Field Master MS2080A - wielofunkcyjny analizator widma łączący 9 przyrządów w jednej obudowie

| Prezentacje firmowe Pomiary

Firma Anritsu wprowadza wielofunkcyjny analizator widma Field Master MS2080A z 9 przyrządami pomiarowymi zintegrowanymi w jednej obudowie, zapewniający dużą oszczędność czasu i kosztów w najbardziej wymagających środowiskach podczas pracy w terenie. Pokrywa on zakres częstotliwości od 9 kHz do 4 GHz. Zapewnia nieosiągalne wcześniej parametry i zawiera wiele funkcji pomiarowych w niewielkiej obudowie, umożliwiając wykrywanie interferencji oraz prowadzenie prac przy instalacji i konserwacji stacji bazowych 5G/LTE.

Field Master MS2080A - wielofunkcyjny analizator widma łączący 9 przyrządów w jednej obudowie

Field Master MS2080A pracuje z szybkością przemiatania do 45 GHz/s, oferuje zestaw zaawansowanych funkcji, w tym lokalizacji źródeł interferencji metodą triangulacji oraz zapewnia najlepsze w swojej klasie parametry w.cz., w tym dokładność amplitudy równą ±1 dB. Zawiera analizator kabli i anten, miernik mocy oraz umożliwia analizę sieci 5G/LTE, dzięki czemu jest idealnym przyrządem ogólnego przeznaczenia, spełniającym wymogi pomiarowe zarówno starszych, jak i nowo projektowanych sieci bezprzewodowych.

Opcjonalny analizator widma czasu rzeczywistego (RTSA) charakteryzuje się współczynnikiem POI (probability of intercept) na poziomie 2,5 µs. Szerokość pasma analizy do 40 MHz i DANL poniżej -150 dBm umożliwia przechwytywanie trudnych do zidentyfikowania sygnałów nieciągłych i modulowanych cyfrowo. Funkcja spektrogramów umożliwia przechwytywanie, rejestrowanie i prezentowanie sygnałów nieregularnych i zmiennych w czasie.

MS2080A obsługuje pomiary w pełnym zakresie 5G FR1 do 4 GHz, w tym w paśmie C, podczas badania stacji bazowych 5G New Radio (NR) i LTE. Funkcja analizy widma z bramkowaniem pozwala na weryfikowanie jakości nadajników FR1. MS2080A zapewnia pełne mapowanie pokrycia w oparciu o pomiary mocy we wszystkich kanałach i pomiary jakości modulacji 5G/LTE, umożliwiając precyzyjne testowanie bezprzewodowe (OTA - Over-the-Air).

Odporność na trudne warunki pracy

MS2080A to przyrząd sprawdzający się w najtrudniejszych warunkach pracy. Jest jedynym analizatorem tej klasy, zapewniającym ciągłą ochronę przed przeciążeniem wejścia w.cz. w zakresie do 5 W. Zapobiega to kosztownym uszkodzeniom sekcji wejściowej front-end w pobliżu nadajników dużej mocy oraz w środowiskach o dużej mocy sygnału.

Duży, 10-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280 x 800, spełnia wymogi specyfikacji IK08 w zakresie odporności na uderzenia. Często wykorzystywane funkcje są zawsze dostępne na ekranie, a zwijane menu boczne maksymalizuje dostępną przestrzeń roboczą.

Miękki futerał o stopniu ochrony IP52 zapewnia ochronę przyrządu podczas transportu i w deszczu. Dzięki masie poniżej 4 kg i małym wymiarom, MS2080A jest łatwy w transporcie.

źródło: Anritsu