16-bitowy przetwornik Resolver-to-Digital z wyjściem SPI

RD-19232, najnowszy przetwornik Resolver-to-Digital firmy DDC, został wyposażony w wyjście SPI, pozwalające ograniczyć liczbę linii I/O do zaledwie trzech w porównaniu z 16 liniami w odpowiednikach z interfejsem równoległym. Równocześnie, zapewnia dużą dokładność i elastyczność, pozwalające na zastosowania w wielu aplikacjach napędowych wymagających sygnału sprzężenia zwrotnego: automatyce, lotnictwie, pojazdach autonomicznych, robotyce, nawigacji i aplikacjach wojskowych (systemy kierowania ogniem). Dzięki wbudowanemu trybowi emulacji (z wyjściem A Quad B) może być wykorzystywany jako zamiennik enkodera.

RD-19232 zawiera programowalny oscylator referencyjny, umożliwiający wprowadzanie korekcji przesunięcia fazowego nawet do 45° bez wpływu na dokładność. Pozwala to na elastyczny dobór resolwerów. Z innych zalet należy wymienić dokładność 1 minuty kątowej, programowalną rozdzielczość (od 10 do 16 bitów), szerokość pasma (DC, 47 Hz...10 kHz) i szybkość śledzenia (maks. 1152 rps) oraz wyjście diagnostyczne BIT (Built-In-Test).

Zapytania ofertowe
16-bitowy przetwornik Resolver-to-Digital z wyjściem SPI
Zapytanie ofertowe
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie