Kompatybilność elektromagnetyczna - uziemienie, ekranowanie i filtrowanie jako metody eliminacji zakłóceń na poziomie całego systemu

| Szkolenie

Firma ASTAT zaprasza na płatne szkolenie, które odbędzie się 29-30 października 2014 r. w centrum szkoleniowym przy ul. Dąbrowskiego 443 w Poznaniu. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe + CD oraz catering. Tematyka 2-dniowego kursu: Uziemienie, ekranowanie i filtrowanie w celu redukcji zakłóceń na poziomie systemu elektrycznego WSTĘP DO EMC Definicje pojęć związanych z EMC Decybele Spektrum sygnałów (analiza Fouriera) Jak powstaje energia RF (prawa Maxwell’a w uproszczeniu) Zasada prawej dłoni i równania Maxwell’a Impedancja pola i konfiguracje anten Co to są prądy symetryczne i asymetryczne Charakterystyki elementów przy częstotliwościach RF POJĘCIE ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH Podstawowe pojęcia w odniesieniu do redukcji zakłóceń elektrycznych Układy cyfrowe jako źródło EMI Podstawowe aspekty związane z EMC i środowiskiem Jaką drogą płyną prądy? Droga najniższej impedancji /typowa konfiguracja okablowania Pojęcie indukcyjności własnej i droga o najniższej impedancji Prądy symetryczne i asymetryczne Podbicia na płaszczyźnie zasilania i powrotu PODSTAWOWE POJĘCIA W UZIEMIANIU Koncepcje uziemienia i definicje Różne rodzaje uziemień w systemie Różne możliwości ścieżki powrotu Błędne pojęcie o uziemieniu Wymagania odnoście bezpieczeństwa produktu i odniesienia do sygnału Postępowanie z prądami w uziemieniu FILTROWANIE Potrzeba filtrowania oraz definicje Różne typy konfiguracji filtrów Podstawowe elementy filtru i jego charakterystyki pracy Jak dobrać filtr ferrytowy Wytyczne co do instalacji TEORIA EKRANOWANIA Definicje i potrzeba ekranowania Teoria linii paskowej w odniesieniu do skuteczności ekranowania Straty na odbiciach i absorpcji oraz głębokość naskórkowa Wielokrotne odbicia w cienkich ekranach Straty na odbiciach i absorpcji w miedzi i cienkich ekranach Szczeliny i falowody poniżej częstotliwości odcięcia Efekty nieciągłości ekranu i efekt anteny szczelinowej Elementy ekranujące na płytki drukowane Przewody ekranowane, różne typy, użycie i realizacje METODOLOGIE UZIEMIANIA Pływające/pojedyncze/wielokrotne/hybrydowe systemy uziemienia Rozgałęzienia uziemień EKRANOWANIE, APLIKACJE I REALIZACJE Potrzeba stosowania uszczelek Najpopularniejsze materiały na uszczelki, właściwości i parametry Problemy mechaniczne Grupowanie elektrochemiczne Realizacje uszczelek Powłoki przewodzące Naruszenie integralności ekranu Efekty naruszenia integralności ekranu Efekt anteny szczelinowej i kontrola jej długości Nierówności na połączeniach Właściwe i niewłaściwe przejścia przez ekran Wymagania i realizacje uziemienia ekranu przewodu Realizacja montażu ekranu przewodu Ważne zasady dotyczące uziemiania PĘTLE MASY I SPRZĘGANIE SIĘ IMPEDANCJI WSPÓLNEJ Indukcyjność przewodu Minimalizacja indukcyjności uziemienia Indukcyjność/pojemność sprzężona pomiędzy liniami transmisyjnymi Sprzęganie się impedancji wspólnej Tłumienie zakłóceń asymetrycznych Unikanie pętli uziemienia przy użyciu technik izolacyjnych POJĘCIA UZIEMIENIA NA PŁYTKACH DRUKOWANYCH Definicje różnych typów systemów uziemień Rozważania na temat masy i jej rozplanowania Funkcjonalne podzielenie Identyfikacja i kategorie płaszczyzny uziemienia Masa w układach analogowych i cyfrowych Przykłady zastosowań PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA UZIEMIEŃ Unikanie sprzęgania na impedancji wspólnej Wywołanie różnicy potencjałów pomiędzy dwoma punktami odniesienia Podłączenie odniesień sygnałów w optymalnych miejscach Postępowanie z prądami zakłóceniowymi Stosowanie przetworników A/D Postępowanie z napięciami AC w uziemieniu Uziemienie pomiędzy różnymi obwodami i elementami łączącymi Zakończenie ekranu przewodu Aspekty do rozważenia przy doborze przewodów ekranowanych Ekranowane komory Pomiary skuteczności ekranowania i napięć na łączeniach Podsumowanie - uziemienie i ekranowanie

Kompatybilność elektromagnetyczna - uziemienie, ekranowanie i filtrowanie jako metody eliminacji zakłóceń na poziomie całego systemu

http://www.astat.com.pl/szkolenia/20141029

Zobacz również