Wielokanałowy przekaźnik na pasmo DC...3 GHz do przełączania sygnałów o mocy ciągłej do 25 W

Kategoria produktu: Podzespoły pasywne

Firma Menlo Micro wprowadza na rynek 6-kanałowy przekaźnik SPST w.cz. na pasmo DC...3 GHz, mogący znaleźć zastosowanie w przemyśle, telekomunikacji oraz aparaturze medycznej i pomiarowej. Został on zintegrowany z konwerterem z przełączanymi pojemnościami, co upraszcza integrację. Łączy najważniejsze zalety przekaźników elektromechanicznych i półprzewodnikowych: odpowiednio dużą izolację i dużą niezawodność. Może być konfigurowany do pracy również w topologiach 2 x SP3T, 3 x SP2T i 1 x SP6T. MM1205 charakteryzuje się parametrami znamionowymi kontaktów 1 A/38 V na kanał (przy maksymalnym sumarycznym prądzie przewodzenia 2 A/układ), dużą stabilnością rezystancji kontaktów w funkcji temperatury i bardzo dobrymi parametrami dynamicznymi. Jego czas przełączania wynosi typowo 17 µs. W stanie Off pojemność kanału wynosi zaledwie 45 fF, a prąd upływu 250 fA.

MM1205 może przełączać sygnały ciągłe o mocy do 25 W oraz impulsowe do 200 W. Wykazuje niezawodność przekraczającą 3 miliardy przełączeń. Pobiera zaledwie 10 mW mocy. Jest zamykany w obudowie SMD o powierzchni 64 mm².

Zapytania ofertowe
Wielokanałowy przekaźnik na pasmo DC...3 GHz do przełączania sygnałów o mocy ciągłej do 25 W
Zapytanie ofertowe