Warsztaty poświęcone mikrokontrolerom STM32 L0

| Seminarium

Firma STMicroelectronics zorganizuje całodniowe, bezpłatne warsztaty przeznaczone dla deweloperów mikrokontrolerowych systemów wbudowanych o niskim poborze prądu. Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostanie portfolio mikrokontrolerów firmy STMicroelectronics i dedykowany im ekosystem narzędzi. Następnie omówione zostaną kluczowe pod względem energooszczędności cechy układów STM32 L0 z rdzeniem Cortex-M0+ (architektura, peryferia, tryby pracy). Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak tworzyć oprogramowanie dla mikrokontrolerów w aplikacjach o niskim poborze prądu, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji wykorzystujących transmisję danych drogą radiową. Na bazie licznych przykładów i ćwiczeń inżynierowie z firmy STMicroelectronics zaprezentują główne zasady tworzenia oprogramowania oraz porady, które pozwolą zoptymalizować zużycie mocy systemu. Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie dwa zestawy uruchomieniowe: STM32 Nucleo oraz M24SR shield. Agenda warsztatów 09:00 Przywitanie i rozpoczęcie warsztatów 09:15 Nowości z zakresu oferty produktowej mikrokontrolerów STMicroelectronics 09:45 Architektura mikrokontrolerów STM32 L0 10:45 Przerwa 11:00 Tryby pracy o niskim poborze prądu 12:00 Obiad 13:00 Peryferia mikrokontrolerów STM32 L0 o niskim poborze prądu 14:30 Typowe aplikacje "ultra-low-power" 15:30 Przerwa 15:45 Ćwiczenia i demonstracje z zakresu aplikacji RF 17:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Warsztaty poświęcone mikrokontrolerom STM32 L0

http://www.st.com/web/en/seminar/Ultra_low_power_Microcontroller_workshop

Zobacz również