Dwukanałowe przetworniki A/C SAR z równoczesnym próbkowaniem kanałów do 2 MSPS

AD4630-24 i AD4632-24 to podwójne przetworniki A/C SAR z równoczesnym próbkowaniem obu kanałów, pracujące z maksymalną szybkością próbkowania odpowiednio 2 MSPS i 500 kSPS. Charakteryzują się 24-bitową rozdzielczością bez gubienia kodów i nieliniowością całkową poniżej ±0,9 ppm w całym zakresie dopuszczalnej temperatury pracy od -40 do +125°C. Precyzyjny, wewnętrzny bufor o małym dryfcie, ułatwia dzielenie źródła referencyjnego z innymi układami w systemie.

AD4630-24/AD4632-24 oferują szerokość zakresu dynamicznego 106 dB przy korzystaniu ze źródła referencyjnego 5 V i niski poziom podłogi szumowej. Wewnętrzny filtr uśredniający o programowalnym współczynniku decymacji pozwala zwiększyć szerokość zakresu dynamicznego nawet do 153 dB. Szerokie zakresy wejściowego napięcia różnicowego i sumacyjnego pozwalają na wykorzystanie pełnego zakresu napięcia referencyjnego bez nasycenia, ułatwiając kondycjonowanie sygnału i kalibrację.

AD4630-24/AD4632-24 mogą pracować z wejściowym sygnałem asymetrycznym lub różnicowym. Zawierają elastyczny interfejs Flexi-SPI do komunikacji z mikroprocesorem host. Mogą być taktowane z częstotliwością już od 10 MHz przy pełnej szybkości próbkowania.

Oba przetworniki są zamykane w 64-pinowych obudowach CSP BGA (7 x 7 mm) i zawierają wszystkie niezbędne kondensatory na liniach zasilania i wejściu zewnętrznego źródła referencyjnego, co redukuje wymaganą liczbę komponentów współpracujących i powierzchnię płytki drukowanej. Zakres zastosowań obejmuje urządzenia testujące ATE, aparaturę medyczną oraz przyrządy naukowe, np. do pomiarów sejsmologicznych.

Pozostałe cechy:

  • SNR: typ. 105,7 dB,
  • THD: typ. -127 dB,
  • pobór mocy: 15 mW/kanał @ 2 MSPS, 5 mW/kanał @ 500 kSPS, 1,5 mW/kanał @ 10 kSPS,
  • prąd wejściowy: 0,6 μA @ 2 MSPS,
  • zakres napięcia referencyjnego: 4,096...5 V,
  • zakres wejściowego napięcia sumacyjnego: od -(1/128) x VREF do +(129/128) x VREF,\
  • zakres napięcia interfejsu I/O: 1,2...1,8 V.

 

Zapytania ofertowe
Dwukanałowe przetworniki A/C SAR z równoczesnym próbkowaniem kanałów do 2 MSPS
Zapytanie ofertowe