Qwerty. Kryzys czy zmiana sposobu myślenia?

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wszyscy w kraju odczuwamy skutki spowolnienia gospodarczego. Zjawisko to występuje również na hermetycznym i ograniczonym rynku klawiatur foliowych. Producenci krajowi zawsze zmagali się z tanią konkurencją z krajów Dalekiego Wschodu. Kurs dolara do złotego powodował, że produkcja krajowa była zbyt droga, a import niezwykle opłacalny.

Qwerty. Kryzys czy zmiana sposobu myślenia?

Po raz pierwszy od wielu lat załamanie gospodarcze i spadek produkcji spowodował znaczną obniżkę wartości złotego w stosunku do walut światowych. W związku z tym, ceny klawiatur foliowych dostępnych na Dalekim Wschodzie nagle stały się porównywalne z cenami wyrobów krajowych. Europejscy producenci urządzeń elektronicznych stanęli przed wyborem: przeczekać zaistniałą sytuację i zobaczyć, co z tego wyniknie lub zamawiać u producentów krajowych, zmieniając przy okazji asortyment i jakość wyrobów.

Obserwując rynek krajowy i europejski, musimy z przykrością stwierdzić, że producenci polscy wybrali strategię na przeczekanie. W związku ze spadkiem produkcji w drugiej połowie 2008 r. ograniczono zakupy materiałów do produkcji, w tym także klawiatur foliowych, do absolutnego minimum. Zjawisko to znacznie kontrastowało z działaniami producentów niemieckich, którzy również ograniczyli zakupy, ale równocześnie znacznie zwiększyli swoje zainteresowanie nowymi projektami. Jest to zapewne działanie wyprzedzające, które w perspektywie ma umocnić pozycję danego producenta na bardzo trudnym i wymagającym rynku urządzeń elektronicznych.

Działanie takie powoduje, że zamawiając klawiatury foliowe o nowoczesnym wyglądzie graficznym i lepszych właściwościach technicznych, niewielkim kosztem można uatrakcyjnić wizerunek wyrobu i poprawić jego jakość. Producenci krajowi zrozumieli zasadność tego typu działań dopiero w II kwartale 2009 r. i znacznie zwiększyli swoje zainteresowanie nowymi projektami uwzględniającymi nowoczesne technologie. Szczególnie efektywną technologią doby kryzysu okazał się druk cyfrowy, który umożliwia przy stosunkowo niewielkich kosztach uzyskanie nowoczesnych klawiatur foliowych i dużej różnorodności wersji wykonania, nawet przy krótkich seriach.

Jesteśmy przekonani, że projektowanie i wdrażanie do produkcji nowych wyrobów, szczególnie w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego, będzie skutkowało dużo lepszą pozycją rynkową producenta w okresie stabilnego wzrostu. Mamy również nadzieję, że jakość współpracy z producentem krajowym, jakim jest firma Qwerty, oraz możliwość uzyskania klawiatur foliowych o bardzo wysokiej jakości i niezwykłych walorach graficznych spowoduje zmianę sposobu myślenia przy planowaniu produkcji nowych wyrobów oraz zakupie materiałów i podzespołów.

Jacek Jastrzębski