wykonawcze
 • Kontrola i Pomiary, Układy Regulacji (PID), Serwosystemy

Elektrotechnika

 • Silniki Edukacyjne, Zasilanie, Transformatory

Optoelektronika

 • Technika Światłowodowa, Złącza i Przewody Światłowodowe, Optyka i Fotonika, Źródła Światła, Spektrometry

Fizyka

 • Optyka, Mechanika, Fizyka Ruchu, Fizyka Materii, Fizyka Energii: Termodynamika, OZE, Oddziaływania Elektromagnetyczne

HIK-Consulting
www.hik-consulting.pl

Zobacz również