Unikalne rozwiązania ISM w ofercie Acte

| Prezentacje firmowe Artykuły

Zrozumienie potrzeb klienta oraz budowanej przez niego aplikacji to główny czynnik decydujący o sukcesie rynkowym dystrybutora i reprezentowanych firm. Ważnie jest również, aby głos klientów docierał do działów konstrukcyjnych producentów tak, żeby mogli oni reagować na zmieniające się potrzeby rynku, tworząc innowacyjne rozwiązania. Opierając się na sprawdzonych dostawcach, zawsze można liczyć, że w katalogu ich produktów znajdzie się kilka perełek.

Unikalne rozwiązania ISM w ofercie Acte

Trzy technologie 2,4GHz - jeden pin-out

Produkty firmy ConnectBlue pokazują, że pozbycie się kłopotliwych przewodów nie jest jedyną zaletą wykorzystania łączności bezprzewodowej. Rozwiązania te zalecane są do wykorzystania w ciężkim środowisku i ekstremalnych warunkach pracy, gdzie najważniejszą wartością jest niezawodność urządzeń, maszyn oraz procesów. ConnectBlue specjalizuje się w trzech technologiach: Bluetooth, Wifioraz ZigBee.

Bogata oferta całej rodziny modułów Bluetooth serii OEMSPA charakteryzuje się różnorodnym zasięgiem, począwszy od 75 metrów dla serii 310, a skończywszy na 400m w terenie otwartym dla serii 333. Standard transmisji dla tych modułów to Bluetooth 2.0. W modułach serii OHCI406/411 zastosowano ulepszoną technologię 2.1 +EDR, a maksymalny zasięg to 75m.

W zakresie bezprzewodowych sieci LAN bazujących na standardach IEEE 802.11 a/b/ g/n/s wyróżniają się dwa moduły OWL 221a oraz OWL 222a. Operują na dwóch częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz, ułatwia to koegzystencję pomiędzy różnymi bezprzewodowymi technologiami zastosowanymi na tym samym obszarze. Standard 802.11s, choć formalnie nie został jeszcze zatwierdzony, wydaje się ciekawym rozwiązaniem dla przemysłu. Największą zaletą jest jej samonaprawialność w przypadku uszkodzenia jednego z urządzeń w sieci.

Inną cechą jest niski pobór mocy wynikający z tego, że moduł komunikuje się tylko z najbliższym urządzeniem. Najnowszą technologią w ofercie jest moduł w standardzie 802.15.4 serii OZS311. Jego ważną cechą jest możliwość wykorzystania nie tylko warstwy aplikacji ZigBee, ale również aplikacji klienta.

Wszystkie moduły, mimo że pracują w różnych technologiach, łączy wspólny element. Są wykonane na płytce o tych samych wymiarach 23×36 mm i mają wyprowadzone wspólne piny do montażu SMD. Umożliwia to projektantowi zaprojektowanie urządzenia w ten sposób, że może działać w dowolnie wybranej technologii, a zmiana modułu na inny nie pociąga za sobą przeprojektowania płytki PCB. Można w ten sposób zaprojektować uniwersalne rozwiązanie, które będzie konfigurowane zgodnie z wymaganiami klienta.

100-procentowy Mesh

W ofercie Acte znajduje się także seria unikalnych pod względem funkcjonalności rozwiązań bezprzewodowych Xbee firmy Digi, w ramach których wszystkie moduły radiowe są kompatybilne pinowo. Funkcjonalność produktów w danej linii można łatwo zmienić poprzez zmianę oprogramowania firmware. Xbee oparte na chipsecie Freescale - tzw.

Seria 1 - oferuje w zależności od oprogramowania połączenia w topologii punkt-wielopunkt oparte na protokole 802.15.4 bądź unikalny protokół meshowy DigiMesh. Przewagą drugiego rozwiązania nad ZigBee jest brak relacji moduł nadrzędnypodrzędny, co umożliwia cykliczne usypianie całej sieci lub jej podział na grupy podsieci, z których każda może być usypiana. Maksymalny czas uśpienia wynosi 8 godzin, co zwiększa atrakcyjność tego rozwiązania wszędzie tam, gdzie wymagany jest niski pobór mocy.

Seria 2 oparta na chipsecie Ember jest rozwiązaniem przeznaczonym do użycia protokołu Zig-Bee Pro opracowanego przez ZigBee Aliance. Protokół ten oferuje pełny Mesh i zapewnia kompatybilność z urządzeniami innych producentów.

Moduły serii 1 i 2 występują w wersji o standardowym i rozszerzonym zasięgu (1,6km), a do przesyłu na znaczne odległości przeznaczone są moduły na częstotliwość 868MHz, za pomocą których można uzyskać zasięg do 40km w topologii punkt-wielopunkt. Wszystkie moduły Xbee współpracują z bramami Digi ConnectPort X, będącymi interfejsami pomiędzy Xbee i mediami takimi jak WiFi, GSM lub Ethernet.

Ekologiczna technologia bezprzewodowa

Niemiecka firma EnOcean opracowała bezprzewodową technologię radiową, która przesyła komendy sterujące i dane pomiarowe bez wykorzystania zewnętrznego źródła zasilana lub baterii. Pozwala na transmisję radiową w otwartej przestrzeni na 300 metrów, a zasięg wewnątrz budynków średnio wynosi 30m.

Sygnały radiowe transmitowane są na częstotliwości 868 MHz, a krótki czas emisji paczki danych wynoszący mniej niż 0,6ms powoduje, że jest to system z małym prawdopodobieństwem wystąpienia kolizji pakietów podczas transmisji.

Układy EnOcean wykorzystują energię wolnodostępną taką jak: ruch liniowy (związany z np. wciśnięciem przycisku), energię słoneczną, wibracje podłoża lub gradient temperatury. W systemach EnOcean energia kinetyczną przy naciskaniu przycisku za pomocą mechanizmu złożonego z magnesu i cewki zamieniana jest na energię elektryczną. Wibracje zostają przetworzone na energię elektryczną przy zastosowaniu materiałów piezoelektrycznych, a ogniwo Peltiera przetwarza różnicę temperatur.

EnOcean oferuje szeroką gamę produktów do wykorzystania przy projektowaniu nowoczesnych budynków. Pozwalają one nie tylko na zmniejszenie kosztów okablowania, ale również obniżają koszty eksploatacji. Do zalet należy również zaliczyć zostawienie użytkownikowi swobody w aranżacji otoczenia.

Firma EnOcean współpracuje z wieloma producentami urządzeń na potrzeby instalacji budynkowych, dzięki temu mamy do wyboru również gotowe produkty o takiej funkcjonalności. W skład oferty wchodzą również konwertery pozwalające na podłączenie się do innych systemów dostępnych na rynku. Oczywiście głównym elementem oferty EnOcean są rozwiązania OEM umożliwiające budowę nowych urządzeń potrzebnych do naszych zastosowań. Dostępne są odbiorniki radiowe, transceivery, przetworniki energii wraz z elementami magazynującymi oraz programowalne układy radiowe.

ISM + GSM naturalne połączenie

Firma Radiocraft s wspólnie z Wavecomem wprowadziła do oferty nowy produkt GSM/GPRS/EDGE do zastosowań AMR. Jego cechą są małe wymiary oraz możliwość zastosowania wewnątrz modułów ZigBee lub bezprzewodowego M-Bus (EN 13757-4:2005). To unikalne rozwiązanie bazuje na Fastracku Supreme firmy Wavecom, programowalnym w języku C (środowisko OpenAT) terminalu GSM/GPRS/EDGE.

Fastrack Supreme ma otwarty interfejs IESM, który pozwala konstruktorom na dodanie dodatkowej funkcjonalności wejść/wyjść w formie karty rozszerzeń. Radiocraft s natomiast opracował własną kartę rozszerzeń, która dodaje funkcjonalność standardu Wireless M-Bus (868MHz) lub ZigBee (2,4GHz) do komunikacji radiowej GSM/ GPRS/EDGE.

Karta rozszerzeń IESM firmy Radiocraft s jest połączeniem dużych możliwości standardów Wireless M-Bus oraz ZigBee z małymi wymiarami płytki PCB. Obie wersje proponowanych kart komunikują się poprzez interfejs szeregowy UART z systemem RTOS kontrolera Fastracka Supreme. Brama pozwala producentom rozwiązań AMR na zaproponowanie szerokiego wachlarza urządzeń bazujących na różnych rozwiązaniach sieci radiowych przy nakładzie minimalnych środków.

Producent dostarcza również demonstracyjny kod źródłowy aplikacji potrzebnej do uruchomienia na terminalu Fastrack Supreme. Modemy mają dużą moc obliczeniową pochodzącą z 32-bitowego procesora klasy ARM9, taktowanego zegarem 104 MHz, programowanego kombinacją komend AT, programów C lub skryptów LUA. Oprócz wcześniej wspomnianego interfejsu UART Fastrack Supreme FS20 obsługuje również interfejs równoległy, I2C, SPI i USB.

Współpraca ze światowymi liderami, dostawcami technologii nie tylko bezprzewodowych, w długim okresie przynosi same korzyści. Nie ma jednak konieczności rozwiązywania samemu wszelkich problemów technicznych, ponieważ wykwalifikowani inżynierowie Acte zawsze służą wsparciem handlowym i technicznym, co przekłada się w praktyce na współpracę przy projektach od momentu ich inicjalizacji do fazy komercyjnego wdrożenia produktu na rynku.