Oprogramowanie STM32 Cube - warsztaty

| Szkolenie

Centrum Szkoleniowe Masters zaprasza do udziału w praktycznych warsztatach wykorzystujących program STM32Cube oraz darmowe środowisko Keil MDK-ARM dla Cortex-M0/0+ do szybkiego i efektywnego tworzenia aplikacji dla mikrokontrolerów STM32. Ćwiczenia praktyczne są realizowane w oparciu o STM32F072 Discovery. Szkolenie odbędzie się 22 lipca 2015 r. w Rzeszowie. W programie zajęć: Wprowadzenie do aplikacji STM32CubeMX oraz bibliotek Cube; Konfiguracja wyprowadzeń mikrokontrolera; Konfiguracja zegarów; Konfiguracja peryferii; Ćwiczenia praktyczne: ADC, DAC, DMA, TIMERY; Konfiguracja zaawansowanych peryferii (USB); Ćwiczenia praktyczne: USB CDC (Virtual COM port); Wykorzystanie aplikacji STMStudio do efektywnego debugowania; Kalkulator poboru mocy przez STM32 (Power Comsumption Calculator). Każdy uczestnik otrzyma jako gratis zestaw STM32F072 Discovery. Do realizacji części praktycznej niezbędny jest laptop z systemem Windows Xp/Vista/7/8 z uprawnieniami administratora, własny kabel mini-USB, zainstalowany pakiet Keil MDK-ARM - wersja z ograniczeniem kodu do 32kB lub pełna darmowa dla Cortex-M0/0+ (www2.keil.com/stmicroelectronics-stm32/mdk), zainstalowana aplikacja STM32CubeMX (www.st.com/stm32cube-pr2), zainstalowane biblioteki STM32CubeF0 (www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260612). Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł netto - płatne przed szkoleniem, po potwierdzeniu przez Masters daty i lokalizacji szkolenia.

Oprogramowanie STM32 Cube - warsztaty

http://www.masters.com.pl/cs/

Zobacz również