Mikrokontrolery Atmel - 32-bitowe rozwiązania o dużej wydajności i efektywności energetycznej oraz łatwości użycia

| Technika

Atmel proponuje konstruktorom dwie różne architektury 32-bitowych mikrokontroleróww zależności od stopnia złożoności projektu i wymagań nakładanych na aplikację. Układy 32-bitowe AVR charakteryzują się efektywnym energetycznie rdzeniem, wydajnymi układami peryferyjnymi i bardzo niskim poborem mocy. Z kolei układy SAM3 i SAM4 z rdzeniem Cortex odznaczają się większą ilością pamięci, szerszą ofertą dostępnych opcji i posuniętą standaryzacją. Wszystkie te produkty obsługiwane są za pomocą jednego bezpłatnego narzędzia projektowego - Atmel Studio 6, które nie ma limitów kodu.

Mikrokontrolery Atmel - 32-bitowe rozwiązania o dużej wydajności i efektywności energetycznej oraz łatwości użycia

32-bitowy AVR - wyjątkowo efektywny mikrokontroler

Rys. 1. W procedurze obsługi przerwania procesor odczytuje aktualną prędkość wirowania silnika z przetwornika A/C, porównuje ją z wartością docelową, a następnie zmienia wartość PWM i przechodzi w stan uśpienia

32-bitowe mikrokontrolery AVR pojawiły się na rynku w 2006 roku jako tzw. procesory aplikacyjne. W rok później ukazała się wersja UC3, która obsługuje zestaw 16-bitowych i 32-bitowych instrukcji, zapewniający szybsze wykonywanie programu, większą zwartość kodu wynikowego i niższy pobór mocy.

CPU zaskakuje wysoką wydajnością, zapewnianą przez równolegle wykonujące się potoki rozkazów mnożenia, dzielenia i MAC. Rdzeń obsługuje arytmetykę stało- i zmiennoprzecinkową z opcjonalnym zaokrąglaniem i nasycaniem wyniku. Instrukcje charakterystyczne dla DSP są obsługiwane bezpośrednio przez rdzeń, zapewniając wysoką wydajność operacji arytmetycznych, co ma znaczenie w takich aplikacjach.

Przykładem może być dekodowanie mp3, które UC3 realizuje szybciej od równoważnego Corteksa-M4. Układy UC3 zapewniają wyjątkowo niski pobór mocy dzięki znanej technologii picoPower. W trybie aktywnym UC3 jest w stanie zejść poniżej 165 μA/MHz przy w pełni aktywnych potokach, na przykład w czasie obliczeń rekurencyjnych ciągu Fibonacciego.

Układ Brown Out Detector usypia działanie bloków procesora, kiedy nie są używane, co dodatkowo jest w stanie jeszcze bardziej zredukować poziom pobieranej mocy. Układy z picoPower zostały zaprojektowane w procesie technologicznym o niskich wartościach prądów upływu dla elementów półprzewodnikowych, stąd UC3L - pierwszy układ 32-bitowy picoPower, pobiera tylko 9 nA prądu w stanie shutdown.

Kolejną innowacją w rodzinie układów UC3 jest system zdarzeń (Event System). Jest to rozszerzenie podobne w działaniu do kanału DMA, w którym peryferia systemu mikroprocesorowego mogą w momentach wyzwalanych zdarzeniami zewnętrznymi komunikować się między sobą bez konieczności wykorzystywania CPU. System zdarzeń działa ze stałym opóźnieniem 2 cykli zegarowych, co pozwala na tworzenie aplikacji i systemów działających w czasie rzeczywistym.

Zdarzenia nie gubią się i są obsługiwane na poziomie układów peryferyjnych, co jest istotną zmianą w porównaniu do tradycyjnych metod obsługi zdarzeń w systemach o niskim poborze mocy, jaką realizuje się za pomocą przerwań. Za ich pomocą budzi się procesor po to, aby wykonał żądaną akcję lub przesłał dane. Przykładowo podczas sterowania silnikiem za pomocą PWM użytkownik może chcieć, aby silnik obracał się z minimalną prędkością.

Aby to osiągnąć, trzeba okresowo zmieniać wartości okresu sygnału PWM, aby silnik cały czas obracał się ze stałą prędkością. Wykorzystanie do tego celu przerwań, które wybudzają CPU, wydaje się naturalne. W procedurze obsługi przerwania procesor odczytuje aktualną prędkość wirowania silnika z przetwornika A/C, porównuje ją z wartością docelową, a następnie zmienia wartość PWM i przechodzi w stan uśpienia (rys. 1).

System zdarzeń automatyzuje te działania. Zdarzenie wygenerowane przez zegar RTC może wybudzić przetwornik A/C i wymusić konwersję, następnie przetwornik może autonomicznie przesłać zdarzenie do komparatora analogowego i zażądać porównania bieżącej prędkości obrotowej z ustawionym poziomem. W kolejnym kroku komparator analogowy przesyła zadanie do PWM po to, aby prędkość obrotowa została zmniejszona lub zwiększona.

Operacje te dzieją się całkowicie bez angażowania CPU. System zdarzeń zwykle obsługuje zdarzenia synchroniczne, ale można go wykorzystać do obsługi także asynchronicznej. W tym przypadku zdarzenia mogą być obsługiwane w czasie, gdy układy peryferyjne znajdują się w stanie głębokiego uśpienia, a zegar systemowy jest wyłączony.

Za prawidłowe działanie odpowiadają funkcje takie jak Sleep Walking i Asynchronous Wakeup będące częścią Advanced Power Manager. Sleep Walking pozwala systemowi zdarzeń obsługiwać zdarzenia asynchroniczne w różnych trybach uśpienia dzięki wymuszeniu lokalnego taktowania na czas przetwarzania zdarzenia. Po zakończeniu operacji żądanie wygasa, zegar jest wyłączany i moduł ponownie jest usypiany.

O wybudzeniu lub uśpieniu danego modułu decydują poszczególne obwody peryferyjne, one także są w stanie w razie potrzeby uruchomić CPU, stąd wzięła się nazwa tej funkcji Sleep Walking. Kolejny przykład dotyczy sytuacji, gdy za pomocą mikrokontrolera dokonywane są pomiary sygnału analogowego. Gdy jest on poniżej pewnej wartości progowej, system nic nie robi, tylko czeka do kolejnego pomiaru.

Gdy sygnał przekracza ustalony próg, wykonywane są określone operacje. W takim przypadku układ zegara RTC wybudza procesor ze stanu uśpienia w regularnych odstępach czasu będących częstotliwością próbkowania. CPU wykonuje pomiar i podejmuje odpowiednią akcję. W takim przypadku, gdy spojrzy się na zużywaną energię, w większości przypadków można założyć, że po odczytaniu wartości z przetwornika A/C nie będzie podejmowana żadna akcja.

To wielkie marnotrawstwo energii zasilającej. Za pomocą Sleep Walking układ peryferyjny może wybudzić system, gdy pojawi się zdarzenie kwalifikujące się do obsługi. RTC wybudza wówczas przetwornik A/C w regularnych odstępach czasu i układ ten porównuje zmierzoną wartość z progiem odniesienia. Dopiero gdy zmierzona wartość będzie większa od progowej, procesor zostanie wybudzony ze stanu uśpienia. Tak działające układy peryferyjne Atmel nazywa inteligentnymi.


Inne funkcje oszczędzania energii picoPower w UC3

Dynamiczne skalowanie częstotliwości taktowania pozwala mikrokontrolerowi zmieniać wydajność przetwarzania w locie, dopasowując ją do bieżącego obciążenia. Obniżanie i zwiększanie częstotliwości zegara jest płynne i następuje w czasie rzeczywistym. Układ zegara czasu rzeczywistego ma dodatkowy tryb kalendarzowy z wieloma funkcjami dotyczącymi rzadziej pojawiających się zdarzeń.

RTC obsługuje lata przestępne i pobiera jedynie 600 nA ze źródła zasilania. Wszystkie układy picoPower działają przy zasilaniu 1,6 V. Oznacza to, że wszystkie funkcje, łącznie z programowaniem Flash i przetwornikiem A/C, mogą pracować przy zasilaniu napięciem od 3,6 V aż do 1,6 V.

Stąd układy z rodziny UC3 mogą być bezpośrednio zasilane ze stabilizatora 1,8 V, co zapewnia 10% zapas w stosunku do wartości granicznych. Tak niskie wartości przekładają się na niższy koszt i wymagania w stosunku do źródła zasilania.


Wydajność przetwarzania UC3

Rys. 2. Rodzina układów UC3

Architektura układów UC3 została opracowana we współpracy ze specjalistami od kompilatorów po to, aby oprogramowanie to mogło w maksymalny sposób wykorzystać zaawansowane funkcje sprzętowe dostępne w rodzinie UC3 podczas generowania kodu maszynowego z języka C. Dobre dopasowanie skutkuje bardziej efektywnym kodem.

Co więcej, architektura mikrokontrolera jest przystosowana do uruchamiania programów z pamięci Flash, a efektywność działania układu sięga tutaj 1,5 DMIPS/MHz. Jest to istotnie więcej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach, przykładowo Cortex M3 ma teoretyczną wydajność 1,25 DMIPS/ MHz przy wykorzystaniu pamięci Flash.

Układy z rodziny UC3 zawierają zestaw instrukcji DSP, które są w sposób natywny obsługiwane przez rdzeń mikrokontrolera. Jest ich ponad 70, w tym wykonywane w jednym cyklu mnożenie z dodawaniem (MAC). Biblioteka funkcji DSP stanowi część pakietu Atmel Software Framework, jest zoptymalizowana przez ekspertów zajmujących się układami AVR i szeroko wykorzystywana przy realizacji funkcji związanych z filtrowaniem sygnałów cyfrowych i transformacjami.

Z ramach rodziny UC3 dostępne są wersje wyposażone w jednostkę obliczeń zmiennoprzecinkowych. Zapewnia ona większą wydajność przetwarzania w porównaniu do rozwiązania, gdy wykorzystujemy tradycyjny układ posługujący się arytmetyką stałoprzecinkową i bibliotekę oprogramowania pozwalającą na pracę z liczbami rzeczywistymi.

Poza większą wydajnością obliczeń blok FPU zapewnia większą precyzję rachunków i w konsekwencji lepszy zakres dynamiki cyfrowych bloków przetwarzania sygnałów. Blok obliczeń zmiennoprzecinkowych dostępny jest we wszystkich układach z serii UC3C. Za wysoką wydajność komunikacji i wymiany danych pomiędzy blokami wchodzącymi w skład mikrokontrolera odpowiedzialna jest pamięć SRAM typu dual port sprzężona z CPU.

Pozwala ona na wielokrotne i jednoczesne odczyty i zapisy danych, co przyspiesza komunikację i likwiduje konieczność oczekiwania na dostęp. Pamięci są połączone z CPU za pomocą kilku magistral, przez co zapewniony został szybki i równoległy dostęp do danych. W ten sposób połączona jest pamięć Flash, SRAM i inne bloki mikrokontrolera o dużej wydajności.

Poza nimi dostępnych jest wiele kanałów DMA i wsparcie dla wielokrotnego buforowania danych (ping-pong). Daje to możliwość strumieniowania danych z USB bezpośrednio do bufora ping-pong w pamięci SRAM z gwarancją maksymalnego i nieprzerwanego transferu. Architektura UC3 zapewnia najwyższą szybkość komunikacji z interfejsami, takimi jak Hi-Speed USB, Ethernet, bardzo szybkie SPI i USART (do 33 Mbit/s przy 66 MHz).

Układy z rodziny UC3 wyróżniają się także najwyższą wydajnością analogowych bloków peryferyjnych. Dostępne są 12-bitowe przetworniki, w których konwerter analogowo-cyfrowy może zawierać do 16 kanałów, ma wejście różnicowe i zapewnia wyjściowy strumień sygnału cyfrowego o szybkości ponad 1,5 MSPS.

Kanały wejściowe przetwornika mają podwójne układy sample-and-hold zapewniające wysoką dokładność konwersji nawet dla małych sygnałów wejściowych. Dostępny jest także wzmacniacz programowalny. Wyjście przetwornika połączone jest z systemem zdarzeń i układem DMA. Wbudowany w mikrokontroler przetwornik C/A zawiera 4 niezależne kanały i obsługuje sygnały cyfrowe o szybkości ponad 1 MSPS.

Całość uzupełnia analogowy komparator o elastycznych trybach pracy z możliwością wprowadzenia w tryb niskiego poboru mocy. Jednym z trybów jest praca okienkowa, gdzie układ wskazuje, czy badany sygnał jest poniżej, w środku lub powyżej ustalonych progów napięciowych. W układach UC3 można znaleźć wiele unikalnych funkcji, dzięki którym użycie mikrokontrolera staje się prostsze.

Przykładem jest strona użytkownika (user page), czyli miejsce do przechowywania danych odporne na przypadkowe skasowanie pamięci lub upgrade firmware. Zawiera ona 16 bajtów zlokalizowanych w specjalnym obszarze pamięci on-chip i można wykorzystać je do przechowywania danych, takich jak numer wersji firmware, adres MAC, unikalny numer seryjny urządzenia i podobnych informacji.

W wybranych układach rodziny UC3 dostępny jest także blok chronionego dostępu (Secure Access Unit), za pomocą którego można przydzielać aplikacjom pracującym w systemie operacyjnym dostęp do wybranych bitów konfiguracyjnych i flag oraz urządzeń peryferyjnych.

Kolejnym udogodnieniem jest FlashVault, pozwalający na podział oprogramowania systemowego na części i zablokowanie wybranych obszarów w pamięci tak, aby zawartości nie można było skopiować, odczytać lub debugować. Możliwe jest tylko wykonanie znajdującego się tam programu.

Funkcja ta przydaje się do ochrony tajemnic firmowych w sytuacji, gdy oprogramowanie firmware tworzone jest razem z kilkoma innymi firmami, do których nie mamy pełnego zaufania. Wszystkie układy UC3 zawierają zaprogramowany fabrycznie bootloader, współpracujący domyślnie z portem USB, a w jednostkach bez niego z interfejsem UART. Kod źródłowy bootloadera jest dostępny i dla użytkownika dostępnych jest wiele bezpłatnych narzędzi pozwalających na skorzystanie z tych możliwości.

Przegląd rodziny układów UC3C

Mikrokontrolery z serii UC3C zostały zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy w złożonych systemach sterowania i aplikacjach przemysłowych embedded. Wyposażone zostały w wiele interfejsów komunikacyjnych i mają do 109 linii IO dla wersji w obudowie o 144 wyprowadzeniach.

W rodzinie tej jest też pierwszy na rynku układ, który w swojej klasie ma wbudowany układ FPU z interfejsem Dual CAN (zgodnym z 2.0A i 2.0B) zawierającym 16 skrzynek dla każdego kanału i 12-bitowymi układami analogowych przetworników. Dzięki temu są one doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji w motoryzacji, w przemyśle, gdzie liczy się bezpieczeństwo i wydajność.

Układy UC3C mają zaimplementowany system zdarzeń (Event System) z funkcjami SleepWalking i FlashVault i wyposażono je w układ zaniku zegara taktującego, który w takim przypadku automatycznie przełącza się na inne źródło. Tę zdolność można także wykorzystać do kompensacji dryftu sygnału zegarowego. Warto zauważyć, że układy z rodziny UC3C mają porty IO zgodne z poziomami dla standardowej logiki 5-woltowej.

Wersje wyposażone w pamięć Flash o pojemności 512 k dostępne są w wykonaniach temperaturowych dla motoryzacji (rys. 2) Mikrokontrolery UC3A3 i UC3A4 to wersje zawierające szybki interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB OTG, podwójny interfejs do kart pamięci SD i pamięć wewnętrzną SRAM o dużej pojemności.

Jednostki te są dostępne z blokiem szyfrującym AES wspierającym długie klucze szyfrujące i zapewniającym wysoką wydajność procesu szyfrowania i deszyfrowania danych dochodzącym do 22 MB/s. Układy UC3A0 i A1 to z kolei jednostki zawierające cały niezbędnik funkcji i peryferii dla większości popularnych aplikacji. Są one ukierunkowane na wysokie zdolności komunikacyjne z USB OTG, Ethernetem I²S i wieloma innymi interfejsami szeregowymi.

UC3B oferują USB OTG niski pobór mocy i są dostępne w obudowach o mniejszej liczbie wyprowadzeń i różnych konfiguracjach wielkości pamięci, która maksymalnie sięga wartości 512 kB Flash i 96 kB SRAM. UC3D wspiera w warstwie sprzętowej pojemnościowy interfejs dotykowy, który może zawierać maksymalnie do 25 czujników zorganizowanych w formie oddzielnych przycisków lub matrycy.

Dzięki wsparciu sprzętowemu mikrokontroler UC3D może być wybudzany ze stanu uśpienia poprzez dotknięcie czujnika lub nawet zbliżenie się do niego. Jest to idealny wybór do układów USB HID z funkcjami interfejsu pojemnościowego. Układy UC3D są kompatybilne pod względem wyprowadzeń z UC3B. UC3L to natomiast jedyny 32-bitowy mikrokontroler z technologią picoPower.

Pozwala on na pracę z napięciem zasilającym 1,6 V, ma wbudowany system zdarzeń i SleepWalking dla redukcji całkowitego poboru mocy. Podobnie jak omawiany poprzednik tutaj także producent wbudował w strukturę układ sprzętowy do obsługi interfejsu pojemnościowego, z możliwością wybudzania mikrokontrolera poprzez dotyk.

Dostępność funkcji FlashVault i obecność 12-bitowego przetwornika A/C czyni z tego mikrokontrolera dobry zestaw ukierunkowany na systemy pomiarowe i sterowniki. Dostępne w ramach tej rodziny układy UC3L3 i UC3L4 mają ponadto wbudowany interfejs USB.

Podsumowując, rodzina mikrokontrolerów 32-bitowych UC3 firmy Atmel daje konstruktorom szansę na znaczne poprawienie funkcjonalności tworzonych projektów. Niski pobór mocy, wysokie zdolności obliczeniowe w połączeniu z szybką komunikacją dają możliwość skorzystania z najlepszego na rynku potencjału technicznego bez żadnych kompromisów.

Układy SAM3S i SAM4S upraszczają konstrukcję systemów

Rys. 3. Mikrokontrolery SAM3S z rdzeniem Cortex M3 i pamięcią Flash firmy Atmel integrują w sobie liczne funkcje ułatwiające konstruowanie systemów mikroprocesorowych

Mikrokontrolery SAM3S z rdzeniem Cortex M3 i pamięcią Flash firmy Atmel integrują w sobie liczne funkcje ułatwiające konstruowanie systemów mikroprocesorowych i charakteryzują się niskim poborem mocy aż do 2,3 mW przy 1 MHz, 1,45 mW przy 64 MHz i pobierają tylko 1,6 μA w trybie backup z działającym zegarem RTC.

Są one rozwinięciem doskonale sprzedającej się serii mikrokontrolerów SAM7S i stanową dobrą propozycję do upgrade'u starszych rozwiązań w stronę bardziej wydajnych i lepiej wyposażonych w bloki użytkowe mikrokontrolerów (rys. 3).

Nowe opracowania układów peryferyjnych i interfejsów to między innymi:

  • uproszczone tworzenie systemu i niższy koszt implementacji - zintegrowane szeregowe rezystory powodują, że otoczenie zewnętrzne układu jest prostsze i tańsze oraz likwidują szereg trudnych problemów z zachowaniem integralności sygnałowej,
  • dostępny tryb Parallel Capture - SAM3S to pierwszy układ ARM wyposażony w tryb równoległego przechwytywania danych z PIO wspierający DMA. Wykorzystuje on zewnętrzne interfejsy do akwizycji danych z urządzeń takich, jak tanie czujniki obrazu i inne sensory niezgodne ze standardowymi protokołami transmisyjnymi,
  • lepsza ochrona i bezpieczeństwo - blok ochrony zawartości pamięci poprawia stopień ochrony kodu i pozwala na działanie wielu aplikacji i zadań. Unikalny 128-bitowy znacznik i szyfrowane magistrale zewnętrznych interfejsów zapewniają poufność, a sprzętowa kontrola CRC daje pewność integralności danych cyfrowych w pamięci.

SAM3X i SAM3A dostarczają więcej możliwości komunikacyjnych

Mikrokontrolery Atmela SAM3X z rdzeniem ARM Cortex-M3 mają lepsze możliwości komunikacyjne w porównaniu do SAM3 dzięki wbudowanemu interfejsowi do Ethernetu podwójnemu CAN oraz szybkiemu łączu USB (HS USB) MiniHost wraz z układem warstwy fizycznej łącza PHY. Układy wyróżniają się podwójnym bankiem pamięci Flash o pojemności 256 KB lub 512 KB i są dostępne w obudowach QFP oraz BGA o 100 lub 144 wyprowadzeniach.

Architektura została opracowana tak, aby jak najlepiej wspierała szybką wymianę danych, na co składają się kanały DMA, peryferyjny sterownik DMA (PDC) dla aplikacji wspierających wielozadaniowość oraz podwójne banki pamięci SRAM.

Optymalizacja na komunikację - architektura oraz peryferia takie jak Ethernet, podwójny CAN z 8 mailboksami na kanał oraz HS USB w połączeniu z wbudowanym w układ PHY są dowodem, że układy SAM3X mają wysokie możliwości komunikacyjne. Lepsza ochrona i bezpieczeństwo - szereg funkcji takich jak podwójne banki pamięci Flash zapewniają bezpieczne dokonanie upgrade'u oprogramowania.

Funkcje szyfrowania w locie chronią zawartość pamięci zewnętrznej bez spadku wydajności przetwarzania, a układ detekcji zaniku zegara i generator liczb losowych sprzyjają efektywnej ochronie działania.

Niski pobór mocy - wszystkie mikrokontrolery SAM3 charakteryzują się niskim poborem mocy i elastycznymi układami zarządzania zasilaniem minimalizującym pobór prądu w różnych warunkach pracy i zależności od obciążenia. Możliwe jest wprowadzenie układu w tryb back-up, gdzie rdzeń i układy peryferyjne zostają wyłączone i pobór prądu spada do 2,5 μA (SAM3X). Wbudowany w chip oscylator RC zapewnia szybkie wybudzenie ze stanu back-up, dodatkowo obniżając zużycie energii.

Narzędzia

Oprogramowanie Atmel Studio 6 (AS6) to w pełni zintegrowana platforma narzędziowa dla mikrokontrolerów firmy Atmel. Zawiera zintegrowany kompilator C/C++, inteligentny edytor z asystentem pisania kodu, debugger i kompletny symulator. AS6 obsługuje 8-bitowe i 32-bitowe układy AVR oraz wszystkie mikrokontrolery Cortex M3/M4.

Symulator dostępny obecnie w projektach z wykorzystaniem układów AVR przyspiesza prace projektowe poprzez dostarczenie dokładnego modelu mikrokontrolera. Modelowaniu nie tylko podlega CPU i system przerwań, ale także wbudowane w chip moduły IO, dzięki czemu zakres symulacji rozszerza się bez konieczności weryfikacji warstwy sprzętowej projektu.

Application Software Framework (ASF) dostarcza ponad tysiąca przykładowych projektów, które można traktować jako wstęp do własnych działań. Biblioteki ASF zawierają przykładowe drivery, stosy różnych protokołów komunikacyjnych, grafiki i podobnych. Dzięki temu programista może zaoszczędzić sporo czasu, nie pisząc oprogramowania do obsługi podstawowych i standardowych funkcji, gdyż może taki kod pobrać z biblioteki.

Zaletą dostarczanych w AS6 przykładów jest także to, że zostały one przetestowane, przez co są istotnym ułatwieniem w pracy i nierzadko pozwalają skrócić czas przygotowania prototypowego oprogramowania ze skali mierzonej w miesiącach do liczonej w godzinach. Atmel Studio 6 obsługuje wszystkie programatory i debuggery firmy Atmel, w tym SAM-ICE dla układów Cortex M3/M4.

Flagowa rodzina 32-bitowych mikrokontrolerów AVR jest także wspierana przez najtańsze na rynku narzędzie do śledzenia działania AVR One, które pomaga deweloperowi znajdować błędy w oprogramowaniu szybciej niż za pomocą standardowych debuggerów JTAG. AVR One! pozwala na śledzenie kodu programu i ma funkcję LiveDebug, za pomocą której można podłączyć się do działającego systemu w sposób nieinwazyjny.

Kontrola wersji i ponowne użycie kodu

Rys. 4. Plany wprowadzania nowych produktów na rynek

Wielokrotne wykorzystanie kodu programu w różnych projektach wymaga posiadania systemu kontroli wersji oprogramowania, który pomaga w wyborze odpowiedniego pliku. Programiści wielokrotnie zadają sobie pytania: "czy wybrałem właściwy plik?", "czy zapisałem wtedy wszystkie zmiany", "kiedy robiłem te poprawki?", "gdzie są pliki źródłowe do Beta 2?" albo "co ja wówczas zmieniłem w programie?".

W przypadku, gdy takie pytania pojawiają się w pracy, warto zainteresować się pluginem Subversion, który rozwiązuje wiele codziennych problemów podczas pracy z różnymi wersjami firmware. AS6 obsługuje Subversion, który po instalacji stanowi zwykłą część tego oprogramowania i można go pobrać z Internetu.

Podsumowanie

Atmel przykłada wiele wagi do rozwoju swojej oferty produktów związanych z pojemnościowymi interfejsami dotykowymi. Wiele współczesnych urządzeń opiera dzisiaj komunikację z użytkownikiem z wykorzystaniem tej technologii. Atmel jest wiodącym światowym dostawcą układów do realizacji pojemnościowych czujników dotykowych z serii QTouch.

Są to rozwiązania o najlepszej na rynku dokładności, szybkości działania i o niskim poborze mocy. Aktualnie technologia QTouch jest biblioteką dostępną dla wszystkich układów 32-bitowych AVR i SAM3/SAM4. Za pomocą narzędzia QTouch Composer, na bazie kilku podstawowych informacji, można stworzyć działający projekt interfejsu dotykowego, a w najbliższych miesiącach planowane jest dalsze rozszerzenie możliwości tego oprogramowania i zwiększenie zakresu obsługiwanego sprzętu.

W pierwszej połowie 2012 roku Atmel uruchomi produkcję piątej generacji mikrokontrolerów ARM z pamięcią Flash (rys. 4). Układy SAM4S z rdzeniem Cortex M4 będą zawierać 1 MB pamięci Flash i w kolejnych miesiącach zostaną rozszerzone o nowe jednostki SAM4X/ A/N z jeszcze większą ilością pamięci i wydajnością.

Dzięki kompatybilności pinowej konstruktorzy mają możliwość łatwej migracji pomiędzy poszczególnymi układami i dopasowywania właściwego mikrokontrolera do zmieniających się wymagań i zastosowań.

Grzegorz Knappik
Atmel

www.jm.pl

Zobacz również