Wysokostabilny 2-osiowy czujnik nachylenia MEMS z interfejsem SPI

Kategoria produktu: Podzespoły pasywne Pomiary

Murata opracowała nowy 2-osiowy czujnik nachylenia MEMS z interfejsem SPI, charakteryzujący się bardzo dobrą stabilnością i bardzo małym offsetem w szerokim zakresie temperatury i w długim okresie czasu. Jego podwójna, różnicowa struktura MEMS obejmuje kilka mas ruchomych, zapewniających kompensację źródeł błędów oraz układ ASIC z zestawem wbudowanych funkcji diagnostycznych. Całość zamknięto w 12-wyprowadzeniowej obudowie SMD o wymiarach 8,6 x 7,6 x 3,3 mm. Układ jest kompatybilny pod względem rozkładu wyprowadzeń z wprowadzonym wcześniej na rynek czujnikiem nachylenia SCL3300 i czujnikiem przyspieszenia SCA3300, co pozwala na łatwe zwiększenie funkcjonalności wcześniej opracowanych projektów.

SCL3400 oferuje dwa konfigurowalne przez użytkownika tryby pomiaru: z zakresem ±30° i częstotliwością próbkowania 10 Hz oraz z zakresem ±90° i częstotliwością próbkowania 40 Hz. Mały offset długoterminowy (≤0,05°) w wielu przypadkach pozwala na bezobsługową pracę, eliminując konieczność rekalibracji urządzeń. Z kolei mały pobór prądu, wynoszący zaledwie 2 mA przy napięciu zasilania 3,3 V, pozwala na zastosowania układu w aparaturze bateryjnej.

SCL3400 może pracować w zakresie temperatury otoczenia od -40 do +85°C. Nadaje się doskonale do stabilizacji platform, długotrwałego monitorowania stanu konstrukcji, takich jak mosty, tunele i budynki oraz może znaleźć zastosowanie w przyrządach geodezyjnych, laserach obrotowych, poziomnicach itp.

Zapytania ofertowe
Wysokostabilny 2-osiowy czujnik nachylenia MEMS z interfejsem SPI
Zapytanie ofertowe