Niemagnetyczne rezystory chipowe NRG 10 W...1 MW

Kategoria produktu: Podzespoły pasywne

Firma Susumu powiększa ofertę podzespołów pasywnych o serię niemagnetycznych rezystorów chipowych NRG przeznaczonych do zastosowań w medycynie, przemysłowych systemach pomiarowych i różnego typu urządzeniach pracujących w obecności pola magnetycznego.

Są to rezystory cienkowarstwowe o bardzo dobrej stabilności długoterminowej uzyskanej dzięki pasywacji, małych szumach, tolerancji od ±0,05% i bardzo małym współczynniku TCR, wynoszącym od ±5 ppm/℃. Występują w wersjach wymiarowych 0402, 0603, 0805 i 1206 o mocy znamionowej 1/16, 1/10, 1/8 i 1/4 W. Są produkowane na zakres rezystancji od 10 W do 1 MW. Ich zakres dopuszczalnych temperatur pracy wynosi od -55 do +150°C.