Rozdzielnice fotowoltaiczne PV Next – łatwe, szybkie i bezpieczne okablowanie

| Prezentacje firmowe Zasilanie

PV Next to pierwsza na świecie koncepcja rozdzielnic fotowoltaicznych oparta na znormalizowanej konstrukcji płytki drukowanej produkcji Weidmüller. Jej zalety to: prostota, bezpieczeństwo, oszczędność czasu i redukcja kosztów. Innowacyjna koncepcja pokrywa około 75% obecnie występujących standardowych wymagań, umożliwiając instalatorom PV szybszą i bardziej opłacalną pracę. Przyłącza wykonane w technologii Push In skracają czas montażu i minimalizują ryzyko wystąpienia błędów oraz wynikających z nich konsekwencji.

Rozdzielnice fotowoltaiczne PV Next – łatwe, szybkie i bezpieczne okablowanie

Innowacyjne rozdzielnice fotowoltaiczne DC Weidmüller są idealnym rozwiązaniem do łączenia stringów systemu PV i zapewniają optymalną ochronę przed przepięciami elementów systemowych. Ich konstrukcja oparta na znormalizowanym układzie płytki drukowanej PCB, pozwala na łatwą integrację funkcji dodatkowych, takich jak przełącznik lub drugi system MPPT, który jest po prostu podłączany do pierwszej płytki PCB.

Elastyczny dobór wariantów

 
Innowacyjna koncepcja rozdzielnic PV Next pokrywa około 75% obecnie występujących standardowych wymagań, umożliwiając instalatorom PV szybszą i bardziej opłacalną pracę

Rozdzielnice PV Next dostępne są obecnie w różnych wersjach: jako rozdzielnice z bezpiecznikiem dla 1 do 2 regulatorów MPPT lub jako rozdzielnice bez bezpiecznika dla 1 do 6 regulatorów MPPT. Użytkownicy mogą także wybrać spośród pięciu różnych rozmiarów skrzynek w zależności od aplikacji, okablowaną rozdzielnicę ze złączami WM4C, stanowiącą proste rozwiązanie gotowe do podłączenia lub rozdzielnicę z dławnicami kablowymi do samodzielnego okablowania. Modułowa budowa zapewnia całkiem nowy poziom elastyczności. Wystarczy wybrać odpowiedni wariant z katalogu. Nie potrzeba specjalnej indywidualizacji, co znacząco skraca czas realizacji projektów. Asortyment skrzynek PV Next będzie rozszerzany, ale już w tej chwili pozwala na zaspokojenie ok. 75% standardowych wymagań, umożliwiając instalatorom PV szybszą i bardziej opłacalną pracę.

Przewodnik doboru

Rozdzielnice PV Next są odpowiednie do wszystkich typów falowników stosowanych w Europie. Aby ułatwić dobór właściwego wariantu rozdzielnicy dla konkretnego falownika, firma Weidmüller opracowała dostępne online narzędzie „Przewodnik doboru rozdzielnic fotowoltaicznych”, gdzie wybierając z listy producenta i model swojego falownika, łatwo i szybko otrzymamy wykaz pasujących modeli PV Next. Stronę z przewodnikiem można otworzyć wpisując do przeglądarki adres: https://www.weidmuller.pl/pl/firma/rynki_i_branze/fotowoltaika/idealne_dopasowanie_dla_fotowoltaiki.jsp

Nowości w ofercie rozdzielnic PV Next

 
Oparte na płytkach drukowanych PCB o znormalizowanym układzie, rozdzielnice PV Next umożliwiają szybką integrację funkcji dodatkowych, co czyni je kluczowym komponentem pozwalającym na bezpieczne i szybkie podłączanie poszczególnych stringów systemu

Rozdzielnica PV Next Fireman z wyłącznikiem pożarowym, który automatycznie przerywa przepływ prądu z modułów fotowoltaicznych od sieci, gdy tylko zasilanie wewnątrz lub na zewnątrz domu zostanie wyłączone. Pozwala to straży pożarnej na bezpieczne prowadzenie działań gaśniczych i szybsze gaszenie pożarów. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, prąd elektryczny jest zużywany tylko w procesie przełączania.

Ochrona przed przepięciem

Ograniczniki przepięć VARITECTOR serii VPU PV I (typ I), VPU PV II (typ II) i VPU PV III (typ III), instalowane w skrzynkach PV Next, pomagają chronić systemy fotowoltaiczne i ich komponenty przed zakłóceniami, jakie mogą powodować wyładowania atmosferyczne i chwilowe skoki napięcia, nawet znacząco mniejsze niż wartości graniczne określone normą EN 60664-3/DIN VDE 0110-3. Pozwala to na ochronę infrastruktury i systemów falowników przed przepięciami i zwiększa dostępność systemów. Ograniczniki są testowane zgodnie z normą wyrobu IEC 50539-11/DIN EN 50539-11. Są dostępne w sprzedaży również oddzielnie

 
Rozdzielnice PV Next można z powodzeniem wykorzystywać zarówno w komercyjnych, jak i prywatnych systemach fotowoltaicznych. Zintegrowana technologia łączeniowa Push In zdecydowanie skraca czas montażu

Badania na zgodność z normami

Rozdzielnice PV Next są testowane zgodnie z normą IEC 61439-1/2. Oznacza to, że muszą one przejść próbę wysokim napięciem, próbę wytrzymałości dielektrycznej całej konstrukcji oraz próbę oporności przejściowej przed i po próbie wibracyjnej, mającą określić wszelkie słabe punkty. Próba wibracyjna i próba udarowa symulują transport i niewłaściwe postępowanie z urządzeniem. Wyniki próby samonagrzewania stanowią ważny czynniki przy wyborze bezpieczników, ponieważ pomaga ją w określeniu maksymalnych dopuszczalnych strat mocy. Test IP65 dotyczący zapylenia i wilgotności gwarantuje optymalne działanie na zewnątrz budynków. Wszystkie próby wymagane przez normy są przeprowadzane w akredytowanym, niezależnym laboratorium Weidmüller. Jako członek CTDP, Weidmüller podlega regularnym audytom obejmującym metody badania, jakość zarządzania i dokumentowanie.

 
Rozdzielnica PV Next Fireman z wyłącznikiem pożarowym

Rozdzielnice przeznaczone są do stosowania zarówno w komercyjnych jak i prywatnych systemach fotowoltaicznych. Więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie www.weidmuller.pl/pvnext

W ofercie Weidmüller dedykowanej fotowoltaice znajdują się również indywidulanie projektowane rozdzielnice AC i DC do systemów fotowoltaicznych o skali przemysłowej, również do systemów pływających, system monitorowania stringów PV Transclinic i SCADA, a także złącza fotowoltaiczne, dedykowane narzędzia, etykiety i oznacznik.

Weidmüller jest doświadczonym dostawcą rozwiązań dla energetyki tradycyjnej, ale również odnawialnej, w tym wspomnianej wyżej fotowoltaiki oraz energetyki wiatrowej, wodorowej oraz e-mobilności czy magazynowania energii.

 
Rozdzielnice PV Next oferowane są w dwóch różnych typach i pięciu różnych wariantach: jako rozdzielnice z bezpiecznikiem dla 1 do 2 regulatorów MPPT lub jako rozdzielnice bez bezpiecznika dla 1 do 3 regulatorów MPPT

 

Weidmüller
www.weidmuller.pl
biuro@weidmueller.com
tel. 22 5100940

Zobacz również