Elastyczna drukowana elektronika - technologia przyszłości?

| Prezentacje firmowe Artykuły

Większość producentów podzespołów elektronicznych poszukuje tanich technologii druku elastycznej elektroniki. Liczne zespoły badawcze na całym świecie pracują nad atrakcyjnymi pod względem kosztów i wydajnymi metodami jej wytwarzania. Swój wkład w prace badawcze zamierza wnieść także firma Qwerty produkująca klawiatury, elewacje i tabliczki foliowe.

Elastyczna drukowana elektronika - technologia przyszłości?

Konsorcjum Uniwersytetu Łódzkiego i Towarzystwa Elektrotechnologicznego QWERTY realizuje projekt wielowarstwowego druku elastycznych układów elektronicznych. Problem należy rozwiązać tak, aby udało się drukować wielowarstwową, elastyczną elektronikę przy użyciu tylko jednej drukarki, w jednym procesie drukowania. Teoretycznie jest to już możliwe, niemniej aby przemysł mógł praktycznie skorzystać z takiej metody produkcji, należy rozwiązać jeszcze kilka problemów technicznych.

Pierwszy to szybko następująca degradacja nadrukowanej cienkiej warstwy elektroniki pod wpływem kontaktu z powietrzem i wilgocią. Czasem wystarczy do tego kilka minut od momentu wydrukowania. Powoduje to konieczność zastosowania folii barierowych, nieprzepuszczających wody i tlenu, które służą do zabezpieczania nadruków, odizolowując je od wpływów otoczenia. Jest to trudne do zrealizowania, gdyż tego typu materiały są nowe, drogie i trudne do zdobycia. Drugi problem to nakładanie kolejnych warstw na siebie, tak by nie zniszczyć wcześniej nadrukowanej.

Nasz projekt ukierunkowany jest na to, by pokonać powyższe bariery technologiczne. Wydrukowanie np. organicznej warstwy świecącej typu OLED technologią Ink-Jet lub sitodruku wymaga jeszcze szczegółowych badań naukowo-technicznych oraz zbudowania urządzenia, za pomocą którego będzie to możliwe. Dobrym rozwiązaniem może być nakładanie molekularnych warstw tlenków metali pomiędzy kolejnymi nadrukami, tak aby oddzielić i zabezpieczyć poprzednią warstwę przed nadrukiem kolejnej.

Sama technologia druku elastycznej elektroniki nie jest niczym nowym, ale wymaga dalszego udoskonalania. Dzięki blisko trzydziestoletniemu doświadczeniu w produkcji klawiatur foliowych, które z natury są elastyczne, firma QWERTY jest w stanie prowadzić tego typu badania. Wsparcie naukowe we wspomnianym projekcie zapewnią zaś pracownicy Katedry Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego.

Zbigniew Sieradzki
QWERTY Sp. z o.o.

www.qwerty.pl